Dönen Varlıklar Nedir? Formülü - Tablosu ve Örnekleri

Dönen Varlıklar Nedir? Formülü, Tablosu, Kodları ve Örnekleri

Dönen Varlıklar Nedir? Formülü, Tablosu, Kodları ve Örnekleri

Dönen Varlıklar Nedir? Formül, Tablosu, Kodları ve Unsurları İngilizce karşılığı Current Assets olan Dönen varlıklar normal faaliyet döneminde ya da bir seneden daha kısa süre içinde nakite dönüşmekte olan varlıklardır. Bir diğer ifade ediş biçimi ile ilgili kuruluşa faaliyet dönemi içinde faydası olan varlıklardır.

Dönen Varlıklar Tablosu

Dönen varlıklar tablosu aşağıda yazılı olduğu biçimdedir:

AKTİF

1 dönen varlıklar
A hazır değerler
1. Kasa
2. Alınan çekler
3. Bankalar
4. Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)
5. Diğer hazır değerler
B menkul kıymetler
1. Hisse senetleri
2. Özel kesim tahvil, senet ve bonoları
3. Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları
4. Diğer menkul kıymetler
5. Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)
C ticari alacaklar
1. Alıcılar
2. Alacak senetleri
3. Alacak senetleri reeskontu (-)
4. Verilen depozito ve teminatlar
5. Şüpheli ticari alacaklar
6. Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
D diğer alacaklar
1. Ortaklardan alacaklar
2. İştiraklerden alacaklar
3. Bağlı ortaklıklardan alacaklar
4. Personelden alacaklar
5. Diğer çeşitli alacaklar
6. Diğer alacak senetleri reeskontu (-)
7. Şüpheli diğer alacaklar
8. Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)
E stoklar
1. İlk madde ve malzeme
2. Yarı mamuller – üretim
3. Mamuller
4. Ticari mallar
5. Diğer stoklar
6. Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
7. Verilen sipariş avansları
F gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
1. Gelecek aylara ait giderler
2. Gelir tahakkukları
G diğer dönen varlıklar
1. İndirilecek kdv
2. Diğer kdv
3. Peşin ödenen vergiler ve fonlar
4. Personel avansları
5. Sayım ve tesellüm noksanları
6. Diğer çeşitli dönen varlıklar
7. Diğer dönen varlıklar karşılığı (-)

Dönen Varlıklar Örnek

Dönen varlıklara verilebilecek olan örnek şöyledir

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  İşlem Miktarı Nedir? Ne İşe Yarar?

a) A firması 17.06.200X tarihinde 480 TL.sı KDV olmak üzere toplamda  2.390 TL.ya mal satmıştır. Bu satış karşılığında alıcıdan farklı bankalara ait 850 TL., 1.100 TL. ve 590 TL. tutarlı üç çek almıştır.

b) Firma 17.06.200X tarihinde 129 TL.si KDV olmak üzere toplamda 856 TL.lık mal satın almıştır. Karşılığında daha önce aldığı 850 TL. tutarlı olan çeki ciro etmiş kalan borcunu peşin ödemiştir.

c) 20.06.200X tarihinde, daha önce alıcıdan aldığı 1.100 TL. tutarlı  olan çeki bankaya ibraz ederek tahsil etmiştir.

Dönen Varlıklar hesabı bir firmanın bilançosunda bulunabilir. Dönen Varlık hesaplarının yaygın örnekleri şunları içerir:

Dönen Varlıklar hesabı bir firmanın bilançosunda bulunabilir. Dönen Varlık hesaplarının yaygın örnekleri şunları içerir:

Nakit ve Nakit Benzerleri hesabı : kasa hesapları, para piyasaları ve mevduat sertifikalar.

Menkul Kıymetler hesabı : bunlar, borsalarda işlem gören ve bir komisyoncu aracılığıyla satılan hisse senedi (hisse senetleri) veya borçlanma senetleri (tahviller) olabilir.

Alacak Hesapları hesabı : Bu, şirkete ürünlerini ve hizmetlerini müşterilerine satmak için borçlu olduğu paradır.

Envanter hesabı : üretilen ve satışa hazır mallar veya ham maddeler.
Peşin Ödenmiş Giderler hesabı : Yakın gelecekte teslim alınmak üzere ödenen mal veya hizmetler.

Dönen Varlıklar Kodları

Dönen varlıklar kodları aşağıda yazılı olduğu biçimdedir.

10-Hazır Değerler:

100 Kasa hesabı

101 Alınan çekler hesabı

102 Bankalar hesabı

103 Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı

108 Diğer hazır değerler hesabı

11-Menkul Kıymetler:

110 Hisse senetleri hesabı

111 Özel kesim tahvil senet ve bonoları hesabı

112 Kamu kesimi tahvil senet ve bonoların hesabı

118 Diğer menkul kıymetler hesabı

119 Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı

12-Ticari Alacaklar:

120 Alıcılar hesabı

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Net İşletme Sermayesi Değeri Kaç Olmalı? Örnekle Hesaplama

121 Alacak senetleri hesabı

122 Alacak senetleri reeskontu hesabı

124 Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri hesabı

126 Verilen depozito ve teminatlar hesabı

127 Diğer ticari alacaklar hesabı

128 Şüpheli ticari alacaklar hesabı

129 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı

13-Diğer Alacaklar:

