Net Defter Değeri Nedir? Amortisman Örnek Hesaplama

Net Defter Değeri Nedir? Amortisman Örnek Hesaplaması

Net Defter Değeri Nedir? Amortisman Örnek Hesaplaması

Net defter değeri (NDD), bir şirketin varlıklarının tarihsel değerini veya varlıkların muhasebeci tarafından nasıl kaydedildiğini ifade eder. NDD, varlığın orijinal maliyetinden – varlığı elde etmenin maliyeti – varlığın amortismanı, tükenmesi veya amortismanının varlığın orijinal maliyetinden çıkarılmasıyla hesaplanır.

Net Defter Değerinden Amortisman ve Birikmiş Amortismanın Çıkarılması

Zamanla varlıklar değerlerinin bir kısmını kaybeder. Net Defter Değeri hesaplanırken, varlığın değerindeki tükenme veya amortisman ve herhangi bir amortisman, varlığın faydalı ömrü boyunca orijinal maliyetten çıkarılmalıdır. (Her varlığın kullanılabileceği veya faydalı olabileceği bir süre vardır.)

Hurda değeri, dikkate alınması gereken bir diğer faktördür. Bazı varlıklar, faydalı ömürlerinin bitiminden sonra elde edilebilecek kalan değere sahip olabilir. Örneğin, bir nakliye kamyonu satın alan bir taşımacılık şirketi düşünün. 10 senelik bir ömrü var ve daha sonra kullanılamıyor. Tabii, 10 sene sonra kamyonun değeri 0 olmaz. Motoru, demiri ve diğer değerli parçaları para eder. Buna hurda değeri denir ve net defter değerinde yeri vardır.

Yukarıdakilerin tümü, bir varlığın NDD’nin, varlığın faydalı ömrü boyunca oldukça istikrarlı ve tahmin edilebilir bir şekilde azalması gerektiği anlamına gelir. Kullanım ömrünün sonuna geldiğinde NDD, kurtarma değerine eşit olmalıdır.

bilgisayarda net defter değeri ile ilgili grafik ve masada hesap makinesi var
Net Defter Değerinin Hesaplanması Formülü

Net Defter Değerinin Hesaplama Formülü

NDD hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

Net Defter Değeri = Orijinal Varlık Maliyeti – Birikmiş Amortisman

Birikmiş Amortisman = Yıllık Amortisman x Toplam Yıl Sayısı

Amortisman = (Orijinal maliyet – hurda değeri)/ tahmini faydalı ömür.

Net Defter Değeri Örnek

Yukarıda bahsedilen kütük kamyonunun örneğini koyalım. Tomruk şirketi kamyonu 200.000 TL’ye satın aldıysa ve kamyon 4 yıl boyunca yılda 15.000 TL değer kaybettiyse, Net Defter Değeri hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır:

Birikmiş Amortisman = 15.000 TL x 4 yıl = 60.000 TL

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Borsada Spekülasyon Nedir? Manipülasyon ile Farkı

Net Defter Değeri = 200.000 TL – 60.000 TL = 140.000 TL

Örneğimizde, tomrukçuluk şirketinin kamyonunun dört yıl sonra NDD’si 140.000 TL  olacaktır.

net defter değeri örneğini yansıtmak için nakliye yapan bir araç görseli
net defter değeri örneği

İkinci bir örnek verecek olursak;

Bir imalat şirketinin, operasyonunda kullanmak üzere 1 Ocak 2019’da 500.000 TL’ye bir makine satın aldığını varsayalım. Bu makinenin beklenen kullanım ömrü on yıldır ve hurda değeri 50.000 TL’dir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla makinelerin net defter değerini hesaplayın. Düz çizgi yöntemini kullanarak amortismanı hesaplayın.

