Anüite Nedir? Çeşitleri, Formülü ve Örnek Hesaplamalar

Anüite Nedir? Çeşitleri, Formülü ve Örnek Hesaplama

Anüite Nedir? Çeşitleri, Formülü ve Örnek Hesaplama

Anüite: Gündelik yaşamda insanların kavramın adını tam olarak bilerek ya da bilmeden yaptığı işler var. Bunlar arasında son dönemlerde sıkça duyulan ama işin içinde olmayanların ne olduğunu tam olarak bilmediği anüite denilen bir sözcük var.

Bu sözcüğün içeriği gündelik yaşamda aslında sürekli olarak herkesin yaptığı ödemelerdir. Türk Dil Kurumu tarafından yapılan açıklaması ise bir dizi ödeme biçiminde tanımlanır. Buna bir tür taksit taksit yapılan ödeme denilmesi de mümkündür. Ödeme aralıkları  kişilere göre değişiklik gösterebilir. Lakin işin en temel püf noktası yapılan ödemelerin eşit aralıklar ile gerçekleşiyor olmasıdır. Ekonomi kategorimizdeki diğer makalelere göz atabilirsiniz.

Anüite Çeşitleri

Anüiteler farklı biçimlerde sınıflandırılabilir.

 • En yaygın  olan sınıflama biçimi ödemenin başlama noktasına göre olandır.
 • Anüite sayısı, anüite tutarı ve anüitelerin başlama tarihine göre de sınıflandırma yapılmaktadır.
 • Ödeme zamanına göre; devre başı ve devre sonu anüite, anüite tutarına göre; belirli tutarlı yani sabit olan anüite ve değişken tutarlı anüite, anüite sayısına göre; anüite sayısı belirli olan taksitler, anüite sayısı sonsuz olan taksitler sürekli ve anüite sayısı belirsiz olan taksitler ve de anüitelerin başlama tarihine göre; hemen başlayan anüite, çabuklaştırılmış anüite ve geciktirilmiş anüite olmak üzere sınıflandırma yapılması mümkün olur.

Geciktirilmiş Anüite

Planlanan taksitlerinde ödeme günü geldiği halde ileri bir tarihte ödenmek zorunda kalınmışsa buna geciktirilmiş anüite, taksit adı verilir.

Örneğin bir ev satın aldınız, her ayın birinde taksit ödemeniz var ama siz 15’inde ödüyorsunuz, işte bu geciktirilmiş bir tür anüite olur.

ABD= A((1+i)n-1)/((1+i)n+gi) → Dönem sonu
ABD= (1+i)A((1+i)n-1)/((1+i)n+g*i) → Dönem başı

g harfi burada taksitlerdeki gecikme zamanı ya da erteleme zamanıdır.

Çabuklaştırılmış Anüite

Planlanan taksitlerin ivedi bir şekilde ödenmesine çabuklaştırılmış anüite denir. Siz bir ev aldınız, kredi ödemenizin ilk taksitini gününden önce yaparsanız buna çabuklaştırılmış bir çeşit anüite denir.

ABD= A((1+i)n-1)/((1+i)n-ci) → Dönem sonu
ABD= (1+i)A((1+i)n-1)/((1+i)n-c*i) → Dönem başı

Anüite Hesaplama

Şimdi de anüite hesaplama noktasında bilgi vermek gerekir ise o noktada verilebilecek olan bilgiler şunlardır:  Bir kerelik olan nakit akışın yerine, her devrede belli tutarda gerçekleşecek nakit akışlarının gelecekteki olacak değeri hesaplanabilir. Anüitelerin gelecekteki  olacak değerlerinin hesaplanması sırasında , her bir tane anüitenin gelecekteki  yani vade sonunda olan  değeri bulunur. Sonrasında bu değerlerin toplamı alınıp gelecek değeri saptanır.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Resim, Vergi, Harç Nedir? Aralarındaki Farklar ve İhtisap Vergisi

Anüite Formülü ve Örnekleri

Anüite formülü, vadesi gelen anüitenin bugünkü değerine, efektif faiz oranına ve çeşitli dönemlere dayalı olarak anüite ödemesi ve anüite ödemesi değerlerinin belirlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle formül, adi bir anüitenin bugünkü değerine, etkin faiz oranına ve birkaç döneme göre hesaplanan adi bir anüiteye dayanmaktadır. Yıllık gelir formülleri:

Anüite = r * PVA Olağan / [1 – (1 + r) -n ]

Anüite = r * PVA Vadesi / [{1 – (1 + r) -n } * (1 + r)]

Bir anüitenin bugünkü değeri ve bir anüitenin gelecekteki değeri için anüite formülü, değeri hızlı ve kolay bir şekilde hesaplamada çok yardımcı olur. Gelecekteki değer ve şimdiki değer için Anüite Formülleri:

Bir anüitenin gelecekteki değeri, FV = P×((1+r) n −1) / r

Bir anüitenin bugünkü değeri, PV = P×(1−(1+r) – n ) / r

Formül, iki önemli hususa göre hesaplanır – Olağan Anüitenin Bugünkü Değeri ve Vadeli Anüitenin Bugünkü Değeri.

