İzahname nedir? Nasıl Yazılır? Geçerlilik Süresi Nedir?

İzahname Nedir? Nasıl Yazılır? Tebliği Geçerlilik Onaylanma Süresi

İzahname Nedir? Nasıl Yazılır? Tebliği Geçerlilik Onaylanma Süresi

İzahname, sermaye piyasasında kullanılan bütün araçların ihraç edilmesi veya halkın hizmetine sunulmasında ve bu araçların temin edilmesi veya halka sunulması esnasında görev alan kurum veya kuruluşların hazırlamış oldukları ve bu araçlar hakkında bilgi veren belgenin ismidir.

izahname ihraç eden kişinin hizmete sunulacağı aracın hakkında detaylı bir şekilde bilgi verilir ve bu araçların herhangi bir riskine veya yatırımcıların bilgilenmesi için gerekli olan tüm bilgiler ayrıntılı olarak bu izah name içerisinde bulunur.

SPK izahnamenesi nedir?

SPK izahnamesi sermaye piyasasında oluşan ve sermaye piyasasında kullanılan her türlü aracın ihraç edilmesi veya kullanılmasında aracılık yapan bütün kurum ve kuruluşların hazırlamış oldukları belgenin genel ismidir.

Bu belge içerisinde sermaye piyasası için kullanılacak olan araçların ihraççı tarafından beklentilerine veya performansına yönelik bilgi bulunmaktadır. Aynı zamanla olacak olan ürünün sahip olduğu özellikler ile birlikte bunların nasıl kullanılacağı veya nasıl değerlendireceği konusunda bütün ayrıntılı bilgileri SPK izahnamesi içerisinde yer verilir.

SPK izahname onaylanma süresi

SPK izahname ve onaylanma süresi ihraç eden kişinin veyahut arz eden kişinin aracım kurum veya kuruluşlar tarafından hazırlanan izah nameyi yayınlamış oldukları ilk tarihten itibaren yapacağı bütün bir yıl boyunca ihraçlar sebebiyle onaylaması gerekmektedir.

Aynı zamanda ihraççının izahnamenin üzerinde bulunan ek değişiklikleri 6 madde gereğince onay vermesi ve belirtilen 7 madde gereğince ilan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

SPK ihraççı kimdir?

SPK ihraççı dediğimiz sermaye piyasası içerisinde halkın refah düzeyinin arttırılması amacı ile kurulmuş olan ve sermaye piyasasının eksiksiz ve düzen içerisinde çalışması için düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1981 yılında kurulmuş olan sermaye piyasası kanunu gereğince kurulan sermaye piyasası kuruludur. SPK ihraççı halka arz edilecek veya ihraç gelecek araçların hakkında her türlü bilginin bulunduğu izahname’ye hazırlamakla görevli olan ekiptir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Gelir Esnekliği ve Formülü Nedir? 1’den Büyük 0’dan Küçükse

İzahnamenin onaylanma süresi

İzahnamenin hazırlanmasının ardından yeni yapılan düzenleme ile birlikte 24 madde gereğince izahnamenin ilk yayının yapılmasının ardından ihraççının yapacağı 12 ay boyunca bütün ihraçlar için geçerlidir. Bitmesinin ardından halka arz olan bütün izahnamelerin hepsinin onaylanması gerekmektedir.

İzahnamenin geçerlilik süresi

İzahnamenin geçerlilik süresi yapılan düzenlemeler ile birlikte ve yayınlanan tebliği gereğince 24 maddeye göre güncel olması kaydı ile ilk yayımını yapılmasının ardından geçen 1 yıllık süreyi kapsayacak şekilde bütün ihraçlar için hazırlanan izahnamenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Sürenin ardından yapılan izahname halka durulmalı ve ardından onaylanması gerekmektedir.

İzahname tebliğ nedir?

İzahname tebliği yapılan izahnamenin ardından ve halka duyurulan satışın gerçekleşmeden evvel veya satış süresi içerisinde herhangi bir yatırımcının yatırım yapmasını etkileyebilecek veya yeni değişiklikler ile yatırım yapmasını sağlayacak olan belgedir. İçerisinde hazırlanan bütün hususlar hem ihraççı tarafından hem de halka arz eden kişi tarafından bu belgede yazılı olan bilgileri kurula sunmasına izahname tebliğ denir.

İzahname nasıl yazılır?

 izahname ihraçta kullanılacak veya halka arz edilecek olan araçların hakkında ön bilgilerin olduğu belgedir. Belge doğrultusunda kişiler yani ihraçcılar önceden yapmış oldukları yatırımlarda alacakları riskleri veya öncesinde oluşabilecek her türlü değişiklik hakkında bilgi sahibi olurlar.

İzahnamenin hazırlanması ise halka arz edilecek olan bütün araçların fiyat aralıklarının veya fiyatların bu belgede bulunması ve yatırımcıların alabileceği her türlü riskin açık bir şekilde belirtilmesi ile yazılır. İzahname içerisinde bütün raporlara sözleşmeleri ve kurumsal raporlara yer verilir.

İzahname ihraç belgesi nedir?

İzahname ihraç belgesi yapılan düzenleme ile halkın hizmetine sunulan veyahut borsada kullanılacak olan bütün sermayelerin hakkında bilgi bulunduğu izahnamedir.

Name ihraç belgesi içerisinde halka sunulacak veya borsada kullanacak olan firmaların her türlü risklerini veya durumlarını gösteren bir belgedir. Bu belge halka sunulmadan önce veya borsada kullanılmadan önce sermaye piyasasının bütün araçları hakkında bu belge ihraç belgesinin kurulunca onaylanması gerekmektedir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Alacak Devir Hızı Nedir? Formülü Yorumlaması ve Oranı

Halka arz sirküleri nedir?

Halka arz sirküleri halka sunulacak olan menkul kıymetler hakkında tanıtıcı olan bütün bilgilerin ayrıntılı olarak bulunduğu bir izahnamedir. Bu belge içerisinde menkul kıymetlerin halka arz işlemlerine ve beraberinde nasıl geri çekmeceyi hakkında bütün ayrıntılı bilgilere bu sirküler içerisinde yer verilir.

Sermaye yeterlilik rasyosu yazımıza göz atabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Sıkça Sorulan Sorular

İzahname Nedir?

Sermaye piyasası araçları ihraç edildiğinde veya halka arz durumunda, hem şirketin hem de hisselerin ne durumda olduğu konusunda bilgi veren bir belge olarak adlandırırlır.

İzahname Tebliğ Nedir?

İzahname tebliği, izahnamenin yayımlanmasının ardından, satış yapılmadan ya da tam da satış sırasında, olası değişiklikleri, yatırım yapmayı planlayara bilgi verme amacıyla yayımlanan belgedir.

YORUMLAR YAZ