Müteselsil Sorumluluk Nedir? Örnekleri ve Borçluluk Durumu

Müteselsil Sorumluluk Nedir? Borç, Borçluluk, Kefil, Kefalet Hakkında

Müteselsil Sorumluluk Nedir? Borç, Borçluluk, Kefil, Kefalet Hakkında

Müteselsil sorumluluk: Müteselsil kelimesi Arapça’dan Türkçe’ye geçiş yapmış ve anlamı zincirleme olan bir kelimedir. Genellikle borç ve borç ilişkilerinde sıklıkla kullanılan bir kelime olan müteselsil borç konusunda ödeme için verilen ortaklaşa beyanı temsil etmektedir.

Zincirleme Müteselsil Sorumluluk Nedir?

Zincirleme müteselsil sorumluluk özellikle borç ilişkilerinde bir amaç uğruna bir araya gelmiş ve borç ilişkisi bulunan birden fazla özel veya tüzel kişiliğin ortaya çıkan veya çıkabilecek herhangi bir borçtan eşit olarak sorumlu olmalarını ifade etmektedir.

Buradaki eşitlik ödenmesi gereken borcun eşit olarak dağıtılması anlamında olmayıp alacaklı bakımından zincirleme içerisinde yer alan borçlulardan istediğinden tahsil edebileceği yönünde olmaktadır.

Zincirleme müteselsil sorumluluk borç ilişkisinde alacaklıyı korumak ve alacağını alması için müteselsil olarak sorumlu olan kişilerden istediğinden alacağını talep etmesi imkanı tanımaktadır.

Müteselsil Kefil Ne Demektir?

Müteselsil kefil kavramı borç ilişkisinde kefalet gerektiğinde yapılan bir işlem olarak işleme kefil olan her borçlunun borçlu gibi ödeme yükümlülüğü bulunmasını ifade etmektedir. Müteselsil kefillikle alacaklı borçlular içerisinden doğrudan kefil olana karşı alacaklı konumda olmasını mümkün kılmaktadır.

Müteselsil kefillikte borç (https://www.kredikyk.com/borc-devir-hizi/) ödeme yükümlüğünden kefil olan özel veya tüzel kişilik kaçamamaktadır. Borçlanma oranı veya borcun bir kısmı gibi nitelikler kefilde aranmamakta borcun tamamı kefil olandan talep edilebilmektedir.

Müteselsil Borç Nedir?

Müteselsil borç ödenmesi gereken veya borç ilişkisinden doğan borcun ödenmesinde birden fazla borçlunun sorumluluğunu ortaya koyan bir kavramdır.

Müteselsil borç karşılığında alacaklı istediği borçludan alacağını tahsil edebilmektedir. Aynı zamanda müteselsil borçlu borcun tamamından sorumludur. Bu borçlanma türünde borç bir borçlu tarafından ödendiğinde diğer borçlular ödeme yükümlülüğünden kurtulmaktadır.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Monopol Piyasa Nedir? Özellikleri Örnekleri ve Farkları

Borç ilişkisinde müteselsil sorumluluk olduğu için bir alacaklı ve birden fazla borçlu karşı karşıya gelmektedir. Müteselsil borç konusunda en ince ayrıntı ise alacaklı tarafından bir borçludan tahsil edilen borç ile tahsil edilen taraf kendini alacaklı yerine koyarak borcu diğer borçlulardan tekrar tahsil etmeye hakkı olmasıdır.

Müteselsil Borçluluk Nedir?

Müteselsil borçluluk kavramında bir alacak karşısında en az iki borçlu olması gereken borçluluk türüdür. Müteselsil borçlulukta amaç alacaklının hakkını korumak ve borç ödenmediği takdirde istediği borçludan alacağın tahsiline yol açmaktır.

Borçlanma konusunda müteselsil borçlanma türünde borç ve alacak ilişkisi birden fazla kişiyi kapsamaktadır. Borçlu istediği alacaklıya başvurarak alacağını temin edebilmektedir.

Müteselsil borçlanma alacaklıya geniş bir imkan sağlarken borçlulara da bir borcun tamamından sorumlu sayılma özelliği sağlamaktadır. Bu özellik borçlu için zararlı olabileceği gibi borcu ödeyen tarafın tekrar alacaklı olarak alacağını ileri sürme imkanı da bulunmaktadır.

Müteselsil Kefalet Nedir?

