Proforma Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır? Örnekli Anlatım

Proforma Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır? Örneklerle Anlatım

Proforma Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır? Örneklerle Anlatım

Proforma Bilanço Nedir? İktisat olgusu son derece geniş kapsamlı olan bir olgudur. Bu noktada da insanların karşısına çok farklı kavramlar çıkar. Bunlardan bir tanesi de işin içinde olanların son derece iyi bildiği ama bilmeyenlere oldukça yabancı bir kavram olan proforma bilanço olgusudur. Hemen bu kavramın ne olduğunu ifade etmek gerekir ise o noktada verilebilecek olan bilgi şu şekildedir:

Proforma bilanço adından da net bir biçimde anlaşılacağı gibi bir bilanço türüdür. Kavramı biraz daha açmak gerekir ise finansal olan yönetim fonksiyonlarının arasında olan finansal planlamanın en önemli uygulamalarından bir tanesi olarak bir açıklama yapılması mümkündür.

Proforma bilanço yapılarak firmalar ileriye dönük yapacakları yatırımlarda daha sağlıklı olan finansal kararlar alabilirler. Ayrıca proforma bilanço yapılmasının bir diğer amacı ise gelecek dönemde yaşanacak olan ihtiyaç fazlasının ya da kaynak ihtiyacının belirlenmiş olmasıdır.

 Bir tür finansal olan rapordur. Proforma bilançolar belli bir zaman dilimini kapsamaz geleceğe yönelik olarak planlanır. Özellikle kurumsal bazlı olan firmalar için son derece büyük bir önem arz eder. Proforma faturada isteğe bağlı bilgiler yer alır.

Proforma Bilanço Örneği

Proforma bilanço örneği aşağıdaki gibidir Bu örnek dışında da başka örnekler bulunması mümkündür.

proforma bilanço örneği
proforma bilanço örneği

Proforma Bilanço Nasıl Hazırlanır Ve Hazırlama Aşamaları Nelerdir?

Öncelikli olarak bu aşamada proforma bilanço hazırlanır iken özen gösterilmesi gereken unsurlar nelerdir, onları ifade etmek gerekir. Onlar şunlardır:

 • Satış tahminlerinin doğru bir biçimde reel olarak yapılabilmesi
 • Finansal olan tablodaki kalemlerin satışlar ile olan ilişkisinin bilinmesi
 • Belirlenen olasılıklar dışında da durumlar olabileceğini düşünerek işlemler yapılması

Proforma bilanço hazırlanır iken aşağıda belirtilen yöntemlerden bir tanesi kullanılır. Her bir yöntemin kendi içinde farklılıklar vardır. Lakin ana hatları ile hangi yöntem olursa olsun  başlangıçta ki olan temel hazırlık aşamaları şu şekildedir:

 • Doğru  olan verileri kullanılıp gerçekçi satış tahminleri yapılması ilk adımdır.
 • Finansal tablolarda olan  finansal  değerdeki kalemlerin yapılacak olan satışlardan etkilenme seviyelerinin saptanması bir sonraki adımdır.
 • Üçüncü aşamada satışlar sonucunda temin edilecek olan gelirin tahmin edilebilmesi. Böylece firmalar bu gelirin dışında da ek paraya gereksinim olabileceğini ya da eğer firmanın nakit para fazlası varsa bunun nerede en doğru biçimde  değerlendirileceğinin saptanması işlemidir.
 • En son adımda ise uygun olan finansal öngürünün yöntemi seçilip işlem tamamlanır.
Masabaşında proforma bilanço hazırlayan bir adam var.

Proforma Bilanço Hazırlama Yöntemleri

Proforma bilanço hazırlama yöntemleri şunlardır:

 • Oranlar Yöntemi: Tamamen matematiksel hesaplara dayanan bir yöntemdir. İlk defa uygulayacak olanların yapabilecekleri en kolay raporlama biçimidir.
 • Satışların Yüzdesi Yöntemi: Bir firmanın hesaplarının tahmin edilmekte olan satış düzeyine göre değiştirilmiş olduğu yöntem biçimidir.
 • Kapsamlı Bütçeleme Yöntemi: Tamamı ile taahhuk esasına dayanır. Bu yöntemde para hareketleri görülmez.  Nakit bütçelerden yararlanılarak gelecekte olan nakit hareketleri izlenir.
 • Günlük Satış Yöntemi: Günlük satışlar türü üzerinden bilanço hesaplarının ifade ediliş biçimidir.
 • Regresyon Yöntemi: Bu yöntem biçiminde de firmanın satışları ile alakalı olan hesap tutarları belirlenerek bilanço raporu hazırlanır.
iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Bilançoda Pasifler Nedir? Bu Alanda Yer Alan Kalemler

ProForma Döner Varlıklar

 Proforma nakit

Mevcut nakit bakiyenizi alın ve şimdi ile baktığınız proforma dönemi arasındaki tahmini nakit akışınıza ekleyin. Gelecek bir sunumda gelecekteki nakit akışının nasıl yansıtılacağını açıklarım. Şirketin 31 Aralık’taki çek hesabı bakiyesinin 50.000 TL olacağını varsayalım.

