Basit Ortalama Nedir? Özellikleri Önemi ve Avantajları

Basit Ortalama Nedir? Basit Hareketli Ortalama (SMA) Özellikleri ve Önemi

Basit Ortalama Nedir? Basit Hareketli Ortalama (SMA) Özellikleri ve Önemi

Basit Ortalama (Simple Moving Average) veya (SMA) finansal analizde belirli bir dönemdeki fiyat verilerinin aritmetik ortalamasını hesaplamak için kullanılır.

Bu belirli bir süre boyunca ortalamayı takip ederek fiyat hareketlerini daha net bir şekilde görmemizi sağlar.

Basit Hareketli Ortalama Örneği ve Özellikleri

Basit Hareketli Ortalama belirli bir dönemdeki kapanış fiyatlarının toplamını alır ve ardından bu toplamı dönem sayısına böler.

Örnek

 • 5 günlük bir basit hareketli ortalama hesaplamak istiyorsanız,
 • 5 gün sırasıyla; 5-10-15-20-25 olsun,
 • son 5 günün kapanış fiyatlarını toplar (5+10+15+20+25)
 • ve bu toplamı 5’a böler. 75 bölü 5 =15

Özellikler

Basit hareketli ortalama, SMA mevcut fiyat hareketlerine tepki verme konusunda bir gecikme süresine sahiptir. Fakat bu gecikme trendleri belirlemek ve fiyat hareketlerindeki düzensizlikleri düzeltmek için kullanışlı olabilir.

 • Basit Hareketli Ortalama SMA geçmiş fiyat verilerine dayanan bir göstergedir.
 • Hesaplamaları gerçekleştirmek için belirli bir dönemdeki fiyatları kullanır.
 • Fiyat verilerini düzeltmek ve gürültüyü azaltmak için kullanılabilir.
 • SMA destek ve direnç seviyelerini belirlemede kullanılabilir.
 • SMA dönem boyunca fiyatların ortalamasını alır ve böylece anlık fiyat dalgalanmalarının etkisini azaltır. Bu daha net bir trendin belirlenmesine yardımcı olur.
 • Basit Hareketli ortalama SMA trendin yönünü belirlemede yardımcı olabilir.
 • Örneğin yükselen bir Basit Hareketli Ortalama SMA fiyatların genellikle yukarı yönlü bir trend içinde olduğunu gösterebilir.
 • Aksine düşen bir SMA fiyatların genellikle aşağı yönlü bir trend içinde olduğunu gösterebilir.
 • Bu nedenle SMA trend takibi ve piyasa eğilimlerini belirleme konusunda önemli bir araç olabilir.

Basit Hareketli Ortalama SMA Destek Dirençteki Rolü

Fiyatlar genellikle basit hareketli ortalama SMA’nın üzerindeyken destek seviyesi olarak kabul edilebilir. Aksine fiyatlar SMA’nın altında seyrediyorsa bu direnç seviyesi olarak kabul edilebilir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Ekonomide Çapa (Çıpa) Nedir? Nominal Kur ve Kur Çıpası Ne Demek?

Bu destek ve direnç seviyeleri fiyatların belirli bir yönde ilerlemesi durumunda potansiyel tersine dönme noktalarını gösterir. SMA alım satım stratejilerinde kullanılan önemli bir göstergedir.

Örneğin bir yatırımcı kısa vadeli Basit Hareketli Ortalama SMA’nın uzun vadeli SMA’yı yukarı yönlü kesmesi durumunda bir alım sinyali alabilir.

Aksine kısa vadeli SMA uzun vadeli SMA’yı aşağı yönlü keserse bir satım sinyali olabilir. Bu tür sinyaller trend değişimlerini yakalamak ve potansiyel karlı ticaret fırsatlarını belirlemek için kullanılabilir.

Basit Hareketli Ortalama SMA fiyatların belirli bir dönemdeki ortalama değerini hesaplamak için kullanılır. Bu fiyatların ne kadarının ortalama değerin üzerinde veya altında olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Bu fiyatların aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirlemede ve potansiyel tersine dönme noktalarını tespit etmede faydalı olabilir. (Ağırlıklı ortalama fiyat yazımıza göz atabilirsiniz.)

Basit Ortalama Nedir? Basit Hareketli Ortalama (SMA) Özellikleri ve Önemi

Basit Hareketli Ortalama SMA Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Basit Hareketli Ortalama SMA destek ve direnç seviyelerinin kırılmasını belirlemede yardımcı olabilir.

Örneğin fiyatlar uzun vadeli SMA’yı yukarı yönlü kırarsa bu bir yükseliş sinyali olarak kabul edilebilir ve alım fırsatı olabilir. Aksine fiyatlar uzun vadeli SMA’yı aşağı yönlü kırarsa bu bir düşüş sinyali olarak kabul edilebilir ve satım fırsatı olabilir.

