Monopol Piyasa Nedir? Özellikleri - Örnekleri ve Farkları

Monopol Piyasa Nedir? Özellikleri Örnekleri ve Farkları

Monopol Piyasa Nedir? Özellikleri Örnekleri ve Farkları

Monopol piyasa kavramı, ekonomi ve iktisat konularında kimi zaman karşımıza çıkan bir kavramdır. Monopol piyasa kavramı, ekonomiyle ilgilenen herkesin bilmesi gereken bir kavramdır. Monopolün ne olduğunu bilmeden ekonomi hakkında söz sahibi olmak mümkün değildir. Monopol ve Monopol piyasa terimlerinin anlamı birbirinden farklıdır. Monopol, Fransızcadan gelen ve Monopole kelimesinden türetilen bir terimdir.

 Türkçedeki manası ise tekeldir. Bu yüzden ülke için de ekonomiyle ilgilenen kişilerin bir kısmı Monopol yerine tekel demeyi tercih ederler. Bu kelime Fransızcadan gelerek dilimize yerleşen kelimelerden biridir. Ekonomide ele alınan piyasa kavramı 4 dala ayrılmaktadır. Bu dallardan biri de Monopol piyasa ya da bilinene adıyla tekel piyasadır.

Tekel piyasanın anlamı bulunduğu sektörde rakipsiz olan firmalardır. Yani bir firma, içerisinde bulunduğu sektörde tekse ve hiç rakibi yoksa o firma tekeldir ve Monopoldür. O şirketin piyasaya hâkim olduğu manası taşımaktadır. Belirli bir ürünün üretildiği tek bir firma varsa bu durum Monopol kavramı içerisine girmektedir.

Örneğin kumaş pantolon üretimi yapan tek bir firma varsa bu sektör Monopoldür. Kavramın kapladığı alan bir bölge veya ülke sınırı olabilir. Monopolün diğer bir tanımı da bir firmanın ürettiği malların başka bir firma tarafından üretilmemesidir.

Durum böyle olduğu zaman o ürünle ilgili kimi zaman tedarik sıkıntısı olabilir. Fakat bu durumda bile başka bir firma veya belirli bir kişi o ürünü üretmeye yanaşmıyorsa bu durum tekel piyasadır. Bu durum çok iyi bir şey değildir. Piyasanın tek bir firma bünyesinde oluşması fiyatların haksız yere artmasına neden olacaktır.

Rekabet ortamı olmadığı zaman fiyatlar direkt Monopol firma tarafından belirlenmektedir. Devlette burada duruma fazla müdahale etmez. Monopol ve tekel piyasa kavramı genel olarak Monopolist rekabet ile karıştırılmaktadır. Fakat her ikisi de çok farklı kavramlardır. Birbirinden ayrı bir başlık altında değerlendirilmeleri gerekir. Bu sayede aralarındaki fark anlaşılabilir.

