Bollinger Bandı Nedir Nasıl Yorumlanır? Genişleme ve Daralma

Bollinger Bandı Nedir Nasıl Yorumlanır?

Bollinger Bandı Nedir Nasıl Yorumlanır?

Bollinger bandı ya da bantları 1980 yılında John Bollinger tarafından geliştirilmiştir. Görevleri ortalamaların üstüne ve altına yerleştirilmektir. Fakat bu ortalamaların hareketli olması gerekir. İsmini geliştiricisinden alan bollinger bandı, teknik analizlerde sıklıkla kullanılan Volatilite bandıdır.

Volatilite ise standart sapmaya bağlı bir değişkendir. Volatilitede olan herhangi bir yükseliş ya da düşüş hareketi standart sapma üzerinde etkilidir. Burada olan en ufak bir değişiklik standart sapmayı etkilemektedir. Volatilite ile bollinger bantları arasında şu şekilde bir ilişki vardır.

 Volatilite yükseldiği zaman bollinger bantları genişlemekte, Volatilite azaldığında da bollinger bantları daralmaktadır.

Bollinger bantları 1980 yılında geliştirilmesine rağmen 2011 yılında John Bollinger adına patentlenmiştir. Bollinger bantları fiyatların piyasaya göre düşük mü yoksa yüksek mi olduğunu hesaplamaktadır. Fakat bu hesaplamalar göreceli olarak yapılmaktadır.

Bollinger’e göre bu bantlar fiyat hareketlerini ihtiva etmektedir. İhtiva ettikleri oran ise ya %88 ya da %89 olmaktadır. Bollinger bandının dışına çıkan fiyat hareketi olağan dışı olmaktadır. Bu duruma sıklıkla rastlanabilir. Bu banda teknik olarak bakmak gerekmektedir.

Ayrıca herkesin yorumlaması doğru değildir. Bollinger bandında fiyatlar üst banda yakınsa göreceli olarak yüksek, alt banda yakınsa da göreceli olarak düşüş olmaktadır.

Bollinger bandında yorumlama işlemlerinin doğru yapılması çok önemlidir. Bu yüzden uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.

Ayrıca bollinger bandındaki her hareketin yatırım işlemlerinde dikkate alınmaması gerekmektedir. Örneğin fiyatlar yükselmeye başlamışsa bu durum alış veya satış sinyali olarak algılanmamalıdır.

Bollinger Bandı Ayarları

Bollinger bandı oldukça popüler olan bir teknik analiz aracıdır. Bollinger bandının sisteminde 1 adet basit hareketli ortalama olmaktadır. Bu ortalamanın dışında iki adet standart sapma olmaktadır. Bunlar bandın değerine göre değişir ve ortalamanın üstünde ya da altında yer alır.

Değişimler fiyatlardaki harekete göre olmaktadır. Standart sapmanın sayısı hiçbir zaman 2’yi geçmez. Bollinger bandında kullanılan ortalamalar 20 günlüktür. Ortalamanın adı ise basit hareketli ortalamadır. Bu hareketli ortalama yerleştikten sonra bir kanal oluşmaktadır. Standart sapmalar yine ortalamanın üstüne ya da altına yerleşir.

Burada üst bandın adı hareketli ortalama +, alt bandın adı da hareketli ortalama – olarak belirlenmiştir. Değerleri 2 sayısıyla ifade edilir ve bu şekilde hesaplanır. Finansal piyasalarda riskin tanımı daha farklıdır. Burada risk Volatilite olarak adlandırılmaktadır.

Volatilitenin yüksek olması riskinde yüksek olduğunu anlamını taşımaktadır. Standart sapma ve Volatilite arasında bir ilişki vardır. Standart sapmanın görevi ortalama değere göre değişimi ölçmektir. Bu işleyişiyle bir Volatilite göstergesi görevi görmektedir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Gini Katsayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Örneklerle Anlatım

Normal dağılımı gösteren verilerde birinci ve ikinci değerde farklı olmaktadır. İlk veri setinde olasılık %68.2’dir. İkinci standart sapmada ise olasılık %95,45’tir. Bollinger bandının temelinde kurulan fikir büyük olasılıkta üst ve alt bandın yaptığı kanal içinde hareket edeceği fikridir. Bandın genişliği volatiliteye göre değişmektedir.

bollinger bandı kullanımı
bollinger bandı kullanımı

Bollinger Bandı Nasıl Kullanılır?