Çözüm:

Varlığın orijinal maliyeti = 500.000 TL

Yıllık Amortisman = (500.000-50.000)/10 = 4500 TL

2 yıllık birikmiş amortisman (01/01/19-31/12/21)

= 4500 TL x 2 = 9000 TL

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Net Defter değeri

= 500.000 TL – 9000 TL

= 491.000 TL

Net Defter Değerinin Önemi

Net defter değeri, etrafındaki en yaygın finansal metrikler arasındadır. Bir şirkete değer kazandırmaya yardımcı olmak için kullanılır. Ayrıca şirketin kendi muhasebe kayıtları için, şirket tasfiyeyi düşünüyorsa veya başka bir şirket işi devralmayı düşünüyorsa işe yarar.

Piyasa değeri bir diğer önemli ölçüdür; ancak, NDD ve piyasa değeri tipik olarak eşit değildir. Piyasa değeri, varlığın arz ve talep etkilerine bağlıdır.

NDD’nin bir şirket tarafından kullanılan amortisman yönteminden etkilendiğini anlamak da önemlidir. Amortisman her zaman biriktirilir ve NDD’yi almak için varlığa karşı netleştirilir.

Normalde NDD, varlık hala iyi çalışır durumda olduğundan ve değerini koruduğundan, varlığın faydalı ömrünün ilk birkaç yılı için piyasa değerinden önemli ölçüde düşüktür. Net defter değeri, bir şirketin bilmesi için inanılmaz derecede önemlidir. Daha adil ve daha doğru muhasebe kayıtları sağlar ve şirketin toplam değerinin gerçek bir tahminle ifade edilmesine yardımcı olur.

Net Defter Değeri (NDD) Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Net defter değeri (NDD), bir varlığın veya işletmenin varlıklarının toplamından borçlarının çıkarılmasıyla hesaplanan bir finansal metriktir. Net defter değerinin avantajları ve dezavantajları şunlar olabilir:

Avantajları:

  1. Mali Durumun Anlaşılması: Net defter değeri, bir işletmenin veya varlığın kitap değerini yansıttığı için mali durumu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.
  2. Varlık Değerlemesi: Net defter değeri, varlık değerlemesi için kullanılabilir. Özellikle satın alma veya satış kararları alırken kullanışlı olabilir.
  3. Amortisman Etkisi: Amortismanlar, varlıkların değerini zaman içinde düşürebilir. Net defter değeri, bu değer düşüşünü yansıtarak gerçek değeri daha doğru şekilde yansıtabilir.
  4. Finansal Analiz: İşletmelerin mali sağlığını değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılabilecek bir araçtır. Özellikle borç seviyeleri ve öz sermaye oranları gibi faktörleri incelemek için kullanışlı olabilir.
  5. Borç Durumunun Anlaşılması: Net defter değeri, borçların toplam varlıklara oranını yansıttığı için bir işletmenin borç yükünü anlamak için yardımcı olabilir.
iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  İlk Kotasyon Nedir? Ne İşe Yarar? Başvurusu ve Örnekleri Hakkında

Dezavantajları:

  1. Piyasa Değeri ile Farklılık: Net defter değeri, işletmenin varlıklarının ve borçlarının kitap değerini yansıttığı için piyasa koşullarını ve yatırımcı algısını tam olarak yansıtmayabilir.
  2. Tek Başına Yetersizlik: Net defter değeri tek başına bir işletmenin veya varlığın gerçek değerini tam olarak yansıtmayabilir. Diğer finansal metrikler ve analizlerle birlikte değerlendirilmelidir.
  3. Değerleme Yöntemleri Farklılığı: Farklı sektörler veya işletme türleri için farklı değerleme yöntemleri daha uygun olabilir. Net defter değeri, bazı durumlarda yetersiz veya anlamsız olabilir.
  4. Yatırımcı Algısı: Yatırımcılar genellikle piyasa değerine daha fazla önem verirler. Net defter değerini kullanarak yatırım kararı alırken, piyasa değeri ve diğer faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.
  5. Maliyet Yerine Değer Odaklılık: Net defter değeri, maliyeti temel alırken, işletmenin gerçek piyasa değerini veya potansiyel değerini yansıtmayabilir.