 • Basit Hareketli Ortalama SMA trend dönüş noktalarını tespit etmede yardımcı olabilir.

Örneğin yükselen bir trendde fiyatlar uzun vadeli SMA’yı aşağı yönlü keserse bu bir olası trend dönüş sinyali olabilir ve satış yapılabilir. Aksine düşen bir trendde fiyatlar uzun vadeli SMA’yı yukarı yönlü keserse bu bir olası trend dönüş sinyali olabilir ve alım yapılabilir.

 • SMA volatilite analizinde kullanılan bir göstergedir.

Fiyatlar belirli bir dönemde SMA’nın üzerinde dalgalanma gösteriyorsa bu yüksek volatiliteyi gösterebilir. Aksine fiyatlar belirli bir dönemde SMA’nın altında dalgalanıyorsa bu düşük volatiliteyi gösterebilir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Stokastik Nedir? Stokastik RSI Formülü Neyi Ölçer? Etkisi Nedir?

Bu bilgi yatırımcıların piyasa volatilitesini anlamalarına ve buna göre ticaret stratejileri oluşturmalarına yardımcı olabilir.

 • SMA stop-loss seviyelerinin belirlenmesinde kullanılabilir.

Bir yatırımcı pozisyonunu korumak için belirli bir SMA değerini stop-loss seviyesi olarak belirleyebilir. Uzun bir pozisyon için fiyatların SMA’nın altına düşmesi durumunda pozisyonu kapatmak için bir stop-loss seviyesi belirlenebilir.

Sık Sorulan Sorular

Soru 1: Basit Ortalama Nedir?

Basit Ortalama veya Aritmetik Ortalama, verilen bir dizi sayının toplamının, sayı adedine bölünmesiyle elde edilen ortalama değerdir.

Soru 2: Basit Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Verilen sayıları toplayın ve sayı adedine bölün. Örnek: 5, 10, 15, 20 için (5 + 10 + 15 + 20) / 4 = 12.5.

Soru 3: Basit Ortalama Hangi Durumlarda Kullanılır?

 Basit Ortalama, veri setinin genel bir temsilini elde etmek veya genel bir değeri hesaplamak için kullanılır. Örneğin, sınıf notlarının genel ortalamasını hesaplamak için kullanılabilir.

Soru 4: Basit Ortalama ile Ağırlıklı Ortalama Arasındaki Fark Nedir?

 Basit Ortalama, her veriye eşit ağırlık verilerek hesaplanırken, ağırlıklı ortalama farklı verilere farklı ağırlıklar atanarak hesaplanır. Ağırlıklı ortalama, bazen belirli verilerin daha fazla önem taşıdığı durumlarda kullanılır.

Soru 5: Basit Ortalama Hangi Durumlarda Kullanılmamalıdır?

 Basit Ortalama, veri setinde aykırı değerler (outliers) bulunduğunda veya verilerin dağılımı düzensiz olduğunda doğru bir temsil sağlamayabilir.

Soru 6: Basit Ortalama ve Medyan Arasındaki Fark Nedir?

 Basit Ortalama, verilerin toplamının sayı adedine bölünmesiyle hesaplanırken, Medyan, verileri sıraladığınızda ortada kalan değeri ifade eder. Medyan, aykırı değerlerin etkisini azaltmada daha etkilidir.

Soru 7: Basit Ortalama Örnek Verir misiniz?

Bir mağazada satılan ürünlerin fiyatları: 10 TL, 20 TL, 25 TL. Basit Ortalama = (10 + 20 + 25) / 3 = 18.33 TL.

Soru 8: Basit Ortalama ve Genel Ortalama Arasındaki İlişki Nedir?

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Ara Mallar Nedir? Ne İşe Yarar? Ara Mal Örnekleri

 Basit Ortalama, veri setinin tüm elemanlarının eşit ağırlıklı ortalamasıdır. Genel Ortalama ise, farklı grupların ortalamalarının genel ortalama ile ağırlıklı birleşimidir.

Soru 9: Basit Ortalama ve Harmonik Ortalama Arasındaki Fark Nedir?

Harmonik Ortalama, ters değerlerin aritmetik ortalamasının alınmasıyla hesaplanırken, Basit Ortalama direk değerlerin aritmetik ortalamasını alır.

Soru 10: Basit Ortalama Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Aykırı değerlerin ve dağılımın etkisini anlamak ve veri setinin özelliklerini anlamak önemlidir. Basit Ortalama, homojen veri setleri için daha iyi sonuçlar verebilir.

YORUMLAR YAZ