Defter Değeri Nedir? PD/DD Oranı Örnekle Hesaplama BORSA

Defter Değeri Nedir? PD/DD Oranı Örnekle Hesaplama

Defter Değeri Nedir? PD/DD Oranı Örnekle Hesaplama

Defter değeri, bir işletmenin veya varlığın finansallarına göre ne kadar değerli olduğunu açıklamak için kullanılan terimdir. PD/DD oranı hesaplama da piyasa değerinin defter değerine bölümü ile yapılır. İşletmeler için, maddi varlıkların toplam değeri eksi yükümlülüklerdir. Varlıklar için ise, varlığın değerindeki piyasa koşullarından dolayı meydana gelen düşüş olan amortisman eksi değer için ödenen tutardır.

Defter değeri, bir şirketin varlıklarının toplamının, borçlarından çıkarılmasıyla hesaplanan bir finansal orandır. Bu değer, şirketin varlıklarının piyasa fiyatına göre düşük olduğu durumlarda kullanılır ve şirketin gerçek değerinin alt sınırını gösterir. Defter değeri, finansal tablolardan kolayca hesaplanabilen bir orandır ve yatırımcılar tarafından şirket değerlemesi yaparken dikkate alınır.

Defter Değeri Örneği

Bir şirketin defter değerini hesaplamak için toplam maddi varlık tutarını kullanır ve borçları çıkarırsınız. Örneğin, KrediKYK Limited’in 500 milyon TL varlığı ve 200  milyon TL borcu var. Bu durumda şirketin defter değeri 300 milyon TL (500 milyon TL – 200 milyon TL) olacaktır.

Hisse Başına Defter Değeri Hesaplama Örneği

Şirketteki hisse başına defter değerini belirlemek için DD’yi dolaşımdaki hisse sayısına bölersiniz. Örneğin, 300 milyon TL bölü 500.000 hisse = 600 TL. DD = Varlıklar – Borçlar

Defter Değeri ve Piyasa Değeri

Defter değeri, finansal verilere dayalı olarak bir şirketin değerini belirler. Piyasa değeri, piyasa tarafından algılanan değere dayalı olarak bir şirketin değeridir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Birincil ve İkincil Piyasa Nedir? Farkları Özellikleri Nelerdir?

Bir kuruluşun piyasa değeri defter değerinden yüksekse, borsa hisse senetlerine daha fazla önem veriyor demektir. Artan kazançları, sağlam temelli ve sağlam yönetimi veya piyasa değerini artıran başka herhangi bir faktör olabilir.

Bir şirketin defter değeri piyasa değerinden yüksekse, borsanın DD’si olsa da, kuruluşun kazanma kabiliyetine daha az güvendiğini gösterir. Bu, şirketle ilgili birtakım olumsuzlukların olduğunu gösterir.

Açıkçası, herhangi bir kuruluşun defter değeri, hisse değerinin belirlenmesinde hayati bir rol oynar. Yatırımcıların yatırım yapma kararlarını temel almaları için kritik bir inceleme olarak öne çıkıyor.

Borsada Hisse Yatırımcıları Defter Değerini Nasıl Kullanır? PD/DD Oranı

Defter değeri, ticaretle uğraşanlar ve borsa yatırımcıları tarafından farklı şirketleri karşılaştırmak ve düşük değerli veya aşırı değerli hisse senetleri bulmak için kullanılır. Bu, bir şirketin mevcut piyasa fiyatını defter değerine karşı değerlendiren piyasa değeri defter değeri yani PD / DD oranını belirler.

PD/DD oranını hesaplamak için, hisse başına piyasa fiyatını hisse başına defter değerine bölmeniz yeterlidir. PD/DD oranı 1.00’den düşükse paylar düşük değerli kabul edilir.  1.00’den fazla ise aşırı değerli olarak kabul edilir.

Defter değeri tek başına size bir şirketin gerçek değeri ve potansiyel getirisi hakkında çok fazla bilgi vermez. Örneğin, bir şirketin net değeri 1 milyon TL ve ikincisinin net değeri 2 milyon TL olması, ikincisinin otomatik olarak daha iyi yatırım seçeneği olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle, onu kullanan yatırımcılar, farklı hisse senetlerini karşılaştırmak için genellikle diğer metriklerle ilişkili olarak defter değerine bakarlar.

Şirketleri karşılaştırmanın bir yolu, hisse başına defter değerine dönüştürmektir; bu, yalnızca DD’nin ödenmemiş hisse sayısına bölünmesidir. Örneği yukarıdan devam ettirerek:

İlk şirketin defter değeri 1 milyon TL ve ödenmemiş 100.000 hissesi var. Hisse başına DD 10 TL’dir.

İkinci şirketin değeri 2 milyon TL ve ödenmemiş 10.000 hissesi var. Hisse başına defter değeri 200 TL’dir

Yatırımcıların kullandığı diğer bir yaygın metrik, şirketler arasında PD/DD oranını karşılaştırmaktır. Bu oran, bir şirketin hisse başına fiyatını, hisse başına defter değeriyle karşılaştırır. Örneğe devam:

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Farksızlık Eğrisi Nedir? Kayıtsızlık Eğrisinin Özellikleri Nelerdir?

İlk şirketin hisse başına defter değeri 10 TL ve piyasa fiyatı hisse başına 50 TL. PD/DD oranı 5’tir. Yatırımcılar bunu aşırı değerli bir hisse senedi olarak görebilirler.

İkinci şirketin hisse başına defter değeri 200 TL ve piyasa fiyatı hisse başına 100 TL  PD/DD oranı 0,5’tir. Yatırımcılar, bunu düşük değerlenmiş bir hisse senedi olarak görebilirler.

