Alacak Tahsil Süresi Nedir? Formül Yorumlama ve Hesaplama

Alacak Tahsil Süresi Nedir? Formülü, Yorumlaması ve Hesaplaması

Alacak Tahsil Süresi Nedir? Formülü, Yorumlaması ve Hesaplaması

Alacak tahsili, KOBİ’lerle ilgili bir kavramdır. KOBİ’lerdeki nakit akışında kâr elde etmek önemli bir husustur. Nakit akışı her işletme için oldukça önemlidir. Nakit akışı, bazı faaliyet sahalarının işleyişinde çok daha büyük bir önem arz etmektedir. Nakit akışının öngörülebilir bir hâle gelebilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. İş fikirleri kategorimize göz atabilirsiniz.

Bu şartların en önemlisi alacak tahsil süresidir. Bütün KOBİ‘ler nakit akışını kâr elde etmek kadar ön planda tutarlar. Genel bir kârlılık olduğu zaman bile girdinin yani pozitif nakit akışının olmaması büyük bir sorundur. Böyle olduğu zaman personel istihdamı, stok ve yatırım gibi konularda sorun yaşanmaktadır. Bu sorunlar yatırım ile ilgilidir.

Yatırımla ve işleyişle ilgili sorun olması nakit akışını da etkilemektedir. Nakit akışı elbette ki bütün işletmeler için önemlidir. Fakat bazı faaliyet sahalarının işleyişinde çok daha önemli bir kriterdir. Pozitif nakit akışı en çok sürekli giderleri karşılamak için kullanılmaktadır.

 Bu duruma bir örnek vermek gerekirse tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin hizmet bedelleri ve sarf malzemeleri sürekli gider olarak ele alınabilir. Pozitif nakit akışına sahip olmayan hiçbir şirket uzun süre piyasada faaliyet gösteremez.

Nakit akışının öngörülebilir hâle gelebilmesi için tahsil süresinin belirli olması gerekmektedir. Alacak tahsil süresinin ifade ettiği süre, kredili satışın gerçekleştiği tarih ile alıcının ödemeyi yaptığı süre arasındaki zamandır. Bu hesaplama işletmenin giderlerinin nasıl karşılanacağını öğrenmek amacıyla yapılmaktadır.

Hesaplama sayesinde ihtiyaç duyulan nakit paranın ne zaman tahsis edilebileceği öğrenilebilir. Alacak tahsil süresi hesaplamasını tek seferde yapmak işletmenin mali durumuyla ilgili bir analiz hazırlamak için yeterli değildir.

Nakit akışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamamak için alacak tahsil sürecindeki Trendlerin sürekli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Alacak tahsil süresinde Baz alınan süreler şirketlere göre değişkenlik göstermektedir. Bu süre aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık Periyotlara ayrılabilir.

Masa üzerinde laptop, kağıtlar ve hesap makinesi var
Alacak Tahsil Süresi Hesaplama

Alacak Tahsil Süresi Formül ile Hesaplama

Alacak tahsil süresinin hesaplanmasının birkaç tane amacı vardır. Bu amaçlar bir öngörüyle alakalıdır. İş gücüne, Envantere ve ham maddeye yönelik yapılan yardımların ne kadar sürede geri kazanılacağına dair bir araştırma yapılmaktadır.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Değerleme Nedir? Nasıl Yapılır? Ölçütleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Alacak tahsil süresi hesaplaması gün, ay ya da sezon üzerinden yapılmaktadır. Hesaplama yapılırken ürün ya da hizmet satışı göz önünde bulundurulmaz. Alacak tahsil süresinin dünya çapında kabul görmüş iki farklı hesaplama formülü vardır.

 Bunlardan biri alacak tahsil süresi= gün sayısı/ toplam kredili satış/ ticari alacaklardır. Diğer bir hesaplama formülü ise alacak tahsil süresi= ticari alacaklar/ toplam kredili satış x gün sayısıdır. Alacak tahsil süresinden bazı varsayımlar vardır.

Bu varsayımlara şu şekilde bir örnek verilebilir: Firmalar, müşterilerine sundukları vade sürelerini değiştirmek isterlerse en doğru finansal kararı verebilmek için 1 aylık tahsil sürelerini hesaplamalıdırlar. Bu işletmenin Mayıs ayına kadar biriken ticari alacaklarının 7000 lira olduğunu varsayarsak Mayıs ayında 3000 liralık kredili satış yapmış demektir.