Monopol Piyasa Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Avantajları

 1. Stabilite ve Tahmin Edilebilirlik: Monopol piyasalar genellikle daha istikrarlı ve tahmin edilebilir olabilir. Rekabetin olmaması nedeniyle fiyat değişimleri daha az olabilir.
 2. Yatırım ve İnovasyon: Monopol sahibi firma, uzun vadeli yatırımlar ve araştırma-geliştirme projelerine daha fazla kaynak ayırabilir. Bu, yeni ürünlerin ve teknolojilerin geliştirilmesine teşvik edebilir.
 3. Düşük Maliyetler ve Ölçek Ekonomileri: Monopolcü firma, büyük ölçekte üretim yapabilir ve bu da birim maliyetlerini düşürebilir. Üretimdeki bu verimlilik, tüketiciye daha düşük fiyatlarla yansıtılabilir.
 4. Kamu Hizmetleri ve Altyapı: Doğal monopol durumlarında, tek bir firma tarafından sağlanan hizmetler, daha etkin ve düşük maliyetli olabilir. Örneğin, elektrik dağıtımı veya su temini gibi altyapı hizmetleri.
 5. Daha Kolay Düzenleme: Rekabet olmadığı için düzenleme ve denetim süreçleri daha basit ve etkili olabilir. Monopolcü firmanın davranışlarını izlemek ve yönetmek daha kolay olabilir.
 6. Hızlı Karar Alma: Monopolcü firma, rakipleri ile rekabet etme zorunluluğu olmadığı için daha hızlı kararlar alabilir ve uygulayabilir.
 7. Uzun Vadeli Planlama: Monopol sahibi firma, uzun vadeli stratejiler ve projeler geliştirme konusunda daha rahat olabilir. Rekabetin baskısı olmadan daha uzun vadeli planlama yapılabilir.
 8. Ürün Standartlarını Kontrol: Monopolcü firma, ürün veya hizmet kalitesini kontrol etme konusunda daha fazla yetkiye sahip olabilir. Bu, tüketicilerin daha tutarlı ve belirli bir kalite seviyesi almasını sağlayabilir.
 9. Daha İyi Hizmet ve Bakım: Monopol sahibi firma, tüketici memnuniyetini artırmak ve uzun vadeli müşteri ilişkilerini sürdürmek için daha fazla çaba harcayabilir.
 10. Stratejik Yatırımlar: Monopolcü firma, rekabetçi baskı olmadan stratejik sektörlere veya pazarlara daha fazla yatırım yapabilir.
iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Ölçeğe Göre Sabit Getiri Nedir? Firma Verimliliği ve Üretim Oranları

Dezavantajları

Fiyat Kontrolü ve Yüksek Fiyatlar: Monopol sahibi firma, rekabet olmadığı için fiyatları tek taraflı olarak belirleyebilir. Bu durum, tüketicilere yüksek fiyatlar ödemek zorunda bırakabilir.

 1. Düşük Kalite: Rekabet olmaması nedeniyle, ürün veya hizmet kalitesinde düşüş görülebilir. Monopol sahibi firma, tüketici tercihlerine daha az duyarlı olabilir.
 2. Kısıtlı Çeşitlilik: Monopol piyasalarda ürün veya hizmet seçenekleri sınırlı olabilir. Tüketiciler, alternatiflerden yoksun kalabilirler.
 3. Yetersiz Hizmet: Monopol sahibi firmanın, tüketici taleplerini karşılama konusundaki motivasyonu azalabilir. Bu da tüketici memnuniyetini etkileyebilir.
 4. Teknolojik İlerlemenin Yavaşlaması: Rekabet olmadığında, firma yeni teknolojilere yatırım yapma veya ürün geliştirmeye daha az teşvik edilebilir.
 5. Eşitsizlik: Monopol piyasalar, gelir eşitsizliğini artırabilir. Yüksek fiyatlar ve düşük kalite, düşük gelirli tüketicileri olumsuz etkileyebilir.
 6. Yenilik Eksikliği: Rekabet eksikliği, firmaların yenilik yapma ve pazarda farklılaşma konusundaki motivasyonunu
 7. Pazar Dışı Bırakma: Monopol sahibi firma, rakipleri pazardan dışlayarak rekabeti engelleyebilir.
 8. Tüketici Seçeneksizliği: Rekabet olmaması nedeniyle tüketiciler alternatiflerden yoksun kalabilir, istedikleri ürün veya hizmeti seçme özgürlüğü sınırlanabilir.
 9. Yüksek Kar Marjları: Monopol sahibi firma, rekabet eksikliği nedeniyle yüksek kar marjları elde edebilir, bu da tüketicilere yansımayan ekstra maliyetlere yol açabilir.

Tekel Piyasadaki Fiyat Farklılığı

Monopol ve tekel piyasalarda fiyat, üretici firma tarafından belirlenmektedir. Firma, bazı durumlarda kâr marjını yükseltmek isteyebilir. Burada ona engel olacak herhangi bir kurum yoktur. Fiyatlarda yükselişe gitmesi firmanın, müşteri rantında daha fazla gelir elde etmesini sağlayacaktır.