Fiyat barları üst bollinger bandına yaklaştığı zaman piyasa aşırı alışta olmaktadır. Aynı şekilde barlar alt bollinger bandına yaklaştığı zamanda piyasada aşırı derecede satış olmaktadır. Çünkü insanlar piyasanın daha da düşeceğini düşünür ve bir an önce geri çekilmek isterler.

Bollinger bandında kullanılan bazı grafikler ve göstergeler bulunmaktadır. Bu göstergeler RSI ve MACD göstergeleridir. Genellikle bu ikisi kullanılır. Bunun dışında Bist 100 grafiği de banda yerleşmiş durumdadır. Bollinger bantları genel olarak 3 farklı şekilde yorumlanmaktadır. Bu bantlar birer destek ve direnç bölgesi olarak kullanılmaktadır.

 Fiyat üst banda yaklaştığı zaman bu aşırı alış gösteresi olarak kabul edilir ve satış işlemlerinin önü açılır. Fiyat barları aşağı banda yaklaştığı zaman ise bu durum aşırı satış olarak görülür ve alış işlemlerinin sayısı artmaya başlar.

Bollinger bantlarını her zaman bu şekilde kullanmak doğru değildir. Bantlar kimi zaman hata verebilir ya da farklı bir durum için grafik hazırlanabilir. Bu bantlardan daha doğru sonuç alabilmek için RSI göstergelerini de beraberinde kullanmak gerekir. Bu göstergeler alış ve satış göstergesi olarak kullanılabilir.

Bollinger Bandı Daralması

Bollinger bantları oluşurken ortaya bir kanal çıkmaktadır. Bu kanalların genişliği çok önemlidir. Alt ve üst bandın birbirine aşırı yaklaşması önemli bir durumdur. Yorumlaması kimi zaman değişse ve başkaları tarafından daha değişik şekillerde yorumlansa da bantlar birbirine yaklaştığı zaman bu durum piyasada Volatilitenin azaldığını ve belirsizlik içeren durgun bir döneme girdiğini temsil etmektedir.

Bu durum yakın zamanda Volatilitenin artacağını ve fiyatlarda aşağı ya da yukarı yönlü bir kırılma olacağı şekilde yorumlanmaktadır. Burada endeksteki veriler yaklaşık 1 ay boyunca yatay seyreden ve bantlar daralır ve daha sonrasında aşağı yönlü bir kırılma gerçekleşir. Bollinger bandı Volatilite piyasasıyla ilgili önemli bilgileri ortaya koymaktadır.

Bollinger Bandı Genişlemesi

Bollinger Bandı genişlemesi, Bollinger Bantları adı verilen bir teknik analiz göstergesinin volatilite artışını ifade ettiği durumdur. Bollinger Bantları, üssel hareketli ortalama etrafında üst ve alt bantlar oluşturan bir göstergedir. Genellikle fiyat grafiği üzerine çizilirler ve fiyatlar bu bantlar arasında hareket eder.

Bollinger Bandı genişlemesi, üst ve alt bantlar arasındaki mesafenin arttığı bir durumu ifade eder. Bu durum, piyasa oynaklığının arttığını ve fiyatların daha hızlı ve büyük hareketler gerçekleştirdiğini gösterir. Yani, bantlar genişledikçe, fiyatların daha fazla dalgalanma yaşadığı anlamına gelir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  BaşaBaş Noktası Formülü Nedir? Örnekleri ve Analiz Bileşenleri

Piyasa koşullarının değiştiği ve büyük fiyat hareketlerinin olasılığının arttığı bir dönemde meydana gelir. Yatırımcılar bu genişleme dönemlerini, potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemek ve daha büyük kazançlar elde etmek için kullanabilirler.

