Stokastik Nedir? Stokastik RSI Formülü Neyi Ölçer?

Stokastik Nedir? Stokastik RSI Formülü Neyi Ölçer? Etkisi Nedir?

Stokastik Nedir? Stokastik RSI Formülü Neyi Ölçer? Etkisi Nedir?

Stokastik, rastgelelikle ilgili bir terimdir ve birçok alanda kullanılır. Finans piyasalarında, stokastik göstergeler, bir varlığın fiyatının gelecekteki hareketlerini tahmin etmek için kullanılır. Stokastik, matematiksel modellerde de sıklıkla kullanılır.

Stokastik nedir? Bu kelime farklı alanlarda kullanılsa da biz bunu ekonomi için anlatacağız. Özellikle RSI formülünü ve neyi ölçtüğünü sizlere aktaracağız.

Bazı sözcükler bazı bilim dallarında aynı anlama gelir. İşte o sözcüklerden bir tanesi de stokastik kelimesidir. Sözcük anlamı olarak ele alındığı zaman rastlantısal, değişken anlamına gelen ve sıfat grubunda olan bir sözcüktür.

Özellikle ekonomi, finans ve üretim sektörlerinde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Stokastik aynı zamanda bir tür borsa göstergesidir. Borsada stokastik indikatörler ile de uygulanır.Stokastik borsada osilatör tipinde olan bir göstergeçtir. Stokastik borsa dünyasında kesik çizgi ile düz çizgi gibi iki çizgiden oluşur.  Bu çizgilerden kesikli olanı %D ve düz olanı %K olarak adlandırılmaktadır.

Stokastik İndikatör Nedir?

Stokastik Osilatör, menkul kıymet ticaretinde teknik analiz için kullanılan önemli araçlardan biridir. Bu teknik 1950’lerin sonlarında Dr. George Lane tarafından geliştirilmiştir. Gösterge, mevcut tabanda bir gözlem noktası seçer ve karşılaştırma için en yüksek ve en düşük noktanın dikkate alındığı tanımlı aralıktaki tüm noktalara atıfta bulunur.

Destek ve direnç seviyeleri biçimindeki tarihi setin yüksek ve düşük değerleriyle karşılaştırıldığında mevcut momentumun belirlenmesine yardımcı olur. Bunun için dikkate alınan nokta, menkul kıymetin tanımlanmış bir terimdeki fiyatıdır, ancak fiyat hareketindeki momentumu veya salınımı takip ettiği için asla fiyat modelini takip etmez. Dr. Lane, bu aracın geliştirildiği temel olarak “fiyat o yöne hareket etmeden önce momentum değişir” kuralı gerçeğini belirtti.

Stokastik RSİ Nedir, Neyi Ölçer? Formülü Nedir?

Stokastik RSI nedir?

Stokastik osilatör formülünü uygulayan bir dizi hisse senedi fiyatından ziyade bir dizi Göreceli Güç Endeksi (RSI) değerine Hem stokastik osilatör hem de RSI, momentum göstergeleri olarak kabul edilir. Bir hisse senedinin teknik analizinde kullanılırlar.

Hisse senedinin fiyat hareketlerini kullanırken destek ve direnç , RSI, belirli bir süre boyunca kapanış fiyatlarının karşılaştırmasına dayanarak momentumu hesaplar. İki teknik gösterge, fiyattaki dalgalanmalara duyarlılığı artırmak ve yukarı veya aşağı fiyat momentumunun daha kapsamlı bir göstergesini üretmek için birleştirildi.

Stokastik RSI tanımı, teknik stok analizi bilimine nispeten yeni bir ektir. Tushar S. Chande ve Stanley Kroll tarafından geliştirildi ve 1994 tarihli The New Technical Trader adlı kitaplarında bahsedildi. Stokastik RSI hesaplaması, hesaplama gücünün genel halk için daha geniş kullanılabilirliğinden ve hesaplamaları gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirme yeteneğinden yararlandı. Bu gerçek zamanlı veriler, yatırımcıların Stok RSI puanına bağlı olarak alım ve satım seviyelerini tespit etmelerini sağlar.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Proforma Bilanço Nedir? Nasıl Hazırlanır? Örneklerle Anlatım

Stokastik RSI neyi ölçer?