Net defter değeri, işletme ve varlık değerlemesi için kullanılabilecek önemli bir finansal metrik olsa da, her zaman dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve diğer analiz araçlarıyla birlikte kullanılmalıdır.

sık sorulan sorular

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Net Defter Değeri Nedir?

Bir şirketin orijinal varlıklarından birikmiş amortismanın çıkarılmasıyla bulunan değere net defter değeri denir. Şirket tasfiye düşünüyorsa veya başka bir şirkete devredilecekse bu değer önem taşır. Borsa yatırımcılar için de dikkat edilmesi gereken bir değerdir.

Net Defter Değeri Örnek Hesaplama

100.000 TL değerindeki bir iş makinesini düşünelim. Her sene 10 bin lira değer kaybediyor ve ömrü de 10 yıl. 3 sene sonra 10.000×3=30000 TL değer kaybeder ve artık o malın değeri 100.000 TL değil 70.000 TL’ye düşmüştür. Borsada işlem gören hissenin defter değeri ile net değeri arasındaki fark da budur.

Soru 1: Net Defter Değeri Nedir?

Net Defter Değeri, bir varlığın veya işletmenin varlıklarının toplamından borçlarının çıkarılmasıyla hesaplanan bir finansal metriktir. Net defter değeri, işletmenin veya varlığın gerçek değerini göstermeye yardımcı olabilir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Gösterge Faizi Nedir? Nasıl Hesaplanır? Özellikleri Nelerdir?

Soru 2: Net Defter Değeri Nasıl Hesaplanır?

Net Defter Değeri hesaplaması şu şekildedir: Net Defter Değeri = Varlıkların Toplamı – Borçlar

Soru 3: Net Defter Değeri Neden Önemlidir?

 Net Defter Değeri, bir işletmenin veya varlığın kitap değerini yansıttığı için mali analizde önemlidir. Diğer finansal metriklerle birlikte değerlendirildiğinde, işletmenin finansal durumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

Soru 4: Net Defter Değeri ile Piyasa Değeri Arasındaki Fark Nedir?

Net Defter Değeri, varlıkların kitap değerini yansıtırken, Piyasa Değeri, işletmenin veya varlığın piyasa fiyatını yansıtır. Piyasa Değeri, arz-talep dengesine ve yatırımcı duyarlılığına bağlı olarak değişebilir.

Soru 5: Net Defter Değeri İle İlgili Hangi Faktörler Etkilidir?

Net Defter Değeri, varlıkların değeri, borç seviyeleri, amortismanlar ve işletme faaliyetlerine bağlı olarak değişebilir.

Soru 6: Net Defter Değeri Hangi Durumlarda Kullanılır?

Net Defter Değeri, özellikle değerleme, varlık değerlendirmesi ve finansal analizler gibi durumlarda kullanılır. Ayrıca işletmelerin finansal durumunu değerlendirmek için de kullanılabilir.

Soru 7: Net Defter Değeri Neden Piyasa Değeriyle Farklı Olabilir?

 Net Defter Değeri, işletmenin varlıklarını kitap değeriyle yansıttığı için gerçek piyasa koşullarını tam olarak yansıtmayabilir. Piyasa Değeri ise yatırımcıların algısı ve beklemelerine bağlı olarak dalgalanabilir.

Soru 8: Net Defter Değeri ile Karlılık Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

 Net Defter Değeri, işletmenin sahip olduğu varlıkların borçlara oranını yansıttığı için borçluluğu gösterir. Daha düşük bir borç oranı genellikle daha sağlam bir finansal durumu ve karlılığı işaret edebilir.

Soru 9: Net Defter Değeri Neden Olumsuz Olabilir?

Borç seviyeleri varlıklara göre yüksekse veya varlıkların değeri düşükse, net defter değeri olumsuz olabilir. Bu durum, işletmenin finansal sağlığında risk olduğunu gösterebilir.

Soru 10: Net Defter Değeri Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Net Defter Değeri, genel olarak tüm sektörlerde kullanılabilir. Özellikle değerleme, finansal analiz ve yatırım kararlarında kullanımı yaygındır.

YORUMLAR YAZ