Muhasebe Aktif Pasif Tablosu Örneği Nedir?

Muhasebe Aktif Pasif Tablosu Örneği

Muhasebe Aktif Pasif Tablosu Örneği

Muhasebe Aktif Pasif Tablosu, bir şirketin finansal durumunu belli bir dönemde (genellikle yıllık) gösteren temel finansal tablodur. Bilanço (https://www.kredikyk.com/bilanco/) olarak da adlandırılır.

Aktif Pasif Tablosu, şirketin varlıklarını, borçlarını ve öz sermayesini içerir ve temel amacı şirketin finansal sağlığını, mali durumunu değerlendirmek ve analiz etmektir.

Muhasebe Aktif Pasif Tablosu iki ana bölümden oluşur

Aktif Kısım

Aktif kısım, şirketin sahip olduğu varlıkları listeler. Bu varlıklar, şirketin elinde bulunan ve gelecekte ekonomik değer yaratması beklenen kaynakları temsil eder. Aktif kısmı, şirketin varlıklarını düzenli bir şekilde sıralayarak şu şekilde özetleyebiliriz:

Dönen Varlıklar: Kısa vadeli varlıklar olarak da adlandırılır. Örneğin, nakit, banka hesapları, alacaklar, stoklar ve kısa vadeli yatırımlar dönen varlıklara örnek olarak verilebilir.

Duran Varlıklar: Uzun vadeli varlıkları ifade eder. Örneğin, sabit kıymetler (makine, teçhizat), taşınmazlar (arazi, bina), uzun vadeli yatırımlar ve fikri mülkiyet hakları duran varlıklara örnek olarak verilebilir.

Hesap makinesiyle muhasebe hesabı yapan bir adam
Muhasebe pasifler

Pasif Kısım

Pasif kısım, şirketin borçlarını ve özsermayesini listeler. Bu borçlar, şirketin sahip olduğu kaynakları ve taahhütleri temsil eder. Pasif kısmı, şirketin finansman kaynaklarını ve şirketin dışarıya olan taahhütlerini düzenli bir şekilde sıralayarak şu şekilde özetleyebiliriz:

Kısa Vadeli Borçlar: Şirketin 1 yıldan kısa sürede ödemesi gereken borçlarını ifade eder. Örneğin, kısa vadeli krediler (https://www.kredikyk.com/kredi/), tedarikçi borçları, vergi borçları gibi.

Uzun Vadeli Borçlar: Şirketin 1 yıldan uzun sürede ödemesi gereken borçlarını ifade eder. Örneğin, uzun vadeli banka kredileri, tahvil borçları gibi.

Öz sermaye: Şirketin sahiplerine ait olan öz kaynağını ifade eder. Özsermaye, şirketin aktiflerini finanse etmek için kullanılan kaynaktır ve şirketin geri kalan borçlarını ifade eder.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Düşük Mal Nedir? Örnek Türleri ve Talebin Gelir Esnekliği

Muhasebe Aktif Pasif Tablosu, temel bir muhasebe belgesi olup şirketin finansal durumunu ve dengesini gösterir. Varlık ve kaynaklar arasındaki denge, şirketin finansal sağlığını ve mali performansını değerlendirmede önemli bir araçtır. Bu tablo, şirketin yöneticileri, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgili taraflar için önemli bir bilgi kaynağıdır.

Muhsebe aktif pasif tablosu örneği
Muhsebe aktif pasif tablosu örneği

Bu örnekte, bir şirketin muhasebe Aktif Pasif Tablosu yer alıyor. Tablonun sol tarafında “Aktif” başlığı altında dönen ve duran varlıklar listelenirken, sağ tarafında “Pasif” başlığı altında kısa ve uzun vadeli borçlar ile öz sermaye yer almaktadır.

Toplam satırları, her iki taraftaki toplam değerleri gösterir. Toplam varlıklar (Aktif) toplam kaynaklara (Pasif) eşittir, bu nedenle tablo muhasebenin temel denklik ilkesini yansıtır.

YORUMLAR YAZ