Stokastik RSI göstergesi, bir hisse senedinin momentumunu RSI’nin gücüne veya zayıflığına dayalı olarak ölçer. Belirli bir süre içinde bir hisse senedinin aşırı alım veya satım eğilimlerini ölçmek için teknik analizde kullanılan menzile bağlı bir osilatördür. RSI biçiminde önceden tanımlanmış bir göstergeye referans, Stokastik RSI’nin bir göstergenin göstergesi olarak tanımlanabileceği anlamına gelir.

Stokastik RSI Formülü

Stokastik RSI’da geleneksel stokastik osilatör formülü bir dizi RSI değerine uygulanır. Formül aşağıdaki gibidir:

Stok RSI = (Mevcut RSI – En Düşük RSI) / (En Yüksek RSI – En Düşük RSI)

Yukarıdaki Stokastik RSI formülünde, bir hisse senedinin momentumu 0 ile 1 arasında derecelendirilir ve bazen 0-100 ölçeğinde sunulur. 0,2 veya daha düşük bir değer, aşırı satılmış bir hisse senedi pozisyonunu gösterir. 0,8 veya daha yüksek bir değer, aşırı satın alınmış bir hisse senedini gösterir ve bir yatırımcı için bir satış sinyalini tetikler. 14 günlük bir süre, kullanılan en yaygın zaman çerçevesidir, ancak gün, saat ve hatta dakika olarak yukarı veya aşağı doğru ayarlanabilir.

Piyasa dalgalanmalarına karşı artan duyarlılığı nedeniyle, Stok RSI, bir hisse senedinin göreli momentumunu ölçmek isteyen tüccarlar için faydalı olabilir. Fiyat hareketleri daha belirgin olma eğiliminde olduğundan, düşük volatiliteye sahip hisse senetlerinde özellikle kullanışlı bir araçtır.

Yüksek düzeyde oynaklık sergileyen kripto gibi hisse senetleri ve diğer varlıklar, RSI nispeten kısa süreler boyunca tanımlanması zor bir aralıkta hareket ettiğinden, birden fazla yanlış sinyal üretebilir. Çoğu teknik göstergede olduğu gibi, sinyaller diğer metrikler ve temel analizlerle çapraz referanslandırılmalıdır.

Stokastik Süreçler

Stokastik süreç ya da bir diğer ifade ediş biçimi ile rastlantısal olan süreç mekana ya da zamana göre değişik gösteren bulgularo tanımlama amaçlı olarak kullanılmakta olan bir tür olasılık modelidir.

Konuyu biraz daha açmak gerekir ise, değişimin rastgele bir tür  varyasyona bağlı olmakta olan bir değişkence temsil edilmiş olan bazı türden sistemlerin gelişmesini yansıtmakta olan bir zaman dizisine verilen isimdir.

Birçok türden olan stokastik süreçlerde, bir sonraki olan konuma  ya da duruma geçiş sadece mevcut  olan duruma bağlı olan bir durumdur. Bu ise şu anlama gelir. Yapılan işlemin önceki değerlerinden ve durumlarından tamamı ile bağımsız olan bir durum söz konusudur.

 Stokastik olan süreç rastgele türden olan değişkenlerin bir dizilimi biçimindedir. Bir stokastik süreç değişik zamanlarda olan rastgele değerler bağımsız rastgele değişkenler olabilse bile birçok genel  kabul görmüş durumda ki karmaşık türden ki istatistiksel bağımlılık sergilemektedir.

Stokastik  olan süreçlerin bilinen örnekleri şunlardır:  Konuşma tarzı olan sinyaller, döviz kurunda olan dalgalanmalar, borsada yaşanan dalgalanmalar, video ve ses. Herhangi bir hastanın tahlil değerleri.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Optimum Sipariş Miktarı Nedir?

Stokastik Etki Nedir?