Bollinger Bandı genişlemesi ile birlikte diğer teknik analiz araçları ve fiyat hareketleri de dikkate alınmalıdır. Ayrıca, stop loss ve take profit seviyeleri gibi risk yönetimi stratejileri de uygulanmalıdır, çünkü volatilite artışı aynı zamanda riski de artırabilir.

Bollinger Bandı genişlemesi, piyasanın ne yöne doğru genişlediğine de dikkat edilmelidir. Örneğin, üst bant genişlerken, piyasa yukarı yönlü bir eğilim gösterebilirken, alt bant genişlerken, piyasa aşağı yönlü bir eğilim gösterebilir. Bu nedenle, yatırımcılar diğer göstergeler ve analizlerle birleştirerek, piyasanın genel yönünü doğrulamalı ve uygun ticaret stratejilerini uygulamalıdır.

Bir finansal varlığın yükselişini ve düşüşünü gösteren grafik
Bollinger Bandı Nasıl Yorumlanır?

Bollinger Bandı Nasıl Yorumlanır?

Bollinger Bantları, piyasa oynaklığını ölçmek ve fiyatın olası destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Bu göstergenin yorumlanması için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Bantların Yeri: Fiyatlar genellikle orta çizginin etrafında dolaşır ve üst ile alt bantlar arasında hareket ederler. Eğer fiyatlar üst bant ile alt bant arasında ise, piyasa oynaklığı yüksek olarak kabul edilir.

Bant Genişliği: Bollinger Bantları arasındaki mesafe, piyasanın volatilitesini gösterir. Genişleyen bantlar yüksek volatiliteyi işaret ederken, daralan bantlar düşük volatiliteyi gösterir. Daralan bantlar, yatay bir piyasa dönemi olarak yorumlanabilir ve genişleyen bantlar ise fiyatlarda yaklaşan büyük bir hareketin habercisi olabilir.

Dışarı Çıkma (Bant Dışına Çıkma): Fiyatlar üst banttan çıktığında aşırı alım, alt banttan çıktığında ise aşırı satım sinyali olarak yorumlanabilir. Ancak, bant dışına çıkma tek başına alım veya satım sinyali oluşturmaz. Diğer teknik analiz araçları ve fiyat hareketi ile birlikte değerlendirilmelidir.

Ortalama Çizgi Kesişmeleri: Fiyatlar orta çizgiyi yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya keserek, potansiyel trend değişikliklerini gösterebilir. Ortalama çizgisi destek veya direnç seviyesi olarak çalışabilir.

Diverjanslar: Fiyatlar yeni zirveler yaparken, Bollinger Bantları aynı dönemde yeni zirveler yapmıyorsa veya tam tersi, bu durumda fiyat ve gösterge arasında bir diverjans oluşabilir ve potansiyel trend değişikliğine işaret edebilir.

Bollinger Bantları tek başına bir ticaret stratejisi değildir, bu nedenle diğer teknik analiz araçları ve piyasa göstergeleriyle birleştirilerek kullanılmalıdır. Stop loss ve take profit seviyelerinin belirlenmesinde de yardımcı olabilir.

Yatırımcılar, her ticaret kararını almadan önce analizlerini doğrulamak ve risk yönetimi stratejilerini uygulamak için birden fazla aracı bir araya getirmeyi tercih ederler.

Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Bollinger Bandı Ne Demek?

Bollinger Bantları, finansal analizde kullanılan ve piyasa oynaklığını ölçmek ve fiyatın olası destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılan bir teknik göstergedir. John Bollinger tarafından geliştirilen bu gösterge, 20 günlük üssel hareketli ortalamayı (SMA) baz alarak üst ve alt bantları belirler. Genellikle fiyat grafiği üzerine çizilirler ve fiyatlar bu bantlar arasında hareket eder.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Dar ve Tam Mükellef Nedir? Farkları ve Örnekleri Nelerdir?