Anüite = r * PVA Olağan / [1 – (1 + r) -n ]

    PVA Olağan = Olağan bir anüitenin mevcut değeri

    r = Efektif faiz oranı

    n = Dönem sayısı

Anüite = r * PVA Vadesi / [{1 – (1 + r) -n } * (1 + r)]

    PVA Vadesi = Vadesi gelen yıllık gelirin mevcut değeri

    r = Efektif faiz oranı

    n = dönem sayısı

Gelecekteki değer ve şimdiki değer için Anüite Formülleri:

Bir anüitenin gelecekteki değeri, FV = P×((1+r) n −1) / r

Bir anüitenin bugünkü değeri, PV = P×(1−(1+r) – n ) / r

    P = Her ödemenin değeri

    olarak dönem başına faiz oranı Ondalık

    n = Dönem sayısı

Anüite Formülünü Kullanan Örnekler

Örnek 1: Hasan, Her yıl %5 faiz oranıyla 5 yıl boyunca 1000 TL alıyordu. Bu anüitenin 5 yılın sonundaki gelecek değerini bulunuz? Anüite formülünü kullanarak hesaplayın.

Çözüm

gelecekteki değer

Verilen: r = 0,05, 5 yıl = 5 yıllık ödeme, yani n = 5 ve P = 1000 TL

FV = P×((1+r) n −1) / r

FV = 1000 × ((1+0,05) 5 −1) / 0,05

FV = 1000 × 55.256

FV = 5520,56 TL

Bu nedenle, 5 yılın sonunda yıllık gelirin gelecekteki değeri 5520,56 TL’dir.

Örnek 2: Anüitenin bugünkü değeri 20.000 TL ise. Aylık %0,5 faiz oranı varsayarak, 10 yıl boyunca her aydan sonraki her ödemenin değerini bulun. Anüite formülünü kullanarak hesaplayın.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Gözaltı Pazarı Nedir? İşlem Saatleri ve Çıkma Şartları Hakkında

Çözüm:

r = %0.5 = 0.005

n = 10 yıl x 12 ay = 120 ve PV = 20.000 TL

Mevcut değer için formülü kullanma

PV = P×(1−(1+r) – n ) / r

Veya, P = PV × ( r / (1−(1+r) −n ))

P = 20.000 TL × (0,005 / (1−(1.005) −120 ))

P = 20.000 TL × (0.005/ (1-0.54963))

P = 20.000 TL × 0.011…

P = 220 TL

Bu nedenle, her ödemenin değeri 220 TL’dir.

Örnek 3: Jane 20.000.000 TL değerinde bir piyango kazandı ve bir ödeme seçeneği olarak önümüzdeki 10 yıl boyunca her yılın sonunda bir yıllık ödeme yapmayı seçti. Piyasadaki sabit faiz oranı %5 ise, Jane’e yıllık ödeme olarak ödenecek tutarı belirleyin.

Çözüm: 

PVA (sıradan) = 20.000.000 TL (her yılın sonunda ödenecek yıllık gelirden beri)

r = %5

n = 10 yıl

Anüite Formülünü kullanarak,

Anüite = r * PVA Olağan / [1 – (1 + r) -n ]

Gelir = %5 × 20000000 / [1 – (1 + 0.05) -10

Anüite = 2.564.102.56

Bu nedenle, Jane 2,564,102,56

Anüite formülü, vadesi gelen anüitenin bugünkü değerine, efektif faiz oranına ve çeşitli dönemlere dayalı olarak anüite ödemesi ve anüite ödemesi değerlerinin belirlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle formül, adi bir anüitenin bugünkü değerine, etkin faiz oranına ve birkaç döneme göre hesaplanan adi bir anüiteye dayanmaktadır.