Stokastik etki için bir örnek vermek gerekir ise kanser hastalığı verilebilecek en temel örnektir. Kişinin ne kadar düzeyde radyasyon aldığına bağlı olmadan ortaya çıkan bir sonuçtur. Yine stokastik etki rastlantısal olarak herhangi bir makine imalatçısının geçmişte yaptığı satışlara istinaden gelecekte ne kadar makine satabileceğine dair olan varsayımlarıdır. Burada işin içine istatiksel hesaplamalar net bir biçimde girer.

Stokastik Modelleme

Stokastik modelleme nedir sorusuna en anlaşılır biçimde verilebilecek olan yanıt şöyledir: Belirli bir tahmin edilemezliği ya da rastgele olan dereceyi dikkate almakta olan veri sonuçları ya da sunmayı tahmin edilme tekniğine verilen isimdir.

 Tam da burada bir örnek vermek gerekir ise bu alanı en çok kullanan sektörlerin başında farklı üretim ve hizmet alanlarını incelemekte olan özel sigorta şirketleri gelmektedir. Bu modelleme yöntemi ile işlerini halleder durumdadırlar. Stokastik modelleme deterministik modellemenin tam tersidir. Deterministik modellemenin ne olduğunu tam olarak bilenler rahatlıkla stokastik modellemeyi de yapabilir.

Stokastik Ve Deterministik

Stokastik ve deterministik kavramları birbiri ile son derece ilişkilidir. Deterministik kavramı belirleyici olan süreç anlamına gelen bir kavramdır. Stokastik kavramı ise deterministik olgusunun olasılıkçı olan bir tür muadilidir. Yani aralarında doğrudan bir bağ vardır.

Stokastik Sınır Analizi

Stokastik sınır analizi karar verme süreçlerinde olan ilgili kurumun birimlerinin etkinlik durumunu ölçmek için kullanılmakta olan bir parametrik yöntem türüdür. Özellikle ülkemiz ölçeğinde ele alındığı zaman  havalimanlarının olduğu yerlerde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.Tam da buralarda hayati bir önemi vardır. Lakin büyük ölçekli tüm firmalar kendi firmalarında bu stokastik sınır analizi yapabilirler.

Stokastik Veri Nedir?

Son olarak stokastik veri nedir sorusunun yanıtını vermek gerekir ise stotastik modelleme yapıldıktan sonra ortaya çıkan verilerdir. Burada zaman, para, meta miktarı gibi değişik türden kaynakların veri sonuçları ortaya çıkabilir. Kısaca yapılan stokastik işlem sonucu elde edilen sonuçlar diye de tanımlanması mümkündür.

sık sorulan sorular

Stokastik Hakkında SSS

Soru: Borsada stokastik nedir?

Cevap: Borsada stokastik, teknik analizde kullanılan bir göstergedir. Fiyatın mevcut kapanış değerinin, belirli bir dönem içindeki en yüksek ve en düşük değerlere göre nispi olarak nerede olduğunu değerlendirir. Bu gösterge, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemek ve trend dönüşlerini tahmin etmek için kullanılır.

Soru: Stokastik nasıl yorumlanır?

Cevap: Stokastik göstergesi genellikle 0 ile 100 arasında bir değer alır. Değer 80’in üzerinde ise varlık aşırı alım bölgesinde kabul edilir ve bir düzeltme veya düşüş olabilir. Değer 20’nin altına indiğinde ise varlık aşırı satım bölgesinde kabul edilir ve bir yükseliş olabilir. Stokastik değerleri kesiştikçe veya sapmalar oluştuğunda trend dönüşleri öngörülebilir.

Soru: Deterministik ve stokastik farkları nelerdir?

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Defter Değeri Nedir? PD/DD Oranı Örnekle Hesaplama

Cevap: Deterministik, öngörülebilir ve tekrarlanabilir bir model veya süreci ifade eder. Stokastik ise rastgelelik veya belirli bir düzen olmaksızın gerçekleşen olayları ifade eder. Deterministik süreçler belirli bir kurala göre hareket ederken, stokastik süreçler rastgele etkilere tabidir.

Soru: Stokastik düşünce nedir?

