Bağlı Ortaklık Nedir? Nasıl Olunur? İştirak ile Farkı

Bağlı Ortaklık Nedir? Nasıl Olunur? İştirak ile Farkı Nedir?

Bağlı Ortaklık Nedir? Nasıl Olunur? İştirak ile Farkı Nedir?

Bağlı ortaklık, bir şirketin diğer bir şirketin kontrolünü elinde bulundurduğu bir ortaklık türüdür. Bağlı ortaklık, ana şirketin iştiraki olan bir şirketi ifade eder. Ana şirket, diğer şirketin yönetiminde ve stratejik kararlarında etkili olur.

Bağlı ortaklık, yüzde 50’den az hisseye sahip olduğunuz bir şirketle de oluşturulabilir. İştirak, diğer şirketin hisselerine yüzde 50 veya daha az bir oranla sahip olunan bir ortaklık türüdür. Bağlı ortaklığın aksine, ana şirketin iştiraki olan şirketin yönetiminde ve stratejik kararlarında etkisi daha azdır.

Bağlı ortaklık kavramı hisselerle ilgili bir kavramdır. Bağlı ortaklık kavramı, adı üzerinde bir ortaklık durumunu temsil etmektedir. Burada önemli olan oy çokluğunu sağlamaktır.

Elde edilmesi gereken minimum oy oranı %50’dir. Bu oranı elde eden hisselere,  ana şirket olma hakkı ve yönetim kurulunu belirleme yetkisi verilir. Bağlı ortaklık kavramı bunu temsil etmektedir. Bu durum tek yönlü olarak işlememektedir. Hem dolaylı hem de direkt olarak işleyebilir.

Bağlı ortaklık terimi bazı durumların karar alma süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Bu durumlar gelirler, giderler, sermayeler ve yatırımlardır. Bu tarz kavramlarda etkili olduğu için de iş dünyasındaki önemli terimlerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Bağlı ortaklık, bazı kurumların kanunlarında ve mevzuatlarında da yer almaktadır. Bunlar banka kanunu ve sermaye piyasası kuruludur. Bunların mevzuatında açık ve net bir şekilde yer almaktadır. Bu ortaklık genel olarak piyasada tek bir finansal grup olarak yorumlanmaktadır. Bağlı ortaklıkta genelde iki şirket olmaktadır. Fakat sayı üçün üstüne de çıkabilir.

Bağlı Ortaklık Yüzde Kaç?

Bu ortaklar arasında çoğunluğu elinde bulunduran şirketin belirlenmesi gerekmektedir. Bu şirket belirlenirken bazı kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu hususlardan biri şirketlerin yönetim kurulu üyelerini seçebilme yetkisidir.

Ortaklığın büyük kısmını elinde bulunduran şirketin diğerlerinden daha büyük olması gibi bir şart yoktur. Burada yapılan ortaklığın amacı küçük şirketlerin büyük firmalarla birleşerek piyasadaki varlıklarını ve güçlerini arttırmak değildir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Likidite Tercihi Teorisi Nedir? Keynesyen Para Talebi

Ortaklığın amacı üye olan bütün şirketlerin etki alanını arttırmaktır. Yani şirketlerin piyasada olan gücünü herkese kabul ettirmektir.

Şirketlerin etki alanı arttıkça yurt dışında faaliyet göstermeleri kolaylaşmaktadır. Bunun bir sonucu olarak ise şirketlerin kâr etme oranı her gün artmaktadır.

Bu yüzden çoğu firma etki alanını arttırmak için ortaklık kurmayı amaçlar. Ortaklık kurulduğu zaman şirketin gelir kaynakları artacaktır. Bağlı ortaklık, şirketlere daha fazla yatırım yapma imkânı da sunmaktadır.

Sistem kendi bünyesinde şirketleri yatırıma yönlendirmektedir. Bunun nedeni şirketlerin yatırım sayesinde kendi ürünlerini ve hizmetlerini geliştirebilmeleridir.

Bağlı ortaklık kavramından haberdar olan çoğu insan bu kavramın ne anlama geldiğini ve özelliklerini merak etmektedir. Bu sistemin doğru uygulanması şirketin hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacaktır. Bu sayede şirket hedeflerine daha erken ulaşılabilir.

Bağlı Ortaklık Nasıl Olur?

Bağlı ortaklık sistemi her özelliğiyle avantaj sağlayan bir sistemdir. Sistem bu avantajları sağlarken pek çok unsur öne çıkmaktadır. Öne çıkan ilk önemli unsur ilgili şirketin oy oranının diğer şirketlerden daha fazla olmasıdır. Bağlı ortaklıkta oy oranının büyük bir kısmına sahip olan şirkete daha büyük avantajlar sunulmaktadır.

Bağlı ortaklıkta anlaşma şartlarının ve diğer unsurların olduğu gibi kaydedilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bunlar söz hakkı, sözleşme ve tüzük gibi şeylerdir. Bunlar yasal yükümlülük içeren belgelerdir. Bu yüzden açıkça ifade edilmeleri bütün taraflar için daha doğru olacaktır. Burada en büyük pay sahibi şirket, ortaklığın sahibi olarak adlandırılmaktadır.

Bu şirket finansal bir karar verici konumundadır. Ayrıca kararların uygulanmasından ve işletmesinden de bu şirket sorumludur. Ortaklığın sahibi olan şirket kıstas niteliği taşımaktadır. Sistem incelenirken şirketin %50’den fazla oy oranına ya da sermayeye sahip olması gerekmektedir.

Onu kıstas yapan nitelik budur. Bağlı ortaklıkta bütün şirketler tek bir firmaya bağlıdır. Fakat burada unutulmaması gereken bir şey vardır ki o da şirketlerin hukuki bağımsızlıklarını kaybetmemesidir.

bağlı ortaklık ve iştirak
bağlı ortaklık ve iştirak

İştirak ve Bağlı Ortaklık Arasındaki Fark Nedir?

İştirak kelimesinin sözcükte birçok anlamı vardır. Bunlardan bazıları ortaklık etme, ortaklık kurma, bir işe karışma, birliktelik, birlikte bulunma ve katılmadır. İştirak terimi bir şirketin başka bir şirketin sermayesine katılmasıyla başlamaktadır.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Muhasebe Aktif Pasif Tablosu Örneği

İki şirketin sermayede paylarının bulunmasına iştirak denilmektedir. Bir şirketin başka bir şirketin yönetim programına katılmasına da iştirak denilmektedir. Beraber ortaklık programı yaptıkları zamanda iştirak yapmış olurlar.

İştirak da ortaya koyulan para toplam sermayenin %10’u ya da %15’i olabilir. Fakat bu rakam %50 gibi oranlara ulaşırsa bu durum iştirak olmaktan çıkar ve bağlı ortaklığa dönüşür. İştirak konusunda genelde iki farklı amaç olmaktadır.

Bunlardan biri herhangi bir şirketin normal düzeyin üstündeki geliri ile kâr etme amacı içerisinde olmasıdır. Bir diğer amaçta şirketin kendi ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak istemesidir. Şirket bu sayede kendini geliştirir ve kapasitesini arttırır.

Böylelikle istediği düzeye erişebilir. İştirak da iki farklı tür vardır. Bunlardan biri bağlı ortaklıktır. Bir diğeri ise bağımsız ortaklıktır. Bağlı ortaklıkta ana şirket hisselerin en az %50’sine sahiptir. Bağımsız ortaklık ise oy oranının çoğunluğu sonradan ortak olan şirkettedir. İkisi arasındaki en büyük fark budur.

Bağlı ortaklık ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Bağlı ortaklık nedir?

Bağlı ortaklık, bir şirketin başka bir şirkette sahip olduğu yüzde 50 veya daha az orandaki hisse payıdır. Bu durum, bir şirketin diğerini kontrol ettiği veya bağımsız bir şekilde faaliyet gösterdiği anlamına gelir.

Bağlı ortaklığın avantajları nelerdir?

Bağlı ortaklığın avantajları arasında riskin dağıtılması, işbirliği ve ortak kaynak kullanımı, uzmanlık alanlarının birleştirilmesi ve iş hacminde artış gibi faktörler yer alır.

Bağlı ortaklığın dezavantajları nelerdir?

Bağlı ortaklığın dezavantajları arasında karar almayı zorlaştırabilecek işbirliği ve ortaklığın karmaşıklığı, yeterli kontrolün olmaması ve farklı stratejiler ve çıkarlar nedeniyle uyumsuzluklar sayılabilir.

Bağlı ortaklık ile iştirak arasındaki fark nedir?

Bağlı ortaklık, bir şirketin başka bir şirkette sahip olduğu yüzde 50 veya daha az orandaki hisse payını ifade ederken, iştirak, bir şirketin başka bir şirkette yüzde 50’den fazla hisse sahibi olması durumudur.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  İhale Nedir? Nasıl Gerçekleşir? Katılma Şartları ve Usulleri Neler?

Bağlı ortaklık muhasebesi nasıl yapılır?

Cevap: Bağlı ortaklıklar muhasebesi, eşitlik yöntemi veya konsolidasyon yöntemi ile yapılır. Eşitlik yöntemi, yatırımcının hisse payının defter değerinin doğrudan yatırımcının mali tablosuna yansıtılmasını içerirken, konsolidasyon yöntemi, yatırımcının tüm varlıklarını ve borçlarını bağlı ortaklıkla birleştirerek tek bir mali tablo olarak sunar.

Bağlı ortaklıktan nasıl çıkılır?

Bağlı ortaklıktan çıkmak için çeşitli yöntemler vardır. Örneğin, hisselerin satın alınması, hisselerin devredilmesi, şirketlerin birleştirilmesi, ya da şirketin tasfiye edilmesi gibi seçenekler değerlendirilebilir. Ancak, çıkış süreci, yerel yasal düzenlemelere ve sözleşmelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Bağlı ortaklık ile ortak girişim arasındaki fark nedir?

Bağlı ortaklık, bir şirketin başka bir şirkette sahip olduğu yüzde 50 veya daha az orandaki hisse payını ifade ederken, ortak girişim, iki veya daha fazla şirketin ortak bir amaç için bir araya gelerek yeni bir işletme oluşturduğu bir ortaklıktır. Ortak girişimde katılımcı şirketler, işletmenin kontrolünü ve riskini paylaşırlar.

Bağlı ortaklık ve ana şirket arasındaki ilişki nasıldır?

Bağlı ortaklık, ana şirketin sahip olduğu ancak doğrudan kontrol etmediği bir iştirakidir. Ana şirket, bağlı ortaklık üzerinde belirli bir etkiye sahip olabilir, ancak tam kontrolü yoktur. Bağlı ortaklık, finansal raporlarında genellikle ayrı bir entite olarak sunulur, ancak ana şirketle ilişkisi açıklanır.

Bağlı ortaklığın vergi durumu nasıldır?

Bağlı ortaklıklar, bağımsız şirketler gibi kendi vergi beyannamelerini hazırlarlar. Ancak, vergi yasaları ülkeye ve bağlı ortaklığın bulunduğu yere bağlı olarak değişebilir. Bazı ülkelerde, ana şirket ve bağlı ortaklık arasında belirli vergi avantajları veya transfer fiyatlandırması gibi özel düzenlemeler olabilir.

Bağlı ortaklık, stratejik ortaklık ve ana şirket arasındaki farklar nelerdir?

Bağlı ortaklık, ana şirketin sahip olduğu ancak kontrolünü tam olarak elinde bulundurmadığı yüzde 50’den az hisse payına sahip olduğu şirkettir. Stratejik ortaklık, iki veya daha fazla şirketin ortak bir stratejik hedefe ulaşmak için bir araya gelmesidir ve hisse payı alımı gerekli değildir. Ana şirket, bağlı ortaklığı kontrol ederken, stratejik ortaklık daha eşit bir işbirliği şeklidir.

YORUMLAR YAZ