Piyasa Fiyatı Nedir? Ne İşe Yarar? Hesaplama Nasıl Yapılır?

Piyasa Fiyatı Nedir? Ne İşe Yarar? Hesaplaması

Piyasa Fiyatı Nedir? Ne İşe Yarar? Hesaplaması

Piyasanın dünya çapında kullanılan birden fazla tanımı vardır. Fakat bunlardan en yaygın olanı alıcıların ve satıcıların genel olarak para karşılığı ürün ve hizmet değiş tokuşu yaptıkları yerdir. Varlık fiyat değerini burada belirleyen unsur ise alıcı ve satıcıların ilişkileridir. Piyasa fiyatı ise belirlenen güncel fiyata verilen isimdir. Piyasa fiyatı anlık olarak değişebilen bir rakam değildir.

Fiyatın değişebilmesi için öncelikle öngörülen yeni fiyatın kamuoyunda kabul görmesi gerekir. Fiyat halk tarafından kabul gördükten sonra piyasa fiyatı olarak ele alınabilir. İlgili terimin en basit tanımı ise bir varlığın ya da hizmetin alınıp satılabileceği cari değerdir. Diğer bir anlam olarak rayiç ücret demek de mümkündür.

Söz konusu terimi daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışmadan önce bu terimin belirli bir miktarda olmadığını bilmek gerekmektedir. Bu terimi değişken bir ölçüt olarak düşünmek gerekir. Fakat yalnızca satın alma değerine ait bir ölçüt olduğunu unutmamak lazımdır. Arz ve talep dengesi piyasa fiyatını belirleyen unsurlar arasındadır.

Diğer bir tanım olarak ise söz konusu fiyatın arz edilen miktarın talep değişikliğine eşit olduğunu söylemek mümkündür. Satışa sunulan hizmetlerin ya da hisselerin değerleri bir takım etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir. Fakat genel olarak değişim şirket koşullarından bağımsız olarak gerçekleşir.

Değişim şirket koşullarından bağımsız olarak gerçekleştiği için satın alma için sunulan tekliflere bağlı olarak değiştiğini söylemek mümkündür. Bu değişimler fiyat açısından pozitif ya da negatif olabilir. Fiyat değişimden sonra ürünün ya da hizmetin gerçek değerinin üstünde ya da altında kalabilir.

Eğer fiyat normal değerin altında kalıyorsa ürünün satışa sunulduğu ülkede enflasyon oranları düşüşte olabilir demektir. Ürünün normal fiyatın üstünde satışa sunulması da ekonomik krizin habercisi olarak değerlendirilebilir.

Yetkililer Tarafından Piyasa Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Piyasa fiyatının nasıl belirleneceği satılan mâl ve hizmetler için çok önemlidir. Fiyatın belirlenebilmesi için öncelikle satılan varlığın gerçek değerinin bilinmesi gerekmektedir. Maliyet ile kâr Marjının toplanması gerçek değere eşittir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Baz Puan BPS Nedir?  50 – 75  – 100  – 150 – 600

Söz konusu fiyatı ise şu şekilde tanımlamak mümkündür; Gerçek değeriyle birlikte piyasaya sürülen ürünün ya da mâlın yaşanan siyasi veya ekonomik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan güncel fiyatıdır. Bu fiyat belirlenirken talep oranları ile tedarik miktarı arasındaki ilişkiye bakılmaktadır. Sonrasında bir arz-talep grafiği oluşturulur.

Bu iki eğrinin kesiştiği nokta ilgili varlığın ya da mâlın alım satım işlemleri için kullanılacak fiyatıdır. Bu fiyat her ne kadar değişken bir rakam olsa da anlık olarak değişebilmesi mümkün değildir. Değişim en azından birkaç günlük bir süreçten sonra gerçekleşebilmektedir. Piyasa fiyatının halk tarafından kabul edilebilmesi de birkaç gün sürmektedir. Fiyat iyice piyasaya yerleştikten sonra değişim gerçekleşmiş olur.

Piyasa Fiyatı Nedir? Ne İşe Yarar?
Piyasa Fiyatı Nedir? Ne İşe Yarar?

Piyasa Fiyatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Piyasa fiyatı, ekonomi bilim dalının temel konularından biridir. Piyasa fiyatının hesaplanabilmesi için birkaç tane teorinin uygulanması gerekmektedir. Tedarik kapasitesi azaldıkça alıcılar arasındaki yarış artmaktadır. Bu durum arz kanuna göre geçerlidir. Yarış hızlandıkça fiyat teklifleri de artmakta ve yükselmektedir. Burada sabit olan unsur genelde arz değişkenidir.

Arz değişkenin sabit olması talebin azalması demektir. Bu durum fiyatların düşmesine neden olmaktadır. Arz ve talep birbirine bağlı iki unsurdur. Fakat genel olarak aralarında ters orantı söz konusudur. Piyasa fiyatı hesaplaması yapılırken bu iki ana değişkenin hesaplama üzerindeki etkisi ele alınmaktadır.

Herhangi bir hizmetin ya da mâlın piyasa fiyatının belirlenebilmesi için arz ve talep miktarlarının eşit hale gelmesi gerekmektedir. Ortaya çıkan değer hiçbir zaman sabit değildir. Anlık olarak değişebilmektedir. Çünkü hesaplama güncel değerler ele alınarak yapılmaktadır. Bu durum genellikle satıcılar için büyük bir avantajdır.

Çünkü finansal olarak bir sorun yaşandığı zaman fiyatlar hemen değişmektedir. Fakat ekonomik bir iyileşme olduğu zaman bu durum hemen fiyatlara yansımamaktadır. Piyasa fiyatı hesaplaması ise ilgili şirketin borsada işlem gören bütün hisselerinin piyasadaki güncel fiyatı ile çarpılarak yapılmaktadır. Hesaplama tamamlandıktan sonra fiyat piyasaya bildirilmektedir. Güncel fiyat piyasaya iletildikten sonra fiyatın piyasaya yerleşmesi beklenir. Fakat bu fiyat kalıcı bir fiyat değildir. Her an değişmesi muhtemeldir.

YORUMLAR YAZ