Üretim Olanakları Eğrisi Nedir? Eğimi Özellikleri ve Örnek

Üretim Olanakları Eğrisi Nedir?

Üretim Olanakları Eğrisi Nedir?

Üretim olanakları eğrisi dediğimiz elde bulunan kaynakların kullanılması ile oluşturulabilecek maksimum kapasiteyi ifade eden ve iç bükeyli olan eğrinin ismine üretim imkânları eğrisi denilmektedir. Sağa, sola kayması, özellikleri, iç bükey olma nedenini sizler için açıkladık.

 Ayı zaman da ekonomide bulunan üretim faktörü ve kullanılan teknolojiye sabit bir şekilde bulunan kaynaklar ile oluşturulabilecek en yüksek mal bileşenlerini içerisine alan eğriye ifade eder.

Bununla birlikte bu eğri bir ekonomide bulunan üretim imkânlarına etki edecek hem doğal hem de elde bulunan kaynaklar ile emeğin sınırlı bir şekilde olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda ekonomideki emeğin hiçbir zaman değişmediğini göstermektedir.

Üretim olanakları eğrisinin sağa ve sola kayması

Sağa Kayması

Üretim imkanları eğrisi herhangi bir ekonomide bulunan iki tane malın elde bulunan üretim imkânları ile en yüksek verimlilik ile belirlenen ve üretimde ne kadar sınırlı olduğunu gösteren Eğridir. Bu evim içerisinde bulunan sol taraf ekonomideki meydana gelen verimsizliği ifade etmektedir.

Sağ taraf ise bir ekonomideki mevcut olan ve bu ekonomideki üretim imkânlarında oluşan artışı simgelemektedir. Yani üretim olanakları eğrisin de herhangi bir sağa kayma görüldüğünde bu ekonomideki artışı ifade etmektedir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Arz Eğrisi Nedir? Arz Eğrisinin Sağa ve Sola Kayması

Sola kayması

Herhangi bir ekonomide mevcut olan iki tane malın üretim o anı dâhilinde en yüksek verimliliği alınabilmesi için üretim sınırlarını belirleyen eğrinin sağa ve sola kayma durumuna göre verimliliğin artış ve düşüşünü simgelemektedir.

Üretim olanakları eğrisinin sola kayması da ekonomide oluşan verimsizliği ifade etmektedir. Yani üretim olanakları eğrisi sola kaydığında bir ekonomiden Verim alınamadığını ve üretimde herhangi bir artış olmadığını ifade eder.

Arz Eğrisinin Sağa ve Sola Kayması Yazımıza Göz Atabilirsiniz.

Üretim olanakları eğrisi özellikleri

Üretim imkanları ya da diğer adıyla olanakları eğrisinin özellikleri ilk olarak bir ekonomideki bütün üretim olanakları sabit bulunmaktadır. Bununla birlikte üretim olanakları eğrisi hesaplanırken ekonomi her zaman 2 adet malın üretildiği varsayılarak hesaplanmaktadır.

Üretim imkanları haklarında teknoloji her zaman bulunmaktadır. Üretim imkanları eğrisinde bulunan bütün noktalarda ekonomideki bulunan kaynakların aktif olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Üretim olanakları eğrisi dışarısında bulunan noktalar ise mevcut olan kaynaklar ile üretilen malın mümkün olmadığını anlatmaktadır. Ekonomide bütün üretim unsurları sabit bulunmaktadır.

Aynı zaman da ekonomide üretim olanakları eğrisine göre iki tane malın üretilmiş olduğu kabul edilmektedir. Üretim olanakları eğrisinde iç bükey olan eğrinin adı orijinidir.

Üretim olanakları eğrinin üzerinde bulunan her nokta ekonomide kaynakların doğru kullanıldığını anlatmaktadır. Eğri dışında bulunan nokta ise aşırı kapasiteyi ifade etmektedir. Elde bulunan kaynaklarla mal üretebilmenin imkânsızlığını göstermektedir.

üretim olanakları eğrisini gösteren bir grafik örneği

Üretim Olanakları Eğrisine Sayısal Örnek

Örneğin, bir ekonominin 20.000 mısır ve 120.000 ekmek ürettiğini varsayalım. Daha fazla mısır üretmek istiyorsa, daha az ekmek üretmelidir. Eğer ekmek üretimi 45.000 sayısına yükselirse o zaman ekmek sayısı 85.000’e düşecektir.

Eğri, bu ödünleşimi tanımlayarak, fırsat maliyeti kavramını gösterir. Bir maldan daha fazla yapmak, topluma diğer maldan daha fazlasını yapma fırsatına mal olacaktır.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Varyans Nedir? Formülü, Yorumlaması, Örnek Hesaplaması

Neden orijine iç bükeydir?

Bir ekonomide üretim olanakları ve ekonomideki üretim teknolojileri sabit iken belirli bir Aralıkta ekonominin elde edebileceği en yüksek ürün miktarını gösteren eğriye üretim olanakları eğrisi denilmektedir.

