Finansal Analiz Nedir? Nasıl Yapılır? Formülü ve Amaçları

Finansal Analiz Nedir? Nasıl Yapılır? Formülü ve Amaçları Neler?

Finansal Analiz Nedir? Nasıl Yapılır? Formülü ve Amaçları Neler?

Finansal analiz, bir işletmenin finansal performansını değerlendirmek için finansal tabloları inceleyen bir yöntemdir. Analiz, finansal oranlar kullanılarak gerçekleştirilir ve likidite, kârlılık, faaliyet ve borç yönetimi gibi farklı alanlarda değerlendirme yapar. Finansal oranların formülleri, finansal tablolardan alınan rakamların birbiriyle oranlanmasıyla hesaplanır ve işletmenin finansal durumunu yansıtır.

Finansal analiz herhangi bir firmanın hizmet alanı ne olursa olsun kendi mevcut durumunu görmek için yapmakta olduğu analizdir. Bunun için farklı türden aşağıda bahsedilen finansal analiz yöntemleri vardır. Değişik grafikler ve tablolar kullanılır. Davranışsal Finans Nedir? Yazımıza da göz atabilirsiniz.

Her firmanın önünü reel bir biçimde görebilmesi ve kendisine doğru bir yol haritası çizebilmesi için bu tür analizlere her zaman için gereksinimi vardır. Burada işin iki temel noktası vardır. İlki kurum için en uygun olan finansal analiz yönteminin kullanılması bir diğeri ise analiz sonuçlarının hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın doğru bir biçimde okunmasıdır.

Finans analizler aynı zamanda neden sonuç ilişkisi da kurmayı gerektiren tablolardır.Burada bu noktada şunu da net bir biçimde ifade etmek gerekir ki herhangi birinin rastgele yapabileceği bir şey değildir. Tam anlamı ile başlı başına baştan sona uzmanlık gerektiren profesyonel bir olgudur.

Finansal Analiz Formülleri

Finansal Analiz de kullanılan formüllerden bir tanesi şudur:

Artış Ve Azalış (Tutar Olarak) = Cari Dönem Tutarı – Önceki Dönem Tutarı Artış veya azalış (oran olarak)= Cari Dönem Tutarı – Önceki Dönem Tutar x10 bu formül yatay analizde kullanılır.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Stokastik Nedir? Stokastik RSI Formülü Neyi Ölçer? Etkisi Nedir?

Diğer bir formül ise şöyledir:

Grup Yüzdesi= Kalem Tutarı / Grup Toplamı X 100

Genel Yüzde = Kalem Tutarı / Aktif(Pasif)Toplamı X 100 biçimdedir. Bu formül dikey analizde kullanılır.

Finansal Analiz Yöntemleri

Finansal analiz yöntemleri şunlardır:

 • Yatay analiz ya da bir diğer ifade ediş biçimi ile karşılaştırmalı olan tablolar analizi
 • Dikey analiz veya bir başka ifade ediş biçimi ile yüzde metodu
 • Rasyo oran analizi
 • Trend analizi eğilim yüzdeleri yöntemi biçimindedir.

Finansal Analiz Nasıl Yapılır? Firmaların Analizi

Finansal analiz yapılabilmesi için üstte belirtilen yöntemlerden bir tanesi firmaya en uygun olacak biçimde kullanılır. Bunun yanı sıra piyasada satılan özel finansal analiz programları vardır. Bu programlardan bir tanesi satın alınarak bu uygulamalar üzerinden de finansal analiz yapılabilir. Eğer bu tür bir program kullanılıyor ise verilen doğru ve eksiksiz bir biçimde girilmesi yeterli olan bir durumdur.

Finansal Analizin Amaçları

Finansal (mali) analizin amaçları şunlardır:

 • Firmanın genel gidişatına tam anlamı ile hakim olmak
 • Firmanın potansiyel büyüme olanaklarını doğru bir biçimde değerlendirmek
 • İleriye yönelik olan firma hedeflerini geçmiş verileri de göz önüne alarak belirlemek
 • Son olarak da alınan kararları belirli bir çerçeveye oturtmak

Bir de bu analizi sadece firmaların değil kredi veren kurumların ilgili işletmenin mevcut durumunu görmek için de yaptığını belirtmek gerekir.

Finansal Analiz Türleri

Finansal (mali) analiz türleri ise şunlardır:

 • Kredi analizi
 • Yönetim analizi
 • Yatırım analizi

Finansal (Mali) Tablo Analizleri Nelerdir?

Finansal tablolar analizi için finans çevrelerinde mali tablolar analizi adı da verilir. Burada kast edilen şey ilgili firmanın mali tablolarının yani gelir tablosu ve bilançosunun incelenmesi ve firmanın mali durumunun net bir biçimde ortaya konulmasıdır. Bu işlem için de uygulanan yöntemler üstte belirtilen yatay analiz, rasyo analiz, dikey analiz veya trend analiz metodudur.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Arbitraj Nedir? Avantajları ve Riskleri

Finansal tablo analizlerini karar alma statüsünde olanlar yapar. Firmalar kendileri için yapabileceği gibi tedarikçiler için de yapılabilir. Bunun yanı sıra kredi veren kuruluşların en çok başvurduğu yöntemler arasında gelir. Son derece önemli bir uygulamadır. Bir zorunluluk olmasa da firmaların geleceğini görmek için majör önem taşır.

sıkça sorulan sorular

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Finansal Analiz Tanımı

Bu analiz türünü genelde firmalar ne durumda olduğunu daha net görebilmek için yaparlar. Kredi, yönetim ve yatırım olmak üzere 3 farklı türde incelenir.

Finansal (Mali) Analizin Maksatları Nelerdir?

Firmaların finansal tablosunu düzenli olarak takip etmek. Büyüme ve küçülme oranlarını görmek ve önlem alabilmek. Firmanın ulaşacağı hedefleri geçmiş bilgilerle kontrol ederek yol haritasını tekrar gözden geçirmek.

Yöntemleri Nelerdir?

Yatay, dikey, rasyo ve trend olmak üzere 4 farklı yöntem ele alınabilir. Makalemiz içerisinde detaylı olarak bilgiler verilmiştir.

YORUMLAR YAZ