Cevap: Stokastik düşünce, belirli bir düzen veya öngörülebilirlik olmadan gerçekleşen rastgele olaylara dayanan bir düşünce tarzını ifade eder. Bu düşünce biçimi, istatistiksel analiz veya olasılık teorisi gibi araçları kullanarak belirsizliği ve rastgeleliği anlamaya çalışır.

Soru: Stokastik süreçler nedir?

Cevap: Stokastik süreçler, rastgele etkiler altında gerçekleşen matematiksel veya istatistiksel modelleri ifade eder. Bu süreçler, gelecekteki olayların belirsizliğini ve dalgalanmayı açıklamak için kullanılır.

Soru: Stokastik etki ne demek?

Cevap: Stokastik etki, rastgele veya tahmin edilemez etkilerin sonuçları üzerindeki etkiyi ifade eder. Bu terim genellikle belirsizlik veya rastgele olayların sonuçlarına vurgu yapmak için kullanılır.

Soru: Stokastik süreçler ekonomide nasıl kullanılır?

Cevap: Stokastik süreçler, ekonomide belirsizlikleri ve dalgalanmaları açıklamak, öngörmek veya modellemek için kullanılır. Örneğin, finansal piyasalardaki fiyat dalgalanmaları veya ekonomik göstergelerin gelecekteki değerleri stokastik süreçler kullanılarak analiz edilebilir.

Soru: Stokastik göstergeler ekonomide ne amaçla kullanılır?

Cevap: Stokastik göstergeler, ekonomik verilerin rastgele etkilerle değiştiği durumları anlamak ve analiz etmek için kullanılır. Bu göstergeler, örneğin ekonomik göstergelerin dalgalanmalarını veya riskleri değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.

Soru: Stokastik etkiler ekonomik kararları nasıl etkiler?

Cevap: Stokastik etkiler, belirsizlikleri ve rastgele etkileri içerdiğinden, ekonomik kararları belirlerken risk değerlendirmeleri ve geleceği tahmin etmek daha karmaşık hale gelir. Stokastik modeller kullanılarak risk yönetimi ve stratejileri geliştirilebilir.

Soru: Stokastik analiz ekonomide nasıl kullanılır?

Cevap: Stokastik analiz, ekonomide gelecekteki olayların belirsizliğini ve dalgalanmalarını anlamak için kullanılır. Bu analiz yöntemi, finansal piyasalarda risk yönetimi, talep tahmini, stok yönetimi gibi alanlarda kullanılabilir.

Soru: Stokastik süreçlerin örnekleri nelerdir?

Cevap: Ekonomideki stokastik süreç örnekleri arasında finansal varlık fiyatlarındaki dalgalanmalar, tüketici talebinin rastgele değişkenlikleri, ekonomik büyüme oranlarının belirsizliği gibi durumlar yer alabilir. Bu süreçler, belirli bir düzen olmaksızın gerçekleşen ekonomik etkileşimleri ifade eder.

Soru: Stokastik Gösterge (İndikatör) Nedir?

Stokastik Gösterge, belirli bir süre boyunca aralığına göre mevcut kapanış fiyatının yerini tanımlayan momentum tabanlı bir göstergedir.

Stokastik’in başlıca çıkarımları arasında aşırı alım ve aşırı satım bölgesi, (gelecekteki geri dönüşleri tahmin etmeye yardımcı olan) yükseliş ve düşüş sapmaları ve çapraz geçişler yer alıyor.

Stokastik Gösterge, sıfır ile yüz arasında salınım yaptığı için osilatörler olarak anılır.

Göstergede uyarı sinyali olarak 20 ve 80 seviyelerinde çizilmiş iki çizgi bulacaksınız.

Değer 80’i geçerse, aşırı alım bölgesi olarak tanımlandı ve taze uzun üzerinde biraz temkinli olmanın zamanı geldi.

Stokastik aşırı alım bölgesinden 80’in altına düştüğünde, düşüş sinyali olarak kabul edilir.

Öte yandan, 20’nin altına inerse aşırı satım bölgesi olarak yorumlanır ve 20’nin üzerine çıktığında alım sinyali üretilir.

YORUMLAR YAZ