Böyle olduğu zaman da Mayıs ayındaki 1 aylık alacakları 10.000 liraya yükselmiş demektir. Firma ay sonuna kadar bu paranın 5000 lirasını tahsis ederse geriye 5000 lira kalır. Bu veriler matematiksel olarak da hesaplanabilir.,

Örnek Hesap yapan bir kadın
Alacak Tahsil Süresi için Bir Örnek

Alacak Tahsil Süresi için Bir Örnek

Alacak tahsil süresi, bir işletmenin müşterilerinden tahsil etmekte olduğu alacakların ne kadar sürede toplandığını gösteren bir finansal göstergedir.

Bu süre, işletmenin alacakların tahsil edilmesi konusundaki etkinliğini ve likiditesini değerlendirmeye yardımcı olur. Alacak tahsil süresi, genellikle gün cinsinden ifade edilir ve düşük olması tercih edilir, çünkü kısa bir tahsil süresi işletmenin nakit akışını iyileştirir.

Örnek olarak, Kredikyk Ltd. isimli bir şirketin alacak tahsil süresi hesaplamasını ele alalım:

  • Dönem Satışlar Toplamı: 1.000.000 TL
  • Dönem Sonu Alacaklar Toplamı: 200.000 TL
  • Dönem Başı Alacaklar Toplamı: 180.000 TL

Alacak Tahsil Süresi Hesaplama Adımları:

  1. Ortalama Alacaklar = (Dönem Başı Alacaklar + Dönem Sonu Alacaklar) / 2
  2. Ortalama Alacaklar = (180.000 TL + 200.000 TL) / 2
  3. Ortalama Alacaklar = 190.000 TL

Alacak Tahsil Süresi = (Ortalama Alacaklar / Dönem Satışları Toplamı) x Gün Sayısı

Alacak Tahsil Süresi = (190.000 TL / 1.000.000 TL) x 365 gün

Alacak Tahsil Süresi = 69,35 gün

Bu örnekte, Kredikyk Ltd. işletmesinin ortalama alacak tahsil süresi 69,35 gün olarak hesaplanmıştır. Bu da demektir ki, şirketin ortalama olarak müşterilerinden alacaklarını tahsil etmesi yaklaşık 69,35 gün sürmektedir.

İşletmenin bu süreyi mümkün olduğunca kısa tutmak ve alacak tahsil süresini azaltmak için etkin önlemler alması önemlidir, çünkü uzun alacak tahsil süresi nakit akışını olumsuz etkileyebilir ve likidite sorunlarına yol açabilir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Arz Talep Nedir? İlişkisi Özellikleri ve Ekonomiye Etkileri
kırmızı ve mavi zemin üzerinde bulunan bir saat resmi
Alacak Tahsil Süresi Yorumlama

Alacak Tahsil Süresi Yorumlama

Alacak tahsil süresi kısa ya da uzun vadede olabilir. Kısa vadede olması işletmenin kârına olacaktır. Vadenin kısa olması şirketin, tahsilatı hızlı bir şekilde yaparak nakit döngüsü elde ettiğini gösterir. Bir şirket için en önemli olan şey şüphesiz nakit döngüsüdür. Vade şartlarının çok sınırlı ve katı olması şirket için olumlu bir hava doğurmayacaktır.

Böyle olduğu zaman müşteri, farklı tedarikçileri tercih edebilir. Bu durum şirketin hem müşteri hem de para kaybetmesine neden olur ki aylık Bazdan baktığımızı zaman bütçede açığa neden olur. Alacak tahsil süresine karar verirken değerlendirilmesi gereken pek çok husus vardır.

 Bu hususlardan biri mali yükümlülüklerdir. Fakat en önemli konu olarak rakip firmaların finansal tercihleri ele alınabilir. İşletmelerin satış stratejilerinden biri vade süresini arttırmaktır. Fiyatı 20.000 liradan 9 taksitle koltuk takımı almak istemeyen bir müşteri 12 taksit olduğu zaman alım yapmaya başlayabilir.

Bütün firmalar bu örnekteki gibi satış stratejilerine sahiptir. Bu tarz bir stratejiyi en çok küçük işletmeler uygulamaktadır. Küçük işletmelerin bu stratejiyi izlemelerindeki amaç bireysel müşteriye ulaşmak değildir. Amaçları büyük perakende zincirlerine yüksek miktarda satış yaparak kâr oranlarını yükseltmektir.

 Vade aralığı arttığı zaman doğal olarak alacak tahsil süresi de artmaktadır. Bu durum pek de olumlu bir şey olmasa da firmanın müşteri çekebilmesi için kimi zaman gereklidir. İşletmelerin vade aralığını daraltmalarındaki ve alacak tahsil süresini kısaltmalarındaki esas amaç nakit akışı elde etmektir. Bir firma yeterli miktarda sermayeye sahip değilse alacak tahsil süresini kısaltarak pozitif nakit akışı elde edebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Alacak tahsil süresi ne demek?

