Alacak Devir Hızı Nedir? Formülü Yorumlaması Örneği ve Oranı

Alacak Devir Hızı Nedir? Formülü Yorumlaması ve Oranı

Alacak Devir Hızı Nedir? Formülü Yorumlaması ve Oranı

Alacak devir hızı, bir şirketin müşterilerinden alacaklı olduğu paraların tahsil edilme hızını ölçen bir finansal orandır. Bu oran, bir şirketin nakit akışını yönetmesine ve finansal performansını izlemesine yardımcı olur.

Alacak devir hızı, bir yıl içinde şirketin alacaklarının ne sıklıkla tahsil edildiğini gösterir ve formülü, (satışlar / ortalama alacaklar) şeklindedir. Yüksek bir alacak devir hızı, şirketin müşterilerinden alacaklı olduğu paraların hızlı bir şekilde tahsil edildiğini gösterir ve finansal sağlığına işaret eder.

Alacak devir hızı firmaların kredili olan satışlarından ortaya çıkan ticari alacaklarının ne kadar bir süre içinde tahsil edildiğini gösterir.

Finansal açıdan son derece önemli olan bir olgudur. Tüm firmalar için hayati önem arz eder. Alacak devir hızı ne kadar yüksek çıkar ise o zaman bu durumda firmalar alacaklarını o derece kolay bir sıklıkla tahsil eder durumdadır.Buna istaneden işletme yöntemlerinde alacak devir hızı son derece önemli olan bir olgudur.

Alacak Devir Hızı Formülü

Alacak devir hızı formülü şöyledir: Alacak Devir Hızı Oranı = Kredili Türdeki Satışlar / Ortalama Olan Ticari Alacaklar biçimindedir. Bu formül ile alacak devir hızı kolayca bulunur.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Fiyat Önceliği Nedir? Ne İşe Yarar? Önemi Kuralları
Alacak Devir Hızı Kısa Tanımı

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi Formülü

Alacak tahsil süresi ( gün) = 365/ Alacak devir hızı oranı

Tam da bu noktada bu olgunun da ne olduğunu ifade etmek gerekir ise firmaların alacaklarını tahsil ederken bu kavramdan da yararlandığını söylemek gerekir.

Alacak risklerini iyileştirme noktasında son derece önemli olan bir olgudur. Alacak ortalama tahsil süresi aynı zamanda yapılan satışların paraya çevrilme durumunu da gösteren bir durumdur. Finansal açıdan bu kavram da firmalar için hayati önem arz eder.

Alacak Devir Hızı Nasıl Hesaplanır Örnek

Bir şirketin alacak hesapları devir oranını nasıl hesaplayacağını gösteren bir örnek.

ABCD Toptan Satış’ın yıllık kredi satışları 90 milyon TL’ dir (100 milyon TL– 10 milyon TL getiri). Başlangıç ​​ve bitiş alacakları 10 milyon TL ve 14 milyon TL, yani ortalama alacak bakiyesi 12 milyon TL. Bu, ABCD Toptan Satış’ın alacak devir hızının 7,5 olduğu anlamına gelir.

Matematik şöyle görünür:

100 Milyon TL’lik Kredili Satış – 10 Milyon TL’lik Getiri = 90 Milyon TL’lik Net Yıllık Kredili Satış
(10 Milyon TL’lik Başlangıç ​​Alacakları + 14 Milyon TL’lik Biten Alacaklar) ÷ 2 = 12 Milyon TL’lik Ortalama Alacak Hesapları
90 Milyon TL÷ 12 Milyon TL= 7,5

7,5 ciro oranı, bu süre içinde (bu örnekte bir yıl) ABCD Toptancılarının ortalama alacaklarını 7,5 kez tahsil ettiği anlamına gelir. Bu, müşterilerinin faturalarını ödemelerinin ortalama olarak yaklaşık 48 gün sürdüğü anlamına gelir (365 ÷ 7,5 = 48).

45 gün ve altı Ortalama tahsilat süreniz için ideal kabul edilen süredir. Ancak tahsilatlar iş türüne göre önemli ölçüde değişebileceğinden, sektörünüz bağlamında devir oranınıza ve zaman içinde nasıl bir trend gösterdiğine bakmak her zaman önemlidir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Gösterge Faizi Nedir? Nasıl Hesaplanır? Özellikleri Nelerdir?

Alacak Devir Hızı Kaç Olmalı

Alacak devir hızı gün olarak ele alındığı zaman ortalama olarak 30 gündür.