BB ne demek?

Bollinger Bantları “BB” kısaltması olarak paylaşılabilmektedir. İngilizce açılımı da Bollinger Band olarak geçmektedir.

BBW nedir?

BBW = Bollinger Band Widht yani Bollinger Bant Genişliğinin kısaltılmışıdır. Bollinger Bantlarından türetilen bir göstergedir ve piyasa oynaklığını ölçmek için kullanılır.

Bollinger Bantları, üssel hareketli ortalama (SMA) etrafında üst ve alt bantlar oluşturarak fiyat hareketlerinin olası destek ve direnç seviyelerini gösterir. Bollinger Bant Genişliği ise bu üst ve alt bantların arasındaki farkı ifade eder.

Bollinger Bant Genişliği, piyasanın ne kadar volatil olduğunu gösterir. Geniş bir bant genişliği, yüksek volatilite anlamına gelirken, dar bir bant genişliği düşük volatiliteyi gösterir.

Volatilite, fiyatların hızlı bir şekilde değiştiği ve yüksek oynaklık gösterdiği bir durumu ifade eder. Düşük volatilite ise fiyatların nispeten daha istikrarlı olduğu ve sakin bir seyir izlediği bir durumu ifade eder.

Borsada yönsüz ne demek?

Yönsüz terimi, borsa veya finansal piyasalardaki bir varlığın belirgin bir yönü olmadığında veya fiyatının belirli bir süre boyunca yatay bir seyir izlediğinde kullanılır. Yani, ne yükseliş ne de düşüş eğilimi gösteren varlıklar için kullanılır.

Bollinger Bant daralması nedir?

Bollinger Bantları, piyasa oynaklığını yansıttığı için bazen bant genişliği daralabilir veya genişleyebilir. Bant daralması, fiyatların daha az oynak olduğu ve sıkıştığı bir dönemi ifade eder. Bu durum genellikle fiyatın yakın bir gelecekte yön değiştireceği anlamına gelir.

Bollinger Bandı Tanımı ve Yorumlanması

Bollinger Bantları, özellikle volatiliteyi ölçmek ve fiyat hareketleri için olası destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır. Bandın genişlemesi volatilite artışını, daralması ise volatilite azalışını gösterir. Fiyatlar bantların dışına çıktığında trend devamı veya tersine dönüş sinyalleri olarak yorumlanabilir.

Bollinger Bantları kitap önerileri

 Bollinger Bantları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, John Bollinger’in Bollinger on Bollinger Bands kitabını inceleyebilirsiniz. Bu kitap, göstergenin yaratıcısı tarafından yazılmış kapsamlı bir kaynaktır.

Bollinger bandı programı var mı?

Bollinger Bantları’nı uygulamak için birçok finansal yazılım ve platform bu göstergenin kullanımını destekler. Bu nedenle, çeşitli finansal platformların Bollinger Bantları’nı içeren analiz ve grafik araçları sunabileceği unutulmamalıdır.

Bollinger grafiği şekli neye benzer?

Bollinger Bantları, fiyat grafiğinin üzerine çizilen üst, alt ve orta bantlardan oluşur. Genellikle fiyat grafiği ile birlikte hareket ederler ve fiyatlar bu bantlar arasında hareket eder. Gösterge, genellikle piyasa oynaklığını göstermek ve fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılır.

Fibonacci Bollinger Bantları Ne Demek?

Geleneksel Bollinger Bantları ile Fibonacci analizini birleştiren bir yaklaşımdır. Bu teknik, Fibonacci sayılarına dayalı olarak bantların genişliğini ve pozisyonlarını ayarlamak için kullanılabilir.

Fibonacci Bollinger Bantları, piyasa analizinde daha gelişmiş bir yaklaşım sağlar. Ancak, bu konuda daha fazla bilgi edinmek için literatürdeki makaleler ve kitaplara başvurmak faydalı olacaktır.

YORUMLAR YAZ