Bilançoda Pasifler Nedir? Pasiflerde Yer Alan Kalemler

Bilançoda Pasifler Nedir? Bu Alanda Yer Alan Kalemler

Bilançoda Pasifler Nedir? Bu Alanda Yer Alan Kalemler

Bilançoda Pasifler, şletmeler için bilanço bölümünü oluşturan bir bölümdür. Aktifler ve pasifler olarak adlandırılan sermaye hesaplanmasında aktif ve pasif kaynaklar ele alınarak işletmenin net sermayesi ortaya çıkarılmaktadır.

İşletmelerde Pasifleri Analiz Etmenin Nedenleri Nelerdir?

Pasifler bilanço içerisinde sağ kısımda incelenmekte ve işletmenin sermaye yapısında hangi tür kaynaklardan yararlandığı ve aktif durumunun borçlarla elde edilen miktarının analiz edilmesini sağlamaktadır. Böylelikle işletmenin sermaye yapısı ve yatırım analizi yapılabildiği gibi yeni yatırım olanakları ve mevcut yatırım karlılıkları ortaya çıkabilmektedir.

Bilançolarda pasifler dönemsel olarak işletmenin hareket ve genel borçluluk durumlarını göz önünde tutması sağlanır. Bu da İşletmelerin uzun vadeli veya kısa vadeli borçlanmalarının karşılığında aktiflerden nasıl yararlandığını da ortaya çıkarmaktadır.

Pasiflerin Bölümleri Nelerdir?

Pasifler işletmeler için kendi kapasitelerini görebildikleri ve büyüme ile gelişme amaçlarını gerçekleştirebilmek için takip ettikleri bir kısım olarak da kabul edilmektedir. Pasifler üç bölümde incelenmektedir. Bunlar;

Özkaynaklar; işletmenin öz kaynakları olarak sayılan ve işletmenin kuruluşundan itibaren sermaye içerisinde yer alan ortakların koymuş oldukları sermaye ile bu sermayenin karı ile oluşan varlıklarıdır.

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar; uzun vadeli yabancı kaynaklar işletmeler için dışarıdan alınan ve bir yıldan uzun vadeli olarak temin edilen kaynakları ifade etmektedir. Bu kaynaklar içerisinde finansal ve ticari borçlar yer almaktadır.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar; kısa vadeli olan borç ve sorumlulukları ifade etmektedir. Kısa vadeden kasıt ise bir yıldan az vadeli borçlanmalardır. Bunlar kimi zaman vadesi gelen borçlar olarak da kullanılmaktadır.

Pasifler işletmenin bilanço hesaplanmasında ve analiz edilmesinde kullanılan kriterlerdir. Bir işletmenin pasifleri ile aktifleri doğru şekilde analiz edildiğinde işletmenin dönem karlılıkları ve uzun vadeli borçlarını karşılayabilme potansiyeli de ortaya çıkmaktadır. Pasifler işletmeler için aktifler ile karşılanabildiği oranda işletmenin tüm varlıklarının güçlü bir sermaye yapısı oluşturduğunu göstermektedir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Fırsat Maliyeti Nedir? Sabit, Azalan, Artan ve Örnek Hesaplama
sık sorulan sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Bilançoda Pasifler Nedir?

Her işletmenin bir bilanço alanı vardır. Burada aktif kaynaklar ve pasif kaynaklar bulunmaktadır. Pasifler de aktif olmayanları temsil etmektedir.

Bilanço Pasifinde Neler Yer Alır? Bilanço pasif tarafı, şirketin finansal kaynaklarını ve borç yükümlülüklerini gösterir. Örneğin, kısa vadeli ve uzun vadeli borçlar, öz sermaye, rezervler, kar dağıtımı, yabancı ortaklık payları gibi kalemler bu tarafta yer alabilir.

Pasif Hesaplar Nelerdir? Pasif hesaplar, şirketin borçlarını ve finansman kaynaklarını temsil eder. Bunlar, kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar, öz sermaye, karşılıklar, rezervler, yabancı ortaklık payları gibi hesapları içerebilir.

Bilançonun Pasif Tarafında Yer Alan Kalemler Nedir? Bilançonun pasif tarafında yer alan kalemler şunlar olabilir:

  • Kısa vadeli borçlar: Kısa vadeli kredi, ticari borçlar vb.
  • Uzun vadeli borçlar: Banka kredileri, tahviller vb.
  • Öz sermaye: İşletmenin sahiplerinin öz kaynağı.
  • Rezervler: Karşılık ayrılmış fonlar.
  • Kar dağıtımı: Temettü ödemeleri.
  • Yabancı ortaklık payları: İşletme sahipliği payları.

Bilançoda Pasif Açığı Nedir? Bilançoda pasif açığı, işletmenin borçlarının öz kaynaklarından (öz sermayeden) daha fazla olması durumunu ifade eder. Bu, işletmenin borç yükümlülüklerinin öz kaynakları aşması anlamına gelir.

Bilançonun Pasif Tarafına Ne Denir? Bilançonun pasif tarafı, işletmenin borçlarını ve finansman kaynaklarını temsil eder. Bu tarafta yer alan hesaplar, işletmenin harcamalarını ve finansmanını gösterir.

Bilanço, işletmenin finansal durumunu dengeli bir şekilde yansıtmak için varlıkların aktif tarafı ve kaynakların pasif tarafı olarak ikiye ayrılır.

YORUMLAR YAZ