Cari Oran Formülü Nedir? 1’den Küçük Olması ya da 24 Olması

Cari Oran Formülü Nedir? 1’den Küçük Olması veya 24 Olması

Cari Oran Formülü Nedir? 1’den Küçük Olması veya 24 Olması

Cari Oran

Cari oran, şirketin kısa vadeli ödeme yükümlülüklerini karşılayabilme kabiliyetini ölçmek için kullanılan bir finansal orandır. Formülü, şirketin cari varlıklarını cari borçlarına böler.Cari oran aynı zamanda hiçbir biçimde likiditesine bakılmadan tüm dönen varlıkların tamamı ile hesap sürecine katılmasını da ifade etmekte olan bir olgudur.  Finans dünyasında yer alan en önemli olan olgulardan bir tanesidir.

Cari Oran Hesaplama Formülü

Cari oran hesaplama formülü şu şekildedir: Cari oran= Dönen varlıklar / Kısa vadeli borçlar biçimindedir.

Cari Faiz Oranı Formülü

Cari faiz oranı piyasada mevcut olan talebin ve arzın karşılanması sonucu ortaya çıkan faiz tutar oranıdır. Buna göre cari faiz oranı formülü şöyledir:

F=A x P x Z

Burada

F= Faiz tutar oranı

A= Anapara miktarı

P= Senelik olarak belirlenen faiz oranı

Z= Zaman biçimindedir.

Cari Getiri Oranı Formülü

Cari getiri oranı bir tahvilin  senelik olan kupon faiz tutar oranının  mevcut tahvilin cari piyasa fiyatına oranlanması ile ortaya çıkmakta olan bir orandır. Buna göre cari oran formülü şöyledir:

Screenshot 1 11

Burada

CG:   Cari getiri oranı

Ft: t döneminde olan kupon faizi

      Pm : Tahvilin cari piyasa fiyatını ifade eder

Cari Oran 1 Den Küçükse Ne Olur?

Eğer firmanın cari oran değeri birden küçük ise o zaman ortada verinin kendisinden de net bir biçimde anlaşılacağı gibi olumsuz olan bir durum vardır. Bu değerde olan firmaya son derece temkinli bir biçimde yaklaşılması gerekir. Ayrıca firmanın cari oran değerinin oranı birden küçük ise o zaman firma bir süre sonra faaliyetlerini yapamaz bir hale gelebilir. Bu tür durumlarda dönen varlıklar kısa vadeli yabancı kaynaklar karşısında yetersizdir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Elektronik Menkul Kıymet Transferi Nedir? Nasıl Çalışır?

Cari Oranın Hesaplanmasında Ki Amaçlar Nelerdir?

Cari oranının hesaplanmasının ana amacı formülasyondan da net bir biçimde görülebileceği gibi ilgili firmanın kısa vadeli olan borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğini göstermesi içindir. Özellikle ilgili firma kapsamı iş alanında ne olursa olsun bankalardan kredi çekecek ise o zaman mutlaka cari oran hesaplaması yapması gerekir.

Cari Oran Ne Olmalidir?

Firmalar için her şart altında ekonomi uzmanları tarafından da öngörüldüğü gibi ideal olan cari oran değeri ikidir. Yine de 1.80e kadar kabul edilebilir bir durum vardır. Burada bu kadarlık bir esnek yapılabilmektedir. Nedeni ise dönemsel koşullar, firmanın yapısal özellikleri, ilgili kuruluşun hangi sektörde olduğu gibi parametrelerdir.

Eğer cari oran 0 -1 arasında ise düşük düzeyde

1 ile 1.85 arasında orta düzeyde kabul edilebilir

1.85 ve üzerinde ise iyi düzeyde olarak kabul edilir.

Bir İşletmenin Cari Oranının 24 Çıkması Neyi İfade Eder?

Bir işletmenin cari oranının 24 değerinde çıkması çok alışılageldik olan bir durum değildir. Eğer bu şekilde çıkarsa bilançoda bir hata olabileceği anlamına geldiği gibi firmanın ekonomik dengelerinin iyi bir biçimde kurulamadığı, firmanın elinde sahip olduğu nakit parayı yeterince iyi değerlendiremediği anlamına gelir. Zira cari oranının aşırı küçük olması kadar aşırı büyük olmasının da kendi içinde ciddi sorun ve sıkıntıları vardır. Bunun için son derece iyi bir yorumlama yapılması gerekir.

Ihalelerde Cari Oran Kaç Olmalı?

İhalelerde cari oran 0.85 değerine eşit ve bu orandan yüksek olması gerekir. Eğer ihalelerde cari oran 0.75 değerinden küçük ise o zaman ilgili firma için son derece olumsuz olan bir durum söz konusudur.

YORUMLAR YAZ