Dezenflasyon Nedir? Deflasyonla Farkı ve Örnekleri

Dezenflasyon Nedir? Deflasyonla Farkı ve Örnekleri

Dezenflasyon nedir? İktisat ve ekonomi olgusu kendi içinde çok sayıda bilgi argüman içeren eğer kişiler bu alanda uzmanlaşmamış ise başlı başına bir bilmece gibi görünen olgulardır. Ekonomi ve finans dünyasında çok değişik kavramlar vardır ki bunlardan bir tanesi de dezenflasyon kavramıdır. Bu yazıda da dezenflasyon noktasında merak edilen soruların yanıtları verilecektir.

Öncelikli olarak işin alfabesinden başlayıp dezenflasyon nedir sorusunun yanıtını vermek gerekir ise sözcüğünün kökeninden de net bir biçimde anlaşılacağı gibi enflasyon kavramı ile doğrudan alakalı olan bir durumdur. Dezenflasyon enflasyon oranının ya da bir başka ifade ediş biçimi ile fiyat artış hızının zaman içinde azalmasına verilen isimdir. 

Konuyu biraz daha açmak gerekir ise bir ülkede yaşanan yüksek enflasyon sürecinden düşük enflasyon sürecine geçerken o arada geçen süreci ifade eden bir olgudur. Tamamen enflasyon ile alakalı olan bir durumdur. Burada enflasyonun düşürülmesi için kademeli geçişler vardır.

Dezenflasyon Örnekleri

Dezenflasyon için verilebilecek olan temel bir  örnek şu şekildedir. Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumlarının uyguladıkları politikalar sonucunda enflasyon değerini önce yüzde 12 değerine sonrasında ise yüzde 7 değerine düşürmesidir.

Dezenflasyon Politikası Nedir?

Dezenflasyon politikası tamamen iktisat ile doğrudan alakalı olan bir kavramdır. Kapsam olarak ele alındığında ilgili kamu kurumların piyasada olan enflasyon durumunu aşağı çekmek için uyguladıkları politikalar olarak ifade edilebilir. Bir başka deyiş ile iktisat biliminde dezenflasyon piyasada para şişkinliği olarak tabir edilen bir durumdur. İşte tam bu noktada uygulanan iktisat politikaları bir dezenflasyon politikasıdır. Böylece piyasadaki para şişkinliği azaltılır, yaşanan enflasyona karşı bilimsel veriler ve ülke gerçekliğine istinaden adımlar atılır.

Dezenflasyonist Ne Demek?

Çok kullanılan bir sözcük olmamakla beraber dezenflasyonist dezenflasyon uygulayan bu konuda çalışmalar yürüten kişilere verilen isimdir. Bu insanlar ekonomi  iktisat gibi alanlarda en az yüksek lisans düzeyde eğitim almış ve dezenflasyon alanında uzmanlaşmış olan bilim insanları ve/veya araştırmacılardır.

Dezenflasyon Politikaları

Dezenflasyon politikası uygulamaları son derece bilinçli yapılması gereken ekonomistlerin bilim insanlarının uygulaması gereken çalışmalardır. Bu politikada öncelikli işin en önemli püf noktası hiçbir biçimde enflasyon düşüşlerinin keskin ve sert bir biçimde yapılmaması gerekir. Her türlü risk göz önüne alınarak atılması gereken adımlardır. Tam anlamı ile başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Nitekim ülkemizde yaşanan sürece dair uygulanan ciddi ve önemli bu bağlamda politikalar vardır.

Deflasyon Ve Dezenflasyon Arasındaki Fark

İşin içinde tam olarak olmayanlar deflasyon ile dezenflasyon kavramları noktasında sözcükler birbirine çok yakın olduğu için bir kafa karışıklığı yaşamaktadır. Deflasyon bir ürünün ve/veya hizmetin fiyatının kademeli olarak düşürülmesidir. Dezenflasyon ise bir ülkenin enflasyon oranının kontrollü bir biçimde sistematik olarak düşürülmesidir. Yani işin içinde olan temel parametreler birbirinden farklıdır. Her iki işlemin de ortak sonucu eğer doğru bir biçimde uygulanır ise halkın alım gücünün yükselmesidir.

Dezenflasyonist Süreç Nedir?

Dezeflasyonist süreç enflasyon oranının belli bir orandan düşük başka bir değere gelebilmesi için atılan adımların olduğu süreci ifade eder.Üstte de ifade edildiği yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçerken arada olan süreç dezenflasyonist süreçtir.

Dezenflasyon Programı Nedir?

Dezenflasyon programı enflasyonu kademeli olarak düşürmek için uygulanan politikalardır. Bu noktada ülkemizde son dönem uygulanan programlar içinde tam serbest kur politikasına geçiş programın parçalarından bir tanesidir. Yine yüksek dışı faiz fazlası da bu programın son derece önemli olan argümanlarından bir tanesidir. Merkez Bankasının para politikaları, bankacılık sektöründe yapılan reformlar, dezenflasyon programının parçalarıdır.

Her bir parametre kendi içinde özerk ama sonuçta hepsi birbiri ile bağlantılı olan yapılardır. Bütün olarak dezenflasyon programına etkisi olur. Bu program dışından da bunlara ilaveten ya da ayrıca yapılabilecek olan çalışmalar vardır.

 Burada önemli olan asıl şey mevcut gerçekliğe en uygun, en uygulanabilir olan dezenflasyon programlarının yapılmasıdır. Programı ekonomistler ve iktisatçılar ciddi bir ekonomik analiz ve araştırma yaptıktan sonra hazırlar. Sonrasında ise ilgili kamu kurumları yasal çerçeveler dahilinde uygular.

sık sorulan sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Dezenflasyon Nedir?

Dezenflasyon, enflasyon oranının yavaşlamasıdır. Deflasyonun aksine, fiyatlar dezenflasyon sırasında yükselmeye devam eder ama eskisine oranla daha yavaş bir oranda artarlar.

Deflasyon ve Dezenflasyon Farkı Nedir?

Deflasyon, dezenflasyondan çok daha tehlikelidir. Deflasyonlar genellikle durgunluk sinyalleridir. Yüksek işsizlik oranlarının, düşük talebin ve gerçek borcun artması demektir. Ama deflasyon fiyatların düşmesi ve satın alma gücünün artması anlamına geliyorsa, neden insanlar alışveriş yapıp ekonomiyi canlandırmıyor? Ne yazık ki bu, insanların düşük gelir nedeniyle hiç parası olmamasından ve işsizlerse iş bulmakta zorlandıklarından kaynaklanmaktadır.

YORUMLAR YAZ