Bu eğrinin orijinal içbükey olmasının sebebi ise oluşan ve artış gösteren fırsat maliyeti ne ifade etmektedir. Üretim olanakları eğrisinin iç bükey olmasının en büyük sebebi artan fırsat maliyeti sözcüğüne gizli olan bir kavramdır.

Belli bir ekonomide kaynaklar belirli bir malın üretimine daha uygun pozisyonda olabilir, bu da örneğin bir ceketin üretiminden bir arabanın üretimine geçerken üretimi yapılacak her araba için daha fazla ceketi üretmemek anlamına gelmektedir. Bunun tham tersi de geçerlidir. Eğimin açısı ise iki mal arasındaki fırsat maliyeti ilişkisini göstermektedir.

Üretim imkanları eğrisinde noktalar dikleştikçe bir diğer malın üretiminden daha fazla vazgeçilmesi gerektiği görülebilmektedir. Eğriyi oluşturan olanlar bir ekonomideki bütün kaynakların etkin kullanıldığını göstermektedir.

 Üretim olanakları eğrisinin içerisinde bulunan herhangi bir alanda, ekonomide bulunan kaynakların tam anlamıyla kullanılmadığı, yani ekonomide etkili kullanımın oluşmadığı kabul edilmektedir Eğrinin dışarısında bulunan ve herhangi bir üretimde bulunan üretim alternatifinin ise ekonomideki olanakların yetersiz olduğu için imkansız olduğunu bilinmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Sıkça Sorulan Sorular

Üretim Olanakları Eğrisi Ne Demek?

Sabit miktarda girdi kullanarak iki malın maksimum çıktısını ölçer. Girdi, dört üretim faktörünün herhangi bir birleşimidir: doğal kaynaklar (toprak dahil), emek, sermaye malları ve girişimciliktir.

Üretim olanakları eğrisi neyi ifade eder?

Ekonomideki bir ülkenin, işletmenin veya bireyin belirli kaynaklarla üretebileceği farklı iki mal veya hizmet arasındaki kombinasyonları gösteren bir grafiktir.

Üretim olanakları eğrisi eğimi nedir?

Bir malın üretimine ayrılan kaynakların diğer mala olan alternatif fırsat maliyetini ifade eder. Yani, bir malın üretimine ayrılan kaynaklar arttıkça diğer malın üretimine vazgeçilen miktar da artar.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Bağlı Ortaklık Nedir? Nasıl Olunur? İştirak ile Farkı Nedir?

Üretim olanakları eğrisi üzerindeki noktaların temel özelliği nedir?

Üretim olanakları eğrisinin üzerindeki noktalar, bir ekonomide mevcut olan kaynaklar kullanılarak elde edilebilecek maksimum üretimi gösterir. Bu noktalarda kaynaklar tam ve etkin bir şekilde kullanılır.

Üretim olanakları eğrisi kaç ürün?

Genellikle iki mal veya hizmet arasındaki üretim kombinasyonlarını gösterir, bu nedenle iki ürünü temsil eder.

Üretim olanakları eğrisi örnek nedir?

Örneğin, bir ülkenin üretebileceği iki malı ele alalım: “Araba” ve “Bisiklet.” Üretim olanakları eğrisi, belirli kaynaklarla üretilebilecek farklı araba ve bisiklet kombinasyonlarını gösterir.

Üretim olanakları eğrisi altında kalan bölge ne demek?

Eğrinin altında kalan bölge, ekonomide mevcut kaynakların tam ve etkin bir şekilde kullanıldığı noktaları temsil eder. Bu bölge, kaynakların tamamının boşa harcanmadığı ve ekonominin potansiyel üretim seviyesine ulaştığı bölgedir.

Üretim olanakları eğrisi özellikleri nelerdir?

  1. Eğri, aşağıdan yukarıya doğru eğilimlidir, yani bir malın üretimi artarken diğerinin üretimi azalır.
  2. Eğri, genellikle doğrusal değildir ve kavislidir.
  3. Eğri, kaynakların sabit olduğu varsayımına dayanır.
  4. Eğri, verimliliği ve ekonomik etkinliği gösterir.

Üretim olanakları eğrisi neden orijine iç bükeydir?

Orijine iç bükeydir, çünkü fırsat maliyeti artar. Bu, bir malın üretimi artarken diğer malın üretimine harcanan kaynakların arttığını ve bu nedenle fırsat maliyetinin yükseldiğini gösterir.

Üretim olanakları eğrisi varsayımları nelerdir?

  • Kaynaklar sabittir ve belirli bir dönem boyunca değişmez.
  • Teknoloji sabittir ve üretim sürecinde değişmez.
  • Verimlilik düzeyi ve kaynakların dağılımı sabittir.
  • Eğri, belirli bir zamanda geçerlidir ve gelecekteki değişiklikleri içermez.
YORUMLAR YAZ