Proforma alacak hesapları:

31 Aralık’taki alacak hesaplarını tahmin etmek için alacakların ortalama tahsilat süresini ve önceki dönemlere ait satış projeksiyonlarını dikkate almanız gerekir. Örneğin, Şirket hizmetler gerçekleştirildikten 30 gün sonra ödeme aldığını varsayalım.

Bu durumda, 70.000 TL olan Aralık ayı için öngörülen satışlara bakmamız gerekiyor. Ödemeyi tahsil etmek 30 gün sürdüğü için, Aralık ayının tüm faturalarının 31 Aralık’ta ödenmemiş olmasını beklerdik. Şirketin hesap alacaklarının 70.000 TL olduğu tahmin ediliyor.

Proforma toplam dönen varlıklar

 Proforma nakit ve proforma alacak hesapları eklenerek belirlenir. Bu durumda, Şirketin proforma toplam cari varlıkları 120.000 TL’dir. Duran varlıklar yazımıza göz atabilirsiniz.

proforma uzun vadeli varlıklar listesi hazırlayan çalışanlar

Pro Forma Uzun Vadeli Varlıklar

Proforma arazi

Arazi, hesaplanması en kolay proforma varlık değerleridir. Arazi değer kaybetmediği için her zaman aynı değere sahip olacaktır. Sadece orijinal satın alma fiyatı üzerinden arazinin değerini girin. Şirketin arazileri 30.000 TL değerinde.

Proforma binalar: Binalar değer kaybeder. Binayı 30 yılda amorti ettiğimizi varsayalım. Şirket, binasını 300.000 TL’ye satın aldı. Bina her yıl 10.000 TL değer kaybedecek. 31 Aralık’a kadar Şirket binaya üç yıl boyunca sahip olacak ve böylece toplam amortisman 30.000 TL olacak. Bu, daha sonra birikmiş amortisman toplamına yansıtılacaktır. Bina başlığı altında, varlığın orijinal değerini veya 300.000 TL gösteriyoruz.

 Proforma araçlar

Araçlar da değer kaybeder. Binalardan çok daha kısa sürede değer kaybederler. Şirketin kamyonunu yedi yıllık bir süre boyunca amorti ettiğimizi varsayalım. Kamyon 73.500 TL’ye satın alındı. Yani, kamyon her yıl 10.500 TL değer kaybedecek. 31 Aralık’ta Şirket kamyona bir yıllığına sahip olacak ve bu nedenle kamyonun birikmiş amortismanı 10.500 TL olacak.

Proforma toplam uzun vadeli varlıklar: Bunlar, tüm proforma varlıkların toplanmasıyla belirlenir; bu durumda, Şirketin toplam uzun vadeli varlıkları 363.000 TL’dir.

ProForma Toplam Varlıklar

Proforma toplam varlıklar, proforma toplam dönen varlıklar ile proforma toplam uzun vadeli varlıkların toplanmasıyla belirlenir; bu durumda, 483.000 TL’dir.

ProForma Cari Yükümlülükler

 Proforma ödenecek hesaplar

Proforma ödenecek hesaplar, yılın son aylarında sarf malzemelerine ne kadar harcayacağınız ve faturalarınızı ne kadar sürede ödeyeceğiniz belirlenerek belirlenir. Bright Lawn faturalarını 30 gün içinde ödediğinden, 31 Aralık itibariyle yalnızca Aralık ayında satın almayı beklediği sarf malzemeleri için ödenmemiş faturaları olmalıdır. Şirket, Aralık ayında 30.000 TL’lik bir tedarik harcaması tahmin ettiğinden, ödenecek proforma hesapları 30.000 TL olacaktır.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Şerefiye Nedir? Şerefiyenin Bedeli Ne Kadar? Ne Zaman Kaldırıldı?

 Proforma tahakkuk eden bordro

Proforma tahakkuk eden bordro belirlemek kolay olmalıdır. Proforma bilanço döneminin başlangıcında hangi çalışan ödeme sürelerinin ödenmemiş kalacağını öğrenmek için bordro takviminizi kontrol edin. Şirket çalışanının haftalık maaşı 10.000 TL. Çalışanlara haftalık olarak ödeme yaptığı için, tahakkuk eden proforma maaş bordrosu 31 Aralık’ta 10.000 TL olacaktır.