Gördüğünüz gibi, ikinci şirket ilk başta daha çekici bir yatırım gibi görünüyordu, ancak daha derin bir değerlendirme bazı soru işaretlerini de beraberinde getirir.

Bilinçli yatırımcılar, yalnızca bir değer göstergesine göre satın almak yerine bir hisse senedini birden çok açıdan değerlendirmeye dikkat ederler.

Defter Değerinin Avantajları ve Dezavantajları

Defter Değerinin Avantajları

Defter değeri hesaplamasını kullanmak, bir işletmenin veya hissenin değerinin spekülasyon veya görüş yerine verilere dayalı olarak ne kadar değerli olduğunu gösterebilir. Bu nedenle, nispeten doğru bir değer ölçüsü olarak kabul edilir. Bu, bir şirket hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışırken veya uygun fiyata hisse senedi bulmaya çalışırken faydalı olabileceği anlamına gelir.

Defter Değerinin Dezavantajları

Defter değeri tek başına kesin bir değer ölçüsü değildir. Bunun nedeni, DD’nin fikri mülkiyet hakları gibi maddi olmayan varlıkların değerlenmesinde etkisiz olmasıdır. Örneğin, yazılım geliştiren şirketler nispeten düşük maliyetle ürünler geliştirebilir, bu nedenle bilanço varlıkların gerçek değerini yansıtmayabilir. Bu, şirketin hisselerinin defter değerinin birçok katında işlem gördüğü, ancak aşırı değerli olarak değerlendirilmemesi gerektiği anlamına gelebilir.

Defter Değerinin Sınırlı Kaldığı Durumlar

Defter değerini sınırlı kaldığı bir faktör de maddi olmayan duran varlıkları hesaba katmamasıdır. Bunlar, patentler, telif hakları ve ticari markalar gibi şeyleri içerir. Bu varlıklar, bir şirketin defterlerinde somut olarak değerlendirilmese de, zaman içinde önemli bir değer sunarlar.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Hisse Başına Kar HBK Nedir? Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Defter değerinin diğer sınırlamaları, uzun bir süre boyunca önemli ölçüde değer kazanmış olabilecek belirli varlıkları değerlemek için tarihi maliyeti kullanmasıdır. Şirketin kullandığı ve sahip olduğu gayrimenkuller genellikle akla gelir. Ek olarak, büyük miktarda sermaye varlığına sahip bir şirket agresif bir amortisman yöntemi kullandığında DD net bir resim sağlamayabilir. Her iki durumda da DD, basit bir varlık eksi yükümlülüklerin göstereceğinden daha yüksek olabilir.

Bu nedenlerle, yatırımcılar her zaman defter değeri dışındaki faktörlerle ilgilenen diğer değerleme ölçütlerine bakmalıdır.

EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Defter Değeri
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Defter Değeri

EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Defter Değeri PD/DD Oranı

EKGYO defter değeri altında işlem gören hisselerden biridir. PD/DD Oranı da oldukça düşük kalmıştır. DD 4.00 PD/DD oranı 0.45’tir. Yukarıdaki örselde şirketle ilgili değerler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASELS Hissesi Defter Değeri ve PD/DD Oranı
ASELS Hissesi Defter Değeri ve PD/DD Oranı

ASELS Hissesi Defter Değeri ve PD/DD Oranı

Asels hissesi, savunma ve silah sanayinin gelişmesiyle hızlı yükselişler yaşayan ve birçok kişinin gözdesi olan hisseler arasındadır. DD 8.79 TL olan Aselsan hissesinin PD/DD oranı 1.67’dir.

THYAO Hissesi Defter Değeri ve PD/DD Oranı
THYAO Hissesi Defter Değeri ve PD/DD Oranı

THYAO Hissesi Defter Değeri ve PD/DD Oranı

THYAO hissesi defter değeri çok yüksek kağıtlardan biridir. Borsa’da PD/DD Oranı düşük hisseler arasında yer alır. DD 35.41 PD/DD oranı ise 0.38’dir. Bu oranın bu denli düşük olmasında salgın nedeni ile uçuşların iptal olması ve karlılıkta azalmanın yaşanmasıdır.

SASA Hissesi Defter Değeri ve PD/DD Oranı
SASA Hissesi Defter Değeri ve PD/DD Oranı

SASA Hissesi Defter Değeri ve PD/DD Oranı

SASA hissesi PD/DD oranı en yüksek hisseler arasında yer almaktadır. Defter değeri 3.16 olmasına rağmen piyasa değeri 26 liranın üstünde işlem görmektedir. PD/DD oranı ise 8.35’tir. Bu kadar yüksek olması şirketin karlılığın yüksek, projelerinin iyi gittiğini ve borsada alım yapanlar tarafından değerli görülmesindendir.

Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Sık Sorulan Sorular

Defter Değeri Nedir?

Defter değeri, bir şirketin, holdingin, fabrikanın varlıklarına, finans verilerine göre hangi değerde olduğunu gösteren bir terimdir.

Defter Değeri Nasıl Hesaplanır?

DD hesaplama için şirketin sahip olduğu bütün varlıklarından yükümlülüklerini yani borçlarını çıkarma ile buluruz.

PD/DD Oranı Örnek Hesaplama

PDD/DD Oranını bulmak için piyasa değerini defter değerine bölmemiz gerekir. Bir hisse defter değeri olarak 10 TL ise, Piyasa değeri 20 TL’ye yükselmişse PD/DD oranı 1 üstüne çıkar ve 2 olur. Bu da hissenin değerli olduğunu, şirketin iyi işler yaptığını öngörmemizi sağlar. Tabii, bu durum bazı değişkenlere göre farklılıklar gösterebilir, her zaman kesin sonuç vermez.

YORUMLAR YAZ