Alacak tahsil süresi, bir işletmenin müşterilerinden alacaklarını ne kadar sürede tahsil ettiğini gösteren bir finansal göstergedir. Genellikle gün cinsinden ifade edilir ve işletmenin alacakların tahsil edilmesi konusundaki etkinliğini ve likiditesini değerlendirmeye yardımcı olur.

Alacak tahsil süresi neden önemlidir?

Alacak tahsil süresi, işletmenin nakit akışını ve likiditesini etkileyen önemli bir göstergedir. Kısa bir tahsil süresi, işletmenin alacaklarını hızlı bir şekilde tahsil edebildiğini ve nakit akışını iyileştirdiğini gösterir. Uzun bir tahsil süresi ise nakit sıkışıklığına ve likidite sorunlarına neden olabilir.

Alacak tahsil süresini nasıl hesaplarım?

Alacak tahsil süresini hesaplamak için, belirli bir dönemdeki (genellikle bir yıl) satışların toplamı, dönem başı ve dönem sonu alacaklar toplamı kullanılır. Formül şu şekildedir: Alacak Tahsil Süresi = (Ortalama Alacaklar / Dönem Satışları Toplamı) x Gün Sayısı. Ortalama alacaklar, dönem başı alacaklar ile dönem sonu alacakların toplamının 2’ye bölünmesiyle elde edilir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  GYO Nedir? Açılımı Ne?

Alacak tahsil süresi nasıl iyileştirilir?

Alacak tahsil süresini iyileştirmek için işletmeler, etkin alacak yönetimi politikaları izlemelidir. Erken ödeme teşvikleri, düzenli müşteri izleme ve hatırlatmalar, alacakların sıkı takibi ve müşteri kredibilitesinin dikkatli değerlendirilmesi gibi adımlar alınabilir.

Alacak tahsil süresi ne kadar olmalıdır?

Alacak tahsil süresi, işletmenin sektörüne, müşteri profiline ve işletmenin mali durumuna bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, alacak tahsil süresinin mümkün olduğunca kısa olması tercih edilir, ancak uygun bir alacak tahsil süresi için uygun dengenin bulunması önemlidir.

Alacak tahsil süresinin uzamasının olumsuz etkileri nelerdir?

Alacak tahsil süresinin uzaması, işletmenin nakit akışını olumsuz etkileyebilir. Uzun alacak tahsil süresi, işletmenin ödemelerini zamanında yapmasını zorlaştırabilir, finansal sorunlara yol açabilir ve işletmenin tedarikçileri ile ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.

Alacak tahsil süresini etkileyen faktörler nelerdir?

Alacak tahsil süresini etkileyen birçok faktör vardır. Ödeme koşulları, müşteri ilişkileri, müşteri kredibilitesi, sektördeki rekabet ve ekonomik koşullar gibi etmenler alacak tahsil süresini etkileyebilir.

Alacak tahsil süresi ve kredi politikası arasındaki ilişki nedir?

Alacak tahsil süresi, işletmenin uyguladığı kredi politikasını yansıtabilir. Daha esnek bir kredi politikası, müşterilere uzun vadeli ödeme süreleri tanıyabilir ve alacak tahsil süresini uzatabilir. Tersine, sıkı bir kredi politikası, müşterilere daha kısa ödeme süreleri ve erken ödeme teşvikleri sunarak alacak tahsil süresini kısaltabilir.

Alacak tahsil süresini nasıl kontrol altında tutabilirim?

 Alacak tahsil süresini kontrol altında tutmak için alacak yönetimi politikaları oluşturmak önemlidir. Düzenli müşteri takibi, hatırlatmalar ve ödemelerin zamanında yapılmasını teşvik eden yöntemler kullanabilirsiniz. Ayrıca, müşterilerin kredibilitesini dikkatlice değerlendirerek riske karşı tedbir alabilirsiniz.

Alacak tahsil süresi ile ödeme süresi arasındaki fark nedir?

Alacak tahsil süresi, işletmenin müşterilerinden alacaklarını topladığı süreyi ifade ederken, ödeme süresi ise işletmenin kendi tedarikçilerine yaptığı ödemelerin süresini ifade eder. İşletmeler, alacak tahsil süresini kısaltarak ve ödeme süresini uzatarak nakit akışını optimize etmeye çalışabilirler. Ancak, bu dengeyi korurken tedarikçilerle olan ilişkileri göz önünde bulundurmak önemlidir.

YORUMLAR YAZ