Anüite Tablosu

anuite tablo
anuite tablo 2
anuite tablo 3
anuite tablo 4

 

Anüite Soruları

Bu konuda temel örneklem teşkil edecek anüite soruları şunlardır:

 1. Bir tasarruf kişisi her senenin sonunda bankaya % i faiz oranı ile 8 sene boyunca “350 TL” para yatıracaktır. 8 sene sonunda yatırımcının elde edeceği birikim toplamda kaç TL değerinde olur?
 2. Bir yatırımcı olan birey bankadan % i faiz oranı ile kredi kullanmış ve 4 sene boyunca bankaya her senenin sonunda 900 TL borç ödemesi bulunur. Yatırımcının bankaya ödeyeceği paraların şimdi olan ederi kaç TL’dir?
 3. Tasarruf sahibi olan bir birey önümüzdeki “y” senesi süresince her senenin başında bankadan %i faiz oranı ile 1.250 TL para çekecek biçimde bankaya para yatırmayı istiyor. Tasarruf sahibi olan kişinin bankaya yatırması gereken toplam tutarının şimdiki olan değeri kaç TL’dir?

4.Bir tasarruf sahibi olan kişi her  sene yılbaşında olmak üzere ilk 4 sene için 550 TL, bunu izleyen 2 sene boyunca da 750 TLödemesi vardır. Tasarruf sahibi olan kişinin bankaya % i faiz oranı ile toplamda yatırması gereken paranın şimdiki değeri kaç TL’dir

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Fiyat Önceliği Nedir? Ne İşe Yarar? Önemi Kuralları
sık sorulan sorular
sık sorulan sorular

Sıkça Sorula Sorular

Anuite Nedir?

Yıllık gelir, tüketicilere ömür boyu garantili gelir sağlamak için tasarlanmış bir sigorta ürünüdür. Daha spesifik olarak, bir yıllık gelir sözleşmesi, sizinle sözleşmeyi düzenleyen sigorta şirketi arasında yasal olarak bağlayıcı, yazılı bir sözleşmedir. Bu sözleşme, uzun ömür riskinizi – tasarruflarınızdan daha fazla yaşama riskinizi – sigorta şirketine devreder. Karşılığında, sözleşmede belirtildiği şekilde prim ödersiniz.

Anuite Çeşitleri

Sabit

Sabit maaşlar garantili bir miktar öder. Bu tür yıllık gelirler iki farklı tarzda gelir: şu anda sabit bir oran ödeyen sabit anlık gelirler ve size daha sonra ödeme yapan sabit ertelenmiş gelirler. Bu öngörülebilirliğin dezavantajı, genellikle mevduat sertifikasından bir bankadan alınan

Değişken

Değişken yıllık gelirler , daha büyük riskle birlikte potansiyel olarak daha yüksek getiri için bir fırsat sağlar. menüsünden seçim yaparsınız yatırım fonu kişisel “alt-hesabınıza” giren Burada emeklilikteki ödemeleriniz, alt hesabınızdaki yatırımların performansına bağlıdır.

Endeksli

Endeksli yıllık gelirler , risk ve potansiyel ödül söz konusu olduğunda arada bir yere düşer. performansına bağlı olsa da garantili bir minimum ödeme alırsınız.

Daha yüksek kazanç potansiyeline rağmen, değişken ve endeksli emeklilik maaşları genellikle göreceli karmaşıklıkları ve ücretleri nedeniyle eleştirilir.

Anüite Ne Demek?

Anüite, belirli aralıklarla eşit tutarlı ödemeleri içeren bir finansal konsepttir. Bu ödemeler genellikle belirli bir süre boyunca yapılır ve gelecekteki belirli bir değeri temsil eder.

Anüite Örnekleri Neler Olabilir?

a) Bir emeklilik fonuna her ay belli bir miktar para yatırmak,

b) Kredi ödemeleri,

c) Gayrimenkul kiralamada aylık kira ödemeleri.

Anüite Türleri Nelerdir?

 • Normal Anüite
 • Peşin Anüite
 • Taksit Anüite
 • Sabit Anüite
 • Daimi Anüite
 • Bileşik Anüite
 • Geciktirilmiş Anüite

Normal Anüite Ne Demek?

Eşit aralıklarla yapılan ödemelerin gelecekte değerinin hesaplandığı anüite türüdür.

Peşin Anüite Ne Demek?

Anüitenin ilk ödemesinin diğerlerinden önce yapıldığı durumu ifade eder.

Taksit Anüite Nedir?

Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştiği anüite türüdür. Örneğin, kredi ödemeleri gibi.

Sabit Anüite Nedir?

Ödemelerin tüm dönemler boyunca aynı tutarda olduğu anüite türüdür.

Daimi Anüite Nedir?

Belirli bir dönem sona erdikten sonra ödemelerin sonsuz olarak devam ettiği anüite türüdür.

Bileşik Anüite Nedir?

Ödemelerin faiz geliri ile birlikte biriktiği anüite türüdür.

Geciktirilmiş Anüite Nedir?

Ödemelerin belirli bir süre geciktirildikten sonra başladığı anüite türüdür.

YORUMLAR YAZ