131 Ortaklardan alacaklar hesabı

132 İştiraklerden alacaklar hesabı

133 Bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabı

135 Personelden alacaklar hesabı

136 Diğer çeşitli alacaklar hesabı

137 Diğer alacak senetleri reeskontu hesabı

138 Şüpheli diğer alacaklar hesabı

139 Şüpheli diğer alacaklar karşılığı hesabı

15-Stoklar:

150 İlk madde ve malzeme hesabı

151 Yarı mamuller üretim hesabı

152 Mamuller hesabı / 153 Ticari mallar hesabı

157 Diğer stoklar hesabı

158 Stok değer düşüklüğü karşılığı hesabı

159 Verilen sipariş avansları hesabı

17-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri:

170-177 Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

179 Taşeronlara verilen avanslar

18-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları:

180 Gelecek aylara ait giderler hesabı

181 Gelir tahakkukları hesabı

19-Diğer Dönen Varlıklar:

190 Devreden KDV hesabı

191 İndirilecek KDV hesabı

192 Diğer KDV hesabı

193 Peşin ödenen vergi ve fonlar hesabı

195 İş avansları hesabı

196 Personel avansları hesabı

197 Sayım ve tesallüm noksanları hesabı

198 Diğer dönen varlıklar hesabı

199 Diğer dönen varlıklar karşılığı hesabı

Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı

Sene sonunda diğer dönen varlıklar grubunda olan hesaplara alınmış olan varlıkların değer azalmaları için ayrılmiş olan  karşılıklar bu hesa kaleminde takip edilir..Pasif karakterli  olan bir hesaptır.

Dönen Varlıklar Hazır Değerler Tanımı

 Dönen varlıklar hazır değerler, firmanın banka hesaplarında ve kasasında yer alan nakit  olan paralar ile gerektiği zaman değer kaybına uğramayacak biçimde para yerine kullanılan ya da  paraya çevrilebilen varlıklardır.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Hisse Başına Kar HBK Nedir? Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Dönen Varlıklar Ve Envanter İşlemleri

100 kasa hesabı: Kasa denkliği. Kasa noksanı. Kasa fazlası.

101 alınan çekler hesabı:

102 bankalar hesabı

110 hisse senetleri hesabı

111 özel kesim tahvil senet bono hesapları

120 alıcılar hesabı

121 alacak senetleri hesabı

128 şüpheli alacaklar

Ve stoklar envanter işlemlerinin olgularıdır.

Dönen Varlıklar Hangileri?

Alacak hesapları, nakite kolayca dönüştüren likitler , Stoklar, menkul kıymetler, ödemesi peşin yapılmış giderler, dönen varlıklardır. 

Duran Varlıklar yazımıza göz atabilirsiniz.

Dönen Varlıklar Unsurları

Dönen varlıklar unsurları şunlardır:

  • Menkul kıymetler
  • Hazır değerler
  • Ticari alacaklar
  • Stoklar
  • Gelecek aya dair giderler
  • Gelir taahhukları
  • Diğer kısa vadeli alacaklar

Sık Sorulan Sorular

Soru: Dönen ve duran varlıklar nelerdir?

Cevap: Dönen varlıklar, bir işletmenin kısa vadeli dönemde nakde dönüştürebileceği varlıkları ifade eder. Duran varlıklar ise uzun vadeli kullanım amacıyla sahip olunan varlıkları temsil eder.

Soru: Dönen varlıklar hangi hesapları?

Cevap: Dönen varlıklar genellikle şunları içerir: Stoklar, alacaklar, nakit, banka hesapları, kısa vadeli yatırımlar gibi hesapları içerebilir.

Soru: 1 Kodlu Dönen varlıklar nedir?

Cevap: Muhasebede 1 ile kodlanan ve 10 ve 100 rakamları ile adlandırılan dönen varlıklar, stoklardan diğer alacaklara kadar birçok p varlığı içerir.

Soru: 19 Kodlu Diğer Dönen varlıklar nedir?

Cevap: 190 Devreden KDV hesabı / 191 İndirilecek KDV hesabı / 192 Diğer KDV hesabı / 193 Peşin ödenen vergi ve fonlar hesabı / 195 İş avansları hesabı / 196 Personel avansları hesabı / 197 Sayım ve tesallüm noksanları hesabı / 198 Diğer dönen varlıklar hesabı / 199 Diğer dönen varlıklar karşılığı hesabı

Soru: Dönen varlıklara örnek nelerdir?

Cevap: Dönen varlıklara örnek olarak stoklar (malzeme, ürün), alacaklar (müşteri borçları), nakit, banka hesapları, kısa vadeli yatırımlar gibi varlıklar verilebilir.

Soru: Dönen Varlıklar formülü nedir?

Cevap: Dönen Varlıklar formülü, genellikle şu şekildedir: Dönen Varlıklar = Stoklar + Alacaklar + Nakit + Kısa Vadeli Yatırımlar + Diğer Dönen Varlıklar gibi bileşenleri içerir. Bu formül, işletmenin kısa vadeli varlıklarını toplam varlıklar içinde gösterir.

YORUMLAR YAZ