Firma sık sık fahiş fiyat artışına gitmediği zaman müşteri kaybetmez. Böyle yaptığı zaman bile bazı şeyleri bahane ederek kendini savunabilir. Monopol piyasadaki firmaların hepsi ürünlerinin fiyatını istediği gibi belirleme yetisine sahiptir.

Bu firmalar için tekel olmayan firmalardaki kuralların büyük bölümü geçerli değildir. Kendi çalışanlarına da diğer firmaların verdikleri hakları vermezler. Bu yüzden bütün ülke yöneticilerinin ve halklarının tekel firmalara geçit vermemesi gerekmektedir. Ülkede bulunan tekel firmaların sayısının en aza indirilmesi hem yöneticiler için hem de halk için iyi olacaktır.

Monopol Piyasanın Özellikleri ve Çift Yanlı Monopol Piyasa

Monopol piyasasının başlıca özellikleri şunlardır:

 • Çok sayıda alıcı ve tek bir satıcı vardır
 • Ortada rekabet durumu mevcut değildir
 • Üretilen ürünün hiçbir biçimde alternatifi bulunmaz.
 • Monopol olan piyasalarda reklam vb. durumlar mevcut değildir
 • Fiyatı sadece monopol piyasasında olan firma belirler.
 • O piyasaya girilmesi mucizelere bile bağlı değildir.

Monopol piyasada hiçbir türlü rekabet yoktur. Rekabet konusu, tekel piyasa için geçerli değildir. Çünkü tek bir firma vardır. Sadece tek bir şirketin faaliyet yürüttüğü piyasada rekabet olması mümkün değildir. Monopol piyasada üretilen ürünlerin herhangi bir alternatifi olmamaktadır. Firma kendi isteğine göre istediği tarzda ve istediği malzemeleri kullanarak bir ürün üretir.

 Müşteri ürünü satın alabilecek başka bir Pazar bulamadığı için mecburen o ürünü satın alır. Firma, müşterinin mecburen ona geleceğini bildiği için kalite standartlarına dikkat etmez. Bu durumda müşteri ya kalitesiz ürünlere yüksek fiyatlar ödemeye devam eder ya da alışverişi keser. Müşteri alışverişi kestiği zaman da o sektör yok olur.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Davranışsal Finans Nedir? Sürü Davranışı ve Modelleri

Bu yüzden herhangi bir sektörün tekellerin eline geçmesine müsaade edilmemelidir. Monopol piyasalarda sektöre yeni bir firmanın girmesi de oldukça zordur. Çünkü tekel olan şirket asla rakip firmayı kabul etmez. Tekeller oldukça güçlü olduğu için küçük şirketleri dahi yok etmeyi amaçlarlar. Kendilerine rakip hiç kimsenin yetişmesine izin vermezler.

Monopol firmaların başka bir özelliği de ürünlerinin reklamını yapmamalarıdır. Çünkü reklam yapmaya ihtiyaç duymazlar. Eğer bir şirket bulunduğu sektörde tekel olmayı başarmışsa, müşteri zaten doğrudan ona gelecektir.

Monopol piyasalar yavaş yavaş oluşmaktadır. Bir şirketin hemen piyasayı ele geçirmesi mümkün değildir. Şirket, piyasayı avucunun içine aldığı zaman hiçbir türlü reklam masrafı yapmaz. Çünkü zaten müşteri doğrudan ona gelecektir. Çift yanlı Monopol piyasa ise Monopol piyasanın farklı bir türüdür. Bu piyasada alıcıda, satıcıda Monopol şirketlerdir.

Çift yönlü Monopol piyasada ürünü satanda tekel şirketidir, ürünü alanda. Yani burada küçük müşterileri yoktur. Üreticide, alıcıda tektir. Piyasada sadece iki firma söz sahibi olduğu için çift yönlü Monopol piyasa denilmiştir.

Monopol Türkçe Karşılığı Ve Anlamı

Monopol sözcüğü dil köken olarak bakıldığı zaman da Türkçe değildir. Türk diline Fransızca dilinden girilmiştir. Fransızca dilinde Monopole sözcüğüdür. Türkçe karşılığı ise tekel biçimindedir. Yani bir alanda kontrolün tek bir firmanın elinde olmasıdır. İlgili şirket piyasada tektir.