Alacak Devir Hızı Yorumlama

Alacak devir hızının yüksek çıkması olumlu olarak kabul edilir. Firmanın faaliyet halinde olduğunu gösterir.Faaliyet oranları ile doğrudan alakalı olan bir durumdur. Bu konuda yapılabilecek olan bir diğer yorum ise kredili olan satışlardan doğmuş olan ticari alacakların ne kadarlık bir zaman diliminde tahsil edildiğini de ortaya koyar.

Alacak devir hızının düşük olması ise: Şirketin kime kredi açtığını çok ayırt edemediği ve daha yüksek kötü borç riski yarattığı anlamına gelebilir.

Alacak Devir Hızı Oranı

Alacak devir hızı oranı nedir sorusuna verilebilecek olan yanıt en anlaşılır biçimde şöyledir: Firmanın net satışlarının ortalama stoklara bölünmesi ile ortaya çıkan sonuçtur.Burada kimi zaman daha sağlıklı bir sonuç için duruma göre kredili satışlar da kullanılabilir. Nakit oran nedir yazımıza göz atabilirsiniz.

Alacak Devir Hızı 1 Çıkan Bir İşletmenin Alacakların Ortalama Tahsil Süresi Kaç Gündür

Alacak devir hızı 1 çıkan bir işletmenin tahsil süresi 365/1= 365 gün biçimindedir.

Alacak Devir Hızı 4 Olan İşletmenin Alacak Tahsil Süresi Kaç Gündür

Hemen bu soruyu formülüze ederek yanıtlamak gerekir ise Alacak Tahsil Süresi 365/4= Ortalama olarak 90 gündür.

Buralarda tamamen formül üzerinden giderek yapılan işlemler vardır.

Alacak Devir Hızı ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

İyi Bir Alacak Devir Hızı Oranı Nedir?

Alacak hesapları devir oranı hesaplamaları, sektörden sektöre büyük ölçüde değişiklik gösterecektir. Ayrıca, daha büyük şirketler, kredili satışlara daha az bağımlı oldukları için daha uzun kredi vadeleri sunmaya daha istekli olabilir.

Genel olarak, daha yüksek bir alacak devir oranı olumludur ve şirketler, bir dönem boyunca en az bir kez ortalama alacak hesaplarının tamamını tahsil etmesini sağlamak için en az 1,0’lık bir oran için çaba göstermelidir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Spot Döviz Kuru Nedir? 2023 Örneklerle Birlikte

Alacakların Devir Hızı Yüksek mi, Düşük mü Olmalıdır?

Alacak hesaplarının yüksek devir oranları, düşük oranlardan daha uygundur çünkü bu, bir şirketin alacak hesaplarını daha hızlı nakde çevirdiğini gösterir. Bu, bir şirketin operasyonlarının kullanımı veya büyümesi için stratejik olarak dağıtmak için daha hızlı daha fazla nakit elde etmesine olanak tanır.

Alacak Devir Hızını Neler Etkiler?

Alacaklar devir hızı, net kredili satışlar ve alacaklardan oluşmaktadır. Bir şirket, ödenmemiş borçların tahsilatına yönelik iç kaynakları kullanmaya ek olarak, kime kredili satış sunduğu konusunda daha bilinçli olarak oran hesaplamasını iyileştirebilir.

Alacak Devir Hızı Neden Önemlidir?

Alacak devir hızı oranı, bir şirkete tahsilat sürecinin ne kadar verimli olduğunu söyler. Bu önemlidir, çünkü bir şirketin kısa vadede ne kadar nakit almayı bekleyebileceğine ek olarak elinde ne kadar nakit olabileceği ile doğrudan ilişkilidir. Tahsilat sürecini izlemede veya yönetmede başarısız olan bir şirket, ödemeleri alamayabilir veya nakit yönetimi sürecini verimsiz bir şekilde denetliyor olabilir.

Alacak devir hızı oranı, bir şirketin alacak hesaplarının belirli bir dönemde kaç kez tahsil edildiğini ölçer. Yüksek bir oran, bir şirketin kredi satışlarını nakde çevirmede daha iyi iş çıkardığı anlamına gelir. Ancak, tutarsız alacak hesapları bakiyeleri gibi oranı etkileyen faktörlerin yanlışlıkla oranın hesaplanmasını etkileyebileceğini anlamak önemlidir

YORUMLAR YAZ