Proforma ödenecek senetler

 Proforma ödenecek senetler, bir yıl içinde ödenecek tüm senetler veya senetler kısımlarını içerir. Şirket, ödenmemiş ipoteğinin gelecek yıl vadesi dolacak olan kısmını, 31 Aralık bilançosundaki kısa vadeli yükümlülükler altında ödenecek proforma notlarına dahil edecektir. Tutar 15.000 TL olarak hesaplanmıştır.

 Proforma toplam cari borçlar

 Proforma toplam cari borçlar elde etmek için, proforma ödenecek hesapları, tahakkuk eden bordroyu ve bir yıl boyunca ödenecek senetleri veya bunların kısımlarını toplarsınız. Şirketin toplam cari borçlarının 55.000 TL olacağı tahmin ediliyor.  

Proforma uzun vadeli yükümlülükleri hazırlayan 2 farklı kişi

ProForma Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ödenecek proforma ipotek dekontu

Bir proforma ipotek borcunun büyüklüğü, cari yıl sonunda ödenecek ipotek dekontundan gelecek yıl yapılacak anapara (faiz değil) ödemelerinin çıkarılmasıyla hesaplanır. İpoteğin uzun vadeli borç olarak sınıflandırılacak kısmını elde etmek için, mevcut borç olarak sınıflandırılan kısmı çıkarmanız gerekir. Bright Lawn’ın durumunda, mevcut kalan 200.000 TL’lik anapara ödemelerinden 15.000 TL düşülür. Bu nedenle, Şirketin ödenecek proforma ipotek notunun uzun vadeli kısmı 185.000 TL’dir.

ProForma Toplam Yükümlülükler

Proforma toplam yükümlülükler, mevcut ve uzun vadeli yükümlülükler toplanarak belirlenir. Şirketin proforma toplam yükümlülükleri 240.000 TL.

ProForma Sahiplerinin Öz Sermayesi

Proforma adi hisse senedi: Yeni hisse senedi çıkarılmadıkça, öz sermayenin adi hisse senedi kısmı yıldan yıla değişmeyecektir.

Proforma dağıtılmamış kazançlar: Proforma dağıtılmamış kazançları belirlemek zor olabilir. Proforma bilançoda hesaplanacak son kalemdir.

Toplam varlıklar, toplam borçlar artı özkaynakları dengelemelidir. Bright Lawn’ın durumunda, toplam proforma varlıkların toplamının 483.000 TL olduğunu zaten biliyoruz.

Ayrıca, toplam özkaynaklara eklenen toplam yükümlülükler, toplam yükümlülükler artı özkaynaklara eşit olmalıdır. Böylece, toplam borçları toplam borçlardan ve sahiplerin özkaynaklarından çıkararak toplam sahiplerin öz sermayesini belirleyebilirsiniz.

Birikmiş karlara eklenen adi hisse senedi, toplam sahiplerin özsermayesine eşit olmalıdır. Böylece, toplam özsermayeden adi hisse senedi çıkarılarak birikmiş karlar belirlenebilir. Bu, proforma bir bilançoyu tamamlar.

önünde laptop elinde hesap makinesi kağıda yazı yazan bir kadın görseli

Proformo Bilanço ile ilgili Merak Edilenler

Proforma bilançosu kısaca tanımı?

Proforma bilanço, gelecekteki bir dönem için tahmini finansal durumu gösteren öngörüsel bir mali tablodur.

Proforma bilanço ne işe yarar?

Proforma bilanço, işletmenin potansiyel finansal performansını anlamak, gelecekteki ihtiyaçları tahmin etmek ve karar verme süreçlerini desteklemek için kullanılır.

Proforma bilanço gelir tablosu nedir?

Proforma bilanço gelir tablosu, gelecekteki bir dönem için tahmini gelirleri, giderleri ve karı gösteren öngörüsel bir mali tablodur.

Proforma tablolar neye göre hazırlanır?

Proforma tablolar, geçmiş finansal verilerin analizine dayanarak ve gelecekteki ekonomik koşulların tahminleriyle birleştirilerek hazırlanır.

Proforma bilanço hesaplama yöntemi nasıldır?

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Net Defter Değeri Nedir? Amortisman Örnek Hesaplaması

Proforma bilanço hesaplama, işletmenin varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını gelecek dönem tahminleriyle güncelleyerek yapılır.

Proforma bilanço nasıl hazırlanır?

Proforma bilanço hazırlamak için öncelikle geçmiş finansal veriler analiz edilir, ardından gelecekteki dönem için tahminler ve varsayımlar yapılır. Bu verilerle mevcut bilanço güncellenir.

Proforma mali tabloların hazırlanmasında hangi yöntemler kullanılır?

Proforma mali tabloların hazırlanmasında kullanılan yöntemler arasında satışların yüzdesi yöntemi, trend analizi, finansal oranlar, sektör tahminleri ve ekonomik analizler bulunmaktadır. Bu yöntemler, işletmenin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.

