Forward İşlemleri Nedir? Nasıl Yapılır Örnek Hesaplanır?

Forward İşlemleri Nedir?

Forward İşlemleri Nedir?

Forward işlemleri, yurt dışı satış ile yani ihracatçılarla ilgilidir. Bu işlemlerde ihracatçıların vade oranları daha öncesinde belirlenir. Bu ihracatçılar nitelikli ve iyi miktarda döviz alma işlemlerine sık sık başvururlar. Forward işlemleri, bankaları döviz alımı ve satımı faaliyetlerinde sorumlu tutmaktadır. Forward, bazı ticari işlemleri temsil etmektedir.

Bu işlemlerin sonu genellikle kaydi teslimatlı veya nakdi uzlaşmalı olarak bitmektedir. Forward, iki tür olarak varlığını sürdüren bir işlemdir. Bu türler ihracatçıdan döviz kuru forward alma işlemleri ve ihracatçıya döviz kuru forward satma işlemleridir.

Döviz kuru (https://www.kredikyk.com/spot-doviz-kuru/) alma işlemlerinde ihracatçılar önceden belirlenmiş dövizleri, daha önce belirlenmiş bir vade oranında, anlaşılan bankaya satmaktadırlar. Gerekli sözleşmeler imzaladıktan sonra anlaşılan miktarda ve oranda döviz satışı gerçekleşebilir.

Bankaların buradaki yükümlülüğü daha önce belirlenmiş dövizleri, belirlenen vade oranlarında satın almaktır. Banka, alış işlemlerinde bir pazarlığa gidemez ve önceden belirlenmiş miktarı ödemek zorunda kalır. Bu işlemlerde her iki taraf için de çeşitli riskler vardır. Bankanın almış olduğu risk, ihracatçının yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskidir.

Banka buna karşılık imzalanan anlaşmalara rağmen ihracatçıdan teminat talep eder. Bu bankanın doğal bir hakkıdır. İhracatçıya döviz kuru forward satma işlemlerinde ise ihracatçı, önceden belirlenmiş döviz türünü ve miktarını belirli bir vadede daha önce anlaşılan fiyat üzerinden bankadan satın alır.

Bankanın buradaki yükümlülüğü ise satış işlemlerinde hiçbir sıkıntı çıkarmamak ve anlaşılan fiyat üzerinden dövizleri ihracatçıya satmaktır. Banka yine burada tıpkı döviz alımı işlemlerinde yaptığı gibi teminat talep eder. Tabi ki ihracatçının da bankadan bazı talepleri olabilir. Bu talepler ilgili sorumlulukların yerine getirilmemesi ihtimaline karşı istenmektedir.

Forward İşlemleri Nasıl Yapılır?

Forward işlemler yapılırken ihracatçıların, döviz alımı ve satımı işlemlerinde kurdaki artıştan ya da azalıştan etkilenmemesi amaçlanmaktadır. Bu işlemlerdeki konular Hazine Daire Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  İşlem Birimi Nedir? Çeşitleri ve Hesabı Nasıl Yapılır?

ABD doları, Türk lirası, Rus rublesi, Çin yuanı, Euro, Sterlin ve Japon yeni gibi bütün para birimlerinin geleceği Hazine tarafından alınan kararlara bağlıdır. Forward işlemlerinde ihracatçılara verilen vade ve işlem limitleri vardır. Bir ihracatçının maksimum türev işlem limiti kendisine tahsis edilen genel limitin %50’si kadardır.

Bu oran kimi zaman 25 milyon dolar ile sınırlandırılmaktadır. Minimum türev işlem limiti ise değişkenlik gösterebilir. Fakat genel olarak kabul görmüş minimum işlem limiti 20 milyon dolardır. Aynı zamanda sadece muadili para birimleri kabul görmektedir.

Forward işlemlerindeki vade süresi ise en fazla 360 gün olabilmektedir. Günün her saatinde ve yılın her gününde yapılamamaktadır. İşlemler yalnızca 09.30 ile 15.30 saatleri arasında yapılabilmektedir.

Ayrıca resmi tatil günlerinde forward işlemi yapmak mümkün değildir. Bu işlemler yapılırken banka tarafından herhangi bir komisyon ya da işlem ücreti alınmamaktadır. Bankalar ile bu tarz işlemler yaparken yalnızca sözleşme ve teminat istenmektedir.

masanın üzerinde bir miktar euro, hesap makinesi, kağıt ve ampül olan bir resim

Forward Nasıl Hesaplanır? İşlem Örnekleri

Forward kurunu hesaplayabilmek için bazı bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgiler işlem tutarı, işlem vadesi, para çifti, stok kur ve her iki para biriminin bugünde işlem vadesine faiz oranıdır. İşlem tutarına örnek olarak 10 milyon dolar, işlem vadesine örnek olarak 1 yıl, para çiftine örnek olarak TL ve dolar, stok kuruna örnek olarak da TL ve doların kur değeri verilebilir.

Forward kurunun hesaplanabilmesi için geliştirilmiş ve dünya çapında kabul görmüş bir formül vardır. Formül şu şekildedir; F= S* r2*t÷ y+1 r1*t÷y+1.  Bu formüldeki sembollerin temsil ettiği şeyler şunlardır; F= forward kuru, S= spot kuru, r1= Baz para biriminin faiz oranı, r2= ikinci para biriminin faiz oranı, y= 1 yıldaki gün sayısı, t= forward işleminin vadesi.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Finansal Analiz Nedir? Nasıl Yapılır? Formülü ve Amaçları Neler?

Buradaki Baz para birimleri ise dolar ve TL için dolardır.Forward kur hesaplamasına bir örnek vereceğimiz zaman bazı verilere ihtiyaç duymaktayız.

Bu veriler ve oranları şu şekildedir; işlem tutarı 1.000.000 dolar, para çifti dolar/ TL, işlemin vadesi 6 ay yani 180 gün, TL faiz oranı 18.50, dolar faiz oranı 0.75, yıldaki gün sayısı 365 gün( genel olarak 360 gün olarak hesaplanır), spot kur 10.00. Bu değerler verildikten sonra çözüme gelecek olursak çözümün 10.1701 olduğunu görürüz.

Bu çözüme ulaşırken hesaplama F= S* 1+r2*t/y 1+r1*t/y formülü üzerinden yapılmaktadır. Forward kur, ileri tarihli hesaplanmış bir kur bilgisi özelliği taşımaktadır. Burada önemli olan şey her iki para biriminden dönem sonunda elde edilen faiz oranı değildir.

Forward kuru, kimi zaman spot kurundan daha yüksek olmaktadır. Duruma Türkiye için bakacak olursak bu durumun nedeni TL faizinin dolar faizinden daha yüksek olmasıdır. Dolar faizi, TL faizinden daha yüksek olduğu zaman ise forward kuru, spot kurundan daha yüksek olmaktadır.

YORUMLAR YAZ