Monopol Piyasa Örnekleri

Monopol piyasasına verilebilecek olan en temel örneklerin başında bulunulan yerde gücü elinde bulunduran ve o hizmeti o ürünü başka yerden alınma şansı bulunmayan firmalardır. Bunlara ülkemiz açısından ele alındığı zaman verilebilecek üç temel örnek vardır. Onlar da elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin alınmasıdır. Bu üç sektörde de insanların kim olursa olsun seçme şansı mevcut değildir. Bulundukları yerde hizmet veren firmadan hizmet alırlar. Bu da son derece tekelci olan bir zihniyettir.

Tam Rekabet Piyasası Ve Monopol Piyasa Arasındaki Farklar

Monopol piyasasında ortada bir rekabet durumu söz konusu değildir. Zira her şey tek firmanın elinde olduğu için ortada rekabet edilebilecek olan bir durum söz konusu değildir.  Tam rekabet piyasasında ise gerek ürün gerek hizmet gerek fiyat açısından ilgili firmalar arasında küresel rekabet edilebilirlik ortamında kıyasıya bir rekabet vardır. Monopol olan piyasalarda piyasaya ne kadar isteseler ve güçleri olsa da bir başka firmanın girme şansı mevcut değildir.

Bilateral Monopol Piyasa Nedir?

Bilateral monopol piyasa ilgili firmanın hem alıcı ya da bir diğer ifade ediş biçimi ile monopson ve de hem de satıcı  yani monopol olduğu piyasa biçimidir. İki yönlü monopol olarak da adlandırılır.

Çift Monopol Piyasası Nedir?

Çift yönlü monopol piyasası nedir sorusuna verilebilecek olan yanıt ise şöyledir: İlgili firmanın çok sayıda satıcıdan almış olduğu malları, çok sayıda alıcıya satmış olduğu piyasalardır. Bu piyasalarda yine tek firma vardır. Burada da monopson bir durum söz konusudur. İlgili firma aynı zamanda tekel bir aracı kuruluştur.

Monopol Piyasası Hangi Şartlarda Ortaya Çıkar?

Monopol piyasası eksik rekabetin olduğu durumlarda ortaya çıkan özellikle az gelişmiş ve/veya belli bir ekonomik düşünce tarzını benimsemiş olan ülkelerde ortaya çıkan bir durumdur. Örneğin sosyalist ülkelerde devlet tekel durumundadır. Çünkü sosyalizm düşünce tarzında ekonomi bu biçimde yönetilir.

Monopol Piyasa Sık Sorulan Sorular

Monopol piyasa ne demek?

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Hisse Geri Alımı Nedir? Neden Yapılır? Yatırımcıya Etkileri Nedir?

Monopol piyasa, bir tek satıcının veya tedarikçinin belirli bir ürün veya hizmette hakimiyet kurduğu ve rekabetin sınırlı veya yok olduğu bir piyasa türüdür. Monopoller, fiyatı, üretimi ve diğer piyasa koşullarını kontrol etme yeteneğine sahiptir.

Monopol piyasa örnekleri neler olabilir?

 Monopol piyasa örnekleri arasında kamu hizmetleri, elektrik veya su dağıtımı, demiryolu taşımacılığı gibi sektörler yer alabilir.

Normal monopol nedir?

 Normal monopol, bir pazarda tek bir firma tarafından kontrol edilen ve rekabetin olmadığı bir durumu ifade eder. Bu firma, ürün veya hizmeti tedarik etme konusunda tek yetkili ve etkin olan firmadır.

Duopol Piyasa Ne Demek?

Duopol piyasa, bir pazarda iki ana firma veya tedarikçinin hakim olduğu bir durumu ifade eder. Bu firmalar arasında sıkı bir rekabet olabilir ve fiyatlandırmaları birbirlerini etkileyebilir.

Monopolcü rekabet piyasası özellikleri nelerdir?