Varsayalım ki KrediKYK Şirketi 2022 yılında geçmiş yıllarda elde ettiği ortalama satışların gelirine oranla 2023 yılında beklenen satış geliri %10 artış gösterecektir. KrediKYK Şirketi’nin 2022 yılında bilançosu aşağıdaki gibidir:

Satışların yüzdesi yöntemi ile proforma bilanço örneği

Satışların yüzdesi yöntemi, geçmiş dönemlerdeki satışlar ve bunların toplam gelire oranlarına dayanarak gelecek dönem satışlarını tahmin etmek için kullanılır. Örneğin, geçmişteki ortalama satışların gelire oranı, gelecek dönem tahmini geliri hesaplamak için kullanılabilir.

2022 Yılı Bilançosu:

Varlıklar:

Nakit: 50.000 TL

Alacaklar: 100.000 TL

Stoklar: 80.000 TL

Toplam Varlıklar: 230.000 TL

Borçlar:

Kısa Vadeli Borçlar: 60.000 TL

Uzun Vadeli Borçlar: 50.000 TL

Toplam Borçlar: 110.000 TL

Özkaynaklar:

Ödenmiş Sermaye: 100.000 TL

Kâr Dağıtımı: 20.000 TL

Toplam Özkaynaklar: 120.000 TL

2022 Yılı Toplam Pasif: 230.000 TL

Satışların yüzdesi yöntemine göre, 2023 yılında beklenen satış geliri, 2022 yılında elde edilen toplam gelirin %10’u kadar artacak. 2022 yılında elde edilen toplam gelir 120.000 TL idi, bu durumda 2023 yılı için tahmini satış geliri:

2023 Yılı Beklenen Satış Geliri = 120.000 TL + (120.000 TL x 10%) = 120.000 TL + 12.000 TL = 132.000 TL

Bilinen diğer finansal oranları kullanarak, 2023 yılı proforma bilançosu aşağıdaki şekilde hesaplanabilir:

2023 Yılı Proforma Bilançosu:

Varlıklar:

Nakit: 55.000 TL (Önceki yıl +10%)

Alacaklar: 110.000 TL (Önceki yıl +10%)

Stoklar: 80.000 TL (Değişim olmadı)

Toplam Varlıklar: 245.000 TL

Borçlar:

Kısa Vadeli Borçlar: 60.000 TL (Değişim olmadı)

Uzun Vadeli Borçlar: 50.000 TL (Değişim olmadı)

Toplam Borçlar: 110.000 TL

Özkaynaklar:

Ödenmiş Sermaye: 100.000 TL (Değişim olmadı)

Kâr Dağıtımı: 20.000 TL (Değişim olmadı)

2023 Yılı Tahmini Kâr: 12.000 TL (2023 Satış Geliri – 2022 Satış Geliri)

Toplam Özkaynaklar: 132.000 TL (Önceki yıl +2023 Yılı Tahmini Kâr)

2023 Yılı Toplam Pasif: 245.000 TL (Toplam Varlıklar = Toplam Borçlar + Toplam Özkaynaklar)

Bu örnek, satışların yüzdesi yöntemini kullanarak KrediKYK Şirketi’nin 2023 yılı proforma bilançosunu tahmin etmek için veri önceki yıllardan elde edilen bilgilerle yapılan varsayımlara dayanmaktadır.

sık sorulan sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Proformo Bilanço Nedir?

Bir proforma bilanço, tarihi bir bilançoya benzer, ancak gelecekteki bir gösterimi temsil eder. Proforma bilançolar, işletmenin gelecekte varlıklarını nasıl yöneteceğini tahmin etmek için kullanılır.

Bir proforma bilanço, proforma gelir tablosu ve proforma nakit akışı ile birlikte bir işletme için temel finansal gösterimlerdir. Bu nedenle, herhangi bir iş planının ayrılmaz bir parçası olmalıdırlar.

Proformo Bilanço Örneği

Örneğin, bir proforma bilanço, alacaklara, envantere ve ekipmana bağlı tahmini nispi para miktarını hızlı bir şekilde gösterebilir. Paranızın bitip bitmeyeceğini ve faturalarınızı ödeyebilmek için ne kadar ek borç almanız, dilenmeniz veya çalmanız gerektiğini gösterebilir!

Ayrıca şirketin genel mali sağlamlığını yansıtmak için de kullanılabilir. Örneğin, bir proforma bilanço, bir bankacının bir işletmenin kredi itibarını ölçmek için kullanmak isteyebileceği bir sayı olan yüksek bir borç-özsermaye oranını hızlı bir şekilde belirlemeye yardımcı olabilir.

YORUMLAR YAZ