Günlük hayatta en sık karşılaşılan kefalet çeşidi olarak görülmektedir. Müteselsil kefaletle borç üstlenildiğinde iki veya daha fazla borçlu kefil olurken alacağın temininde ise ilk borçlu ödeme yapma konusunda elinde bulundurduğu taşınır rehni veya alacak rehnini nakde çevirmediği sürece kefile başvurulamamaktadır.

Adi kefalet sözleşmesinde kefil her türlü rehin hakkının paraya çevrilmesini talep ederek savunmada bulunabilmekte müteselsil kefil ise yalnızca taşınır rehni ve alacak rehni konusunda savunmada bulunabilmektedir.

Müteselsil kefalette alacaklının alacağının gecikmesi ile borçluya ihtar göndermesi ve borçlunun ihtarının sonuçsuz kalması durumunda müteselsil sorumlu borcu ödemekle yükümlü olmaktadır. Ekonomi kategorimizde merak ettiğiniz birçok konu hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

sık sorulan sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Müteselsil Sorumluluk Ne Demek?

Müşterek ve müteselsil sorumluluk, bir davada iki veya daha fazla tarafın ortak sorumluluğunu tanımlayan hukuki bir terimdir. Zararlı bir fiilden iki veya daha fazla taraf müştereken ve müteselsilen sorumlu ise, her biri bağımsız olarak dava edilebilir ve örf ve adet hukukuna göre fiilden doğan zararlardan bağımsız olarak sorumlu olacaktır.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Elektronik Menkul Kıymet Transferi Nedir? Nasıl Çalışır?

Müteselsil Borçluluk Nedir?

Herhangi bir müşterek borcunuz olduğunda – örneğin müşterek banka kredisi, kredili mevduat hesabı veya ipotek – genellikle ikiniz de tüm tutarı geri ödemekle yükümlüsünüz.

Bu, eski eşiniz payını ödemezse, banka veya inşaat şirketi sizden tüm ödemeleri yapmanızı isteyebilir. Ayrıldığınızı söylemek için onlarla iletişime geçin ve şunları yapıp yapamayacağınızı görün:

eski eşinizin daha fazla borç ödememesi için hesaba bazı kısıtlamalar koyun veya
tam olarak geri ödeyemezseniz daha düşük ödemeleri kabul etmeleri için bir anlaşmaya varın.

Müteselsil Sorumluluk Nedir? Örnek

Müteselsil sorumluluk, birden fazla kişinin veya tarafın, aynı borç veya yükümlülük altında olduğu ve her birinin tamamını yerine getirme veya tazmin etme sorumluluğuna sahip olduğu durumu ifade eder. Örnek: Birden fazla kiracının kira bedelini müteselsilen ödeme yükümlülüğü.

Müteselsilen Ne Demek?

Müteselsilen, birlikte ve ortaklaşa anlamına gelir. Birden fazla tarafın birlikte ve ortaklaşa sorumluluğu anlamını taşır.

Müteselsilen Örneği Nedir?

 “Müteselsilen” ifadesi, birden fazla tarafın ortaklaşa sorumlu olduğunu belirtmek için kullanılır. Örnek: İki kişi, bir kredi borcunu müteselsilen ödemeyi kabul etti.

Müşterek ve Müteselsilen Sorumluluk Nedir?

 Müşterek ve müteselsil sorumluluk, birden fazla tarafın birlikte ve/veya ayrı ayrı, tamamen yerine getirme veya tazmin etme yükümlülüğüne sahip olduğu durumu ifade eder.

Müteselsil Sorumluluk Örnekleri:

a) İki kefilin bir borcu müteselsilen üstlenmesi.

b) Ortaklar arasında müşterek ve müteselsil sorumluluk paylaşımı.

c) Bir grup iş arkadaşının, eşit şekilde bir yükümlülüğü yerine getirmesi gereken durum.

Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk İcra Takibi Nedir?

Müşterek ve müteselsil sorumluluk altındaki taraflar, alacaklı tarafından icra takibine maruz kalabilirler ve borcu birlikte veya ayrı ayrı ödemek zorunda olabilirler.

Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk Yargıtay Kararı Nedir? Müşterek ve müteselsil sorumlulukla ilgili Yargıtay kararları, farklı durumlar ve davalar bağlamında değişebilir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  ÜFE ve TÜFE Nedir? Nasıl Hesaplanır? Piyasalara ve Kiraya Etkisi

Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk Farkı Nedir?

 Müşterek sorumluluk, tarafların birlikte sorumlu olduğu, ancak tamamının yerine getirme gerekliliği olmayan durumları ifade ederken, müteselsil sorumluluk tamamının yerine getirilmesi gereken ortaklaşa bir sorumluluk durumunu ifade eder.

YORUMLAR YAZ