 Monopolcü rekabet piyasası, birçok küçük firma tarafından işgal edilen bir piyasa türüdür. Her bir firma benzersiz ürün veya hizmet sunabilir ve hafifçe farklılaşmış ürünler arasında rekabet edebilir.

İmtiyazlı monopol nedir?

 İmtiyazlı monopol, devlet veya yetkili bir kurum tarafından belirli bir firma veya tedarikçiye özel olarak verilen bir ayrıcalığı ifade eder. Bu firma belirli bir ürün veya hizmeti tek başına tedarik etme hakkına sahip olabilir.

Doğal monopol nedir?

Doğal monopol, bir pazarda tek bir firmanın belirli bir ürün veya hizmeti daha verimli ve ekonomik bir şekilde tedarik edebileceği durumu ifade eder. Genellikle altyapı veya ağ maliyetleri yüksek olan sektörlerde görülür.

Yapay monopol nedir?

 Yapay monopol, rekabetin olabileceği bir pazarda, firma veya tedarikçinin rekabeti sınırlayan veya engelleyen faktörler kullanarak hakimiyet kurduğu durumu ifade eder. Örneğin, patentler veya ticari sırlar kullanarak rakipleri engellemek yapay bir monopol yaratabilir.

Monopol piyasa neden olur?

Monopol piyasalar genellikle yüksek giriş engelleri, özel patentler, teknolojik üstünlükler veya düşük rekabetçi aktivite nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu faktörler, bir firma veya tedarikçinin diğerlerine göre hakimiyet kurmasına neden olabilir.

Monopolcu ne demek?

 Monopolcu, bir pazarda tek bir firma veya tedarikçinin belirli bir ürün veya hizmette kontrol ve hakimiyet sahibi olduğunu ifade eder. Monopolcu, piyasadaki diğer rekabetçilere göre daha fazla kontrol ve etki sahibidir.

Monopollerin tüketicilere etkisi nedir?

Monopoller genellikle tüketiciye etkili fiyat kontrolü sağlarlar. Tüketici, rekabetçi bir piyasada olduğu gibi farklı seçenekleri ve daha düşük fiyatları değerlendiremez. Monopoller, ürün veya hizmetlerine daha yüksek fiyatlar koyabilir ve tüketicilere daha az seçenek sunabilir.

Monopol piyasaları düzenlemek neden önemlidir?

Monopol piyasaları düzenlemek, tüketici haklarını korumak, adil rekabeti teşvik etmek ve pazarda daha dengeli bir güç dağılımı sağlamak amacıyla önemlidir. Devlet veya düzenleyici kurumlar, monopol gücünü kötüye kullanmayı engellemek ve tüketici faydasını artırmak için gerekli düzenlemeleri yapabilirler.

Monopol ve tekel arasındaki fark nedir?

Monopol ve tekel terimleri genellikle eşanlamlı olarak kullanılsa da, tekel genellikle daha geniş bir anlam ifade eder ve bir pazarda tek tedarikçinin yanı sıra sınırlı sayıda rekabetçi de bulunabilir. Monopol ise tam anlamıyla bir pazarda tek tedarikçinin varlığını ifade eder.

Monopol piyasaları nasıl düzenlerler?

Monopol piyasaları genellikle devlet düzenlemeleri veya düzenleyici kurumlar tarafından denetlenir. Fiyat kontrolleri, hizmet kalitesi standartları ve diğer düzenlemeler, monopol gücünün kötüye kullanılmasını önlemek ve tüketici haklarını korumak amacıyla uygulanabilir.

Monopol piyasaların avantajları nelerdir?

Monopol piyasaların stabilite sağlayabileceği, araştırma ve geliştirmeye yatırım yapabileceği ve bazen ölçek ekonomileri sayesinde daha verimli hizmet sunabileceği düşünülebilir.

Monopol piyasaların dezavantajları nelerdir?

Monopol piyasaların dezavantajı, tüketicilere yüksek fiyatlar ve düşük kalite sunma eğilimidir.

YORUMLAR YAZ