Net Defter Değeri Nedir? Amortisman Örnek Hesaplama

Net Defter Değeri Nedir? Amortisman Örnek Hesaplama

Net defter değeri (NDD), bir şirketin varlıklarının tarihsel değerini veya varlıkların muhasebeci tarafından nasıl kaydedildiğini ifade eder. NDD, varlığın orijinal maliyetinden – varlığı elde etmenin maliyeti – varlığın amortismanı, tükenmesi veya amortismanının varlığın orijinal maliyetinden çıkarılmasıyla hesaplanır.

Net Defter Değerinden Amortisman ve Birikmiş Amortismanın Çıkarılması

Zamanla varlıklar değerlerinin bir kısmını kaybeder. Net Defter Değeri hesaplanırken, varlığın değerindeki tükenme veya amortisman ve herhangi bir amortisman, varlığın faydalı ömrü boyunca orijinal maliyetten çıkarılmalıdır. (Her varlığın kullanılabileceği veya faydalı olabileceği bir süre vardır.)

Hurda değeri, dikkate alınması gereken bir diğer faktördür. Bazı varlıklar, faydalı ömürlerinin bitiminden sonra elde edilebilecek kalan değere sahip olabilir. Örneğin, bir nakliye kamyonu satın alan bir taşımacılık şirketi düşünün. 10 senelik bir ömrü var ve daha sonra kullanılamıyor. Tabii, 10 sene sonra kamyonun değeri 0 olmaz. Motoru, demiri ve diğer değerli parçaları para eder. Buna hurda değeri denir ve net defter değerinde yeri vardır.

Yukarıdakilerin tümü, bir varlığın NDD’nin, varlığın faydalı ömrü boyunca oldukça istikrarlı ve tahmin edilebilir bir şekilde azalması gerektiği anlamına gelir. Kullanım ömrünün sonuna geldiğinde NDD, kurtarma değerine eşit olmalıdır.

Net Defter Değerinin Hesaplanması Formülü

Net Defter Değerinin Hesaplama Formülü

NDDhesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

Net Defter Değeri = Orijinal Varlık Maliyeti – Birikmiş Amortisman

Birikmiş Amortisman = Yıllık Amortisman x Toplam Yıl Sayısı

Amortisman = (Orijinal maliyet – hurda değeri)/ tahmini faydalı ömür.

Net Defter Değeri Örnek Hesaplama

Yukarıda bahsedilen kütük kamyonunun örneğini koyalım. Tomruk şirketi kamyonu 200.000 TL’ye satın aldıysa ve kamyon 4 yıl boyunca yılda 15.000 TL değer kaybettiyse, Net Defter Değeri hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır:

Birikmiş Amortisman = 15.000 TL x 4 yıl = 60.000 TL

Net Defter Değeri = 200.000 TL – 60.000 TL = 140.000 TL

Örneğimizde, tomrukçuluk şirketinin kamyonunun dört yıl sonra NDD’si 140.000 TL  olacaktır.

net defter değeri örnek

İkinci bir örnek verecek olursak;

Bir imalat şirketinin, operasyonunda kullanmak üzere 1 Ocak 2019’da 500.000 TL’ye bir makine satın aldığını varsayalım. Bu makinenin beklenen kullanım ömrü on yıldır ve hurda değeri 50.000 TL’dir. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle makinelerin net defter değerini hesaplayın. Düz çizgi yöntemini kullanarak amortismanı hesaplayın.

Çözüm:

Varlığın orijinal maliyeti = 500.000 TL

Yıllık Amortisman = (500.000-50.000)/10 = 4500 TL

2 yıllık birikmiş amortisman (01/01/19-31/12/21) = 4500 TL x 2 = 9000 TL

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Net Defter değeri

= 500.000 TL – 9000 TL

= 491.000 TL

Net Defter Değerinin Önemi

Net defter değeri, etrafındaki en yaygın finansal metrikler arasındadır. Bir şirkete değer kazandırmaya yardımcı olmak için kullanılır. Ayrıca şirketin kendi muhasebe kayıtları için, şirket tasfiyeyi düşünüyorsa veya başka bir şirket işi devralmayı düşünüyorsa işe yarar.

Piyasa değeri bir diğer önemli ölçüdür; ancak, NDD ve piyasa değeri tipik olarak eşit değildir. Piyasa değeri, varlığın arz ve talep etkilerine bağlıdır.

NDD’nin bir şirket tarafından kullanılan amortisman yönteminden etkilendiğini anlamak da önemlidir. Amortisman her zaman biriktirilir ve NDD’yi almak için varlığa karşı netleştirilir.

Normalde NDD, varlık hala iyi çalışır durumda olduğundan ve değerini koruduğundan, varlığın faydalı ömrünün ilk birkaç yılı için piyasa değerinden önemli ölçüde düşüktür. Net defter değeri, bir şirketin bilmesi için inanılmaz derecede önemlidir. Daha adil ve daha doğru muhasebe kayıtları sağlar ve şirketin toplam değerinin gerçek bir tahminle ifade edilmesine yardımcı olur.

Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Net Defter Değeri Nedir?

Bir şirketin orijinal varlıklarından birikmiş amortismanın çıkarılmasıyla bulunan değere net defter değeri denir. Şirket tasfiye düşünüyorsa veya başka bir şirkete devredilecekse bu değer önem taşır. Borsa yatırımcılar için de dikkat edilmesi gereken bir değerdir.

Net Defter Değeri Örnek Hesaplama

100.000 TL değerindeki bir iş makinesini düşünelim. Her sene 10 bin lira değer kaybediyor ve ömrü de 10 yıl. 3 sene sonra 10.000×3=30000 TL değer kaybeder ve artık o malın değeri 100.000 TL değil 70.000 TL’ye düşmüştür. Borsada işlem gören hissenin defter değeri ile net değeri arasındaki fark da budur.

YORUMLAR YAZ