Uluslararası Ödemeler Bankası ve Faaliyetleri

Uluslararası Ödemeler Bankası ve Faaliyetleri Nelerdir?

Uluslararası Ödemeler Bankası ve Faaliyetleri Nelerdir?

BIS yani Bank for International Settlements küresel çaptaki organizasyonlardan biridir. Amacı parasal ve finansal istikrarı sağlamaktır. Uluslararası Ödemeler Bankasını pek çok farklı şekilde tanımlamak mümkündür. Fakat genel olarak ülkelerin merkez bankalarının ve diğer kurumlarının işbirliğini artırma amacıyla hareket eden kuruluş olduğunu söyleyebiliriz.

BIS kavramını öne çıkaran en önemli özelliği uluslararası arenada kullanılan bir kavram olmasıdır. BIS, 1930 yılında İsviçre’nin Basel şehrinde kurulmuştur. Bu bankanın merkezi hâlâ Basel şehrindedir. Bunun dışında Uluslararası Ödemeler Bankası’nın hem Meksika’da hem de Hong Kong’da çeşitli ofisleri mevcuttur. Kuruluşa üye olan ülkelerle sürekli olarak etkileşim halindedir.

Kuruluş, organizasyona üye olan devletlerin merkez bankalarının rezerv politikaları özelinde koordine olmalarını sağlar. Bunun dışında kuruluş, merkez bankaları arasındaki para transferi işlemlerinde de söz sahibidir. Kurum, bir nevi aracı kuruluş niteliğindedir. Organizasyonun sermayesi dünya çapında altın frank olarak ifade edilmektedir. 1 altın frank ise 0,29 g altına eşittir.

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın Hedefleri

Uluslararası Ödemeler Bankası anlaşmalı olduğu ülkelerin merkez bankalarıyla sürekli olarak işbirliği halindedir. Bir ülke ekonomik olarak dünyada söz sahibi olabilmek için finansal istikrarını mutlaka sağlamalıdır. UÖB de bu hususta üye devletlere büyük avantajlar sunar. Organizasyon parasal anlamda bir banka gibi faaliyet yürütmektedir.

Fakat bu durum sadece özel kuruluşlara mahsustur. Uluslararası Ödemeler Bankası’nın amaçlarından biri geniş uluslararası işbirliği projesini hayata geçirmektir. Ayrıca bankanın amaçları arasında iletişimi kuvvetlendirmek ve diyalog için yeni bir forum oluşturmak da yer almaktadır.

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın her yıl belirli ülkeler için belirlediği bir takım hedefler vardır. Bu hedefler genel olarak bankaların geleceği ve ülkelerin ekonomik işbirliğiyle ilgilidir.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Azalan Verimler Kanunu Nedir? Bu Yasa Kimin Sayısal Örnekle Anlatım

Bu hedeflerin hepsi küresel çaptadır. Bilgi paylaşımı adı altında ülkelerin bankacılıkla ilgili yeniliklerini artırmayı amaçlar. Bunun için oldukça derin ve karmaşık analizler yapılır. Bu analizlerin sonucunda sağlam ve rekabetçi finansal hizmetler hayata geçirilir.

Uluslararası Ödemeler Bankası ve Faaliyetleri

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın Küresel Çaptaki Faaliyetleri

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın iki ana hedefi vardır. Bunlar bankacılık ve ekonomik analizdir. Organizasyon, merkez bankası işbirlikleri sayesinde faaliyet alanını her geçen gün genişletmektedir. Böylelikle teknolojiyi her zaman merkezde tutarak merkez bankaları için önemli çalışmalara imza atarlar.

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın bir diğer faaliyet alanı da genel dâhili destektir. BIS her zaman faaliyet alanları için dört ana Departmana ayrılmaktadır.

Bu Departmanlar sırasıyla Bankacılık Departmanı, Para ve Ekonomi Departmanı, BIS İnovasyon Merkezi ve Genel Sekreterliktir. Aynı zamanda bu bölümleri destekleyen birimler vardır. Risk Yönetim Birimi, Hukuk Servisi ve İletişim ve İç Denetim ve Uyum Birimleri bunlardan bazılarıdır.

Dünya çapındaki merkez bankalarının küresel çapta kontrol edilmesini sağlayan düzenleyici ve denetleyici otoriteler vardır. Kuruluş, düzenleyici standartları belirleyen bir merkez niteliğindedir. Uygulamaların hayata geçirilmesi sağlam deneyim mekanizmaları sayesinde gerçekleşir.

Uluslararası Ödemeler Bankasına Üye Olan Devletler

Uluslararası Ödemeler Bankası, dünyanın her yerinden üyelere sahip olan geniş bir kuruluştur. Banka, geniş üye ağı sayesinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. Şu anda organizasyona üye 63 merkez bankası bulunmaktadır.

Bu başarı küresel arenada sağlanan işbirliklerinin bir sonucudur. Üyelerin arasında para otoriteleri de bulunmaktadır. Uluslararası Ödemeler Bankası’nın Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya, Avrupa, Afrika ve Okyanusya gibi pek çok kıtadan üyeleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti ise kuruluşun hissedar yani söz sahibi ülkelerinden biridir.

Türkiye 5000 altın frank ile kuruluşun bünyesinde yer almaktadır. Diğer üye ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İsrail, Cezayir, Arjantin, Çin ve Japonya’dır. Bir ülkenin merkez bankası Uluslararası Ödemeler Bankasına üye olduğu zaman o ülke organizasyonun genel kurul toplantılarına katılma, oy kullanma, teklif götürme ve temsil haklarına sahip olur.

iLGiNiZi ÇeKeBiLiR  Delist Nedir? İşlemi Nasıl Yapılır? Ne İşe Yarar?

Uluslararası Ödemeler Bankası dünya çapında oldukça etkili bir bankadır. Dünyanın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın yaklaşık %95’ini oluşturur. Bu oran başta ABD ve Çin gibi büyük ekonomilerin birliğe üye olmasıyla sağlanmaktadır. Birliğe üye olan 63 büyük ülkenin faaliyetleri dünya ekonomisinin temel taşlarını yerinden oynatabilecek niteliktedir. Bu durum en başta uluslararası işbirlikleri sayesinde gerçekleşmektedir